PKN
Protestantse Gemeente Bovensmilde
 
nieuws maart 2017 nieuws maart 2017

Gemeenteleden,
Donderdag 16 maart is om 14:00 de bezichtiging geweest van kerk en woonhuis aan de Ds. Dijkstrastraat. Er zijn twee belangstellenden geweest, die gebruik gemaakt hebben van de mogelijkheid om de panden te bekijken.
We zullen nu moeten wachten tot donderdag 11 mei of ze een bieding willen doen, afwachten dus.
Mogelijk dat door de twee advertenties, welke nog geplaatst worden, er nog meer belangstellenden komen.
Deze week wordt de gebruikersovereenkomst getekend met de Stichting Het Drentse Landschap voor de kerk aan de Hoofdweg.
Wij hebben er vertrouwen in, want we zijn ook aan het kijken wat de taken gaan worden van het College van Kerkrentmeesters als er geen gebouwen meer te beheren zijn.
Dat betekent een “vereenvoudiging” van ons takenpakket. Wij zullen u op de hoogte houden hoe het er straks uit komt te zien.
Met vriendelijke groet, Het College van Kerkrentmeesters
 

 
nieuws februari 2017 nieuws februari 2017

Beste gemeenteleden,
Vanuit het College van Kerkrentmeesters kunnen wij u berichten dat er een extra microfoon is geplaatst in de kerk aan de Ds. Dijkstrastraat, zodat de samenzang tijdens de kerkdienst via Kerkdienst Gemist ook gehoord kan worden.
Verder hebben wij een gesprek gehad met het KKG over het verdere verloop van de verkoop van de kerk via de openbare inschrijving.
U kunt binnenkort een brief van ons verwachten waarin u verdere uitleg krijgt.
Het verjaardagsfonds is voor ons wel een zorg, want de gemeenteleden die hier voor op pad gaan hebben besloten om te stoppen.
Een reden is dat er onvoldoende gemeenteleden zijn die mee willen helpen om iedereen te bereiken van onze gemeente.
Want laten we eerlijk zijn, we mogen dankbaar zijn dat we een jaar ouder worden. Maar goed, we zijn nu aan het kijken naar andere mogelijkheden en hopen dat u ons kunt helpen.
Als laatste actie Kerkbalans, er is toegezegd een bedrag van € 89.423. Dit bedrag is iets hoger dan vorig jaar. Alle vrijwilligers erg bedankt voor de inzet.
Met vriendelijke groet van het College van Kerkrentmeesters
 

 
nieuws januari 2017 nieuws januari 2017

Beste gemeenteleden,
Het is alweer 2017 en als de weersomstandigheden het toelaten is de aannemer bezig met de fundering voor het bijgebouw van de kerk aan de Hoofdweg.
Op dit moment hebben wij verder geen berichtgeving over de gebouwen.
Zoals de meesten van u weten zijn er problemen geweest met de geluidsinstallatie in de kerk.
Wij hebben hier naar laten kijken door een bedrijf waar een aantal punten zijn uitgekomen die verbeterd kunnen worden.
Er was een microfoon verkeerd aangesloten en de draadloze hoofdmicrofoons werken niet goed meer en moeten worden vervangen.
Het geluid voor de internetuitzending kan helaas op dit moment niet worden verbeterd, want deze moet anders worden aangesloten, wat niet mogelijk is met de huidige geluidsinstallatie.
Positief is dat de ringleiding voor de gehoorapparaten goed is en zelfs meegenomen kan worden naar de Hoofdweg.De installatie werkt nu weer correct.
                                                           Met vriendelijke groet van het College van Kerkrentmeesters
 

 
terugblik 2016 terugblik 2016

Het jaar 2016 is bijna voorbij
Wij, als college, kijken terug op een voldaan jaar, waarin naar onze tevredenheid veel zaken zijn besproken, afgehandeld en verder vorm zijn gegeven.
Kerkbalans 2016 is iets waar we trots op mogen zijn, want dat is goed verlopen.
Onze kosters hebben onze diensten en activiteiten weer perfect geregeld.
Over de gebouwen is veel gesproken en er zijn acties uitgezet. Eén van de acties gaat over het kerkgebouw aan de Ds. Dijkstrastraat.
Daar hebben we u een tijdje geleden over geïnformeerd en de openbare inschrijving zal het nieuwe jaar worden opgestart.
Hopelijk kunnen wij u eind mei 2017 vertellen hoe het is afgelopen.
 
Ten aanzien van het kerkgebouw aan de Hoofdweg is er ook voldoende gebeurd. De pastorie en de grond zijn overgedragen aan de Stichting het Drentse Landschap.
De Stichting heeft de vergunning verkregen, waarna in november is gestart met de sloop van de bijgebouwen. De fundering is uitgegraven en inmiddels is er een start gemaakt met de nieuwe fundering. Stichting het Drentse Landschap verwacht dat in week 2 de fundering gereed zal zijn.
 
De werkgroepen, die zich bezig houden met de overgang naar de Hoofdweg, zijn afgelopen donderdag 15 december in gesprek geweest met de Stichting het Drentse Landschap.
Daar zijn verschillende ideeën besproken, welke door de groepen positief zijn ontvangen. Onze werkgroepen gaan dit verder met elkaar uitwerken.
Het gesprek met de Stichting is van beide zijde als zeer positief ervaren en wij zien met elkaar uit naar het volgende gesprek.
In januari zal gestart worden met een regelmatige communicatie op de verschillende media, waarbij u ook wordt uitgedaagd om mee te denken.
Wel willen wij u meegeven dat er geen besluiten zijn genomen over wat dan ook. Zoals u van ons gewend bent zullen wij de besluiten communiceren.
Eerder zal er dus niets definitief zijn. Wat kan gebeuren is dat u wat hoort dat mogelijk niet klopt of nog niet zover is. We doen namelijk niet geheimzinnig over dingen waar we mee bezig zijn. Openheid en transparantie….dat is wat wij nastreven. Het gaat ons allemaal immers aan?
Dus…..over zaken die concreet zijn zullen wij u informeren.
Rest ons u fijne dagen te wensen en een goed begin van 2017.
Met vriendelijke groet, het College van Kerkrentmeesters
 

 
Openbare inschrijving Openbare inschrijving

Openbare inschrijving

Beste gemeenteleden,

Wij willen u graag op de hoogte brengen van ontwikkelingen die zich de laatste tijd hebben afgespeeld met betrekking tot de kerk aan de Ds. Dijkstrastraat.
 
Voor de vakantie zijn wij benaderd door een mogelijke koper van de kerk. Deze wilde graag een bezichtiging. De koper was positief over de ruimte en maakte gelijk een afspraak voor een tweede bezoek. Met een architect.
Dit bezoek is geweest en de afspraak werd gemaakt dat wij een taxatie zouden laten uitvoeren en de koper bekeek met de architect de mogelijkheden met de kerk.
Door het College is de KKG (Kantoor der Kerkelijke Goederen) ingeschakeld om de taxatie uit te voeren en dit is na de vakantie afgerond. Na de vakantie is er contact gezocht met de mogelijke koper, maar deze heeft een ander pand gevonden in Assen en verwacht daar nog meer mogelijkheden te hebben.
 
Dit betekende voor ons dat we u helaas niet konden mededelen dat er een koper was voor de kerk. Wij zijn op zoek gegaan naar andere mogelijkheden voor de kerk.
In overleg met het KKG en kerkenraad is besloten om te proberen om de kerk via een openbare inschrijving te verkopen. Dit betekent dat er een advertentie in bepaalde bladen en websites geplaatst wordt met de mededeling dat de kerk te koop is via een openbare inschrijving.
De belangstellenden worden uitgenodigd voor een bezichtiging en krijgen dan enige tijd om na te denken over een bod wat ze willen doen. Dit bod wordt in een gesloten envelop op een bepaalde dag aangeboden. Daarna wordt het bod door het KKG en College van kerkrentmeesters bekeken. Ook wordt beoordeeld wat de koper voor plannen heeft met het gebouw.
Vervolgens is het aan het College van Kerkrentmeesters en Kerkenraad om te kijken of ze de kerk aan een bieder gunnen.
Indien er te laag wordt geboden, kan worden besloten om de kerk nog niet te verkopen.
 
Ik hoor u denken: ‘wat is dan die taxatiewaarde?’
Deze kunnen en willen wij niet openbaar maken. Dit i.v.m. de openbare inschrijving. Het zal duidelijk zijn dat wij van te voren geen richting willen geven aan een mogelijke verkoopprijs en het bod dat ingeleverd wordt.
 
Als u vragen heeft over deze werkwijze, dan willen wij graag met u in gesprek. Op 10 november zijn wij in Het Kruispunt aanwezig van 19:00 tot 20:30 uur. Voor andere vragen bent u natuurlijk ook welkom.

Met vriendelijke groet, het College van Kerkrentmeesters
 

 

 
nieuws september 2016 nieuws september 2016

Beste gemeenteleden,

De goedkeuring van de gemeente is er voor de verbouwing van de kerk aan de Hoofdweg.
Stichting het Drentse Landschap heeft de aannemer opdracht gegeven tot het bestellen van de materialen en op dit moment is het wachten op de vloerdelen.
Hier wordt op gewacht om te voorkomen dat er halverwege gestopt moet worden met de werkzaamheden.
Zodra de planning bekend is van sloop en bouw kunnen ook wij onze planning gaan maken.
Ten aanzien van de voorbereidingen van de overgang naar de Hoofdweg willen wij 13 oktober met de werkgroepen gaan starten.
De werkgroep leden zijn of worden hiervoor nog benaderd.

Het is altijd goed om te kijken of acties die gedaan zijn nog steeds de interesse hebben van vele van ons. Hiermee doelen wij op het kunnen meekijken naar onze kerkdiensten.
Het blijkt dat er sinds augustus 2015, gemiddeld 63 mensen per maand onze diensten live volgen. Het aantal personen welke de diensten later hebben bekeken zijn er gemiddeld 176 per maand. In de maanden januari en februari 2016 is er elke maand door 280 personen een dienst opnieuw bekeken. Wij mogen concluderen dat het zeker nog de interesse van u heeft.

Met vriendelijke groet, Het College van Kerkrentmeesters

 
koster koster

Actief in kerkelijk centrum “Het  Kruispunt”
Misschien is het u al opgevallen, er is veel actie in de kerk. Waarschijnlijk denkt u nu aan de zondagen maar dat bedoelen we niet. Elke donderdagmiddag wordt er gesopt en gezogen in de kerk, zodat binnen een maand de kerk een grote beurt gekregen heeft. Maar er is zoveel houtworm actief in onze kerk dat er soms geen poetsen aan is. Het kan gebeuren dat een rij banken donderdags de grote beurt heeft gehad en zondags zie je het in straaltjes over de banken lopen. Daar is echter niets aan te doen. Dus mocht u denken: ze mogen de kerk ook wel eens schoonmaken (wat wij natuurlijk niet verwachten): dit gebeurt dus elke week maar tegen dit gegeven is niet te werken. We doen wat we kunnen maar meestal zijn deze houtwormen ons voor.
                                                                                   Groet, Gré Suurd, coördinator kosters
 

 
Nieuws juni 2016 Nieuws juni 2016

Beste gemeenteleden,
Het thema van de Solidariteitskas 2016 is dit jaar “Gemeenten helpen elkaar”.
Als lid van de protestantse kerk heeft u een dezer dagen de envelop voor de actie solidariteitskas ontvangen.
Als gemeente vragen wij een bijdrage van € 10,--. Voor elk belijdend lid wordt € 5,-- afgedragen aan de Solidariteitskas.
Het bedrag dat over blijft is bestemd voor onze eigen gemeente. Mogen wij rekenen op uw solidariteit en uw bijdrage?
Zo helpt ook u mee aan de opbouw en het voortbestaan van de gemeenten en het bovenplaatselijk werk binnen de Protestantse Kerk.
Verder is ontvangen voor Kerkbalans 2016 € 41.535,-- terwijl is toegezegd € 92.986,--, we zijn dus goed op weg.
Op onze oproep om ons te helpen met het voorbereiden van de overgang naar de Hoofdweg hebben 15 personen zich opgegeven.
Hier zijn we blij mee en hopen dat nog meer personen zich opgeven.
In het volgend kerkblad wordt een overzicht gegeven van de verschillende werkgroepen met de taken.
Zondag 19 juni zal de Stichting het Drentse Landschap van 12:00 tot 17:00 de verbouwde pastorie openstellen voor het publiek.
                                                           Met vriendelijke groet, het college van Kerkrentmeesters

 

 
nieuws mei 2016 deel 2 nieuws mei 2016 deel 2

Beste gemeenteleden,
Donderdagavond 19 mei is de gemeenteavond geweest en na de uitleg van Annet over de jaarrekening, is gepresenteerd hoe wij als gemeente ons kunnen voorbereiden op de overgang naar de Hoofdweg.
Wij hopen dat als u dit leest u zich al heeft aangemeld bij ons om te helpen met het bedenken van de verschillende taken en/of als deelnemer in een werkgroep.
Wij willen hier snel mee starten, want 13 juni zal de omgevingsvergunning definitief zijn en zal de Stichting het Drentse Landschap komen met een planning van sloop en bouw.
De presentatie staat op de website, http://bovensmilde.protestantsekerk.net/migratiehoofdweg.
De bloemendienst wordt overgenomen van Berta Rispens door Gré Suurd en Géke van Sleen.

Met vriendelijke groet, College van Kerkrentmeesters

 

 
nieuws mei 2016 nieuws mei 2016

Het nieuws van mei 2016.

 

lees meer »
 
nieuws januari 2016 nieuws januari 2016

Gemeenteleden,
2015 was een jaar met verdriet en pijn, verlies, bezorgdheid en eenzaamheid.
Ook was het een jaar van liefde, vriendschap, geluk en gezondheid.
In welk opzicht dan ook, het afgelopen jaar heeft ons kracht gegeven voor 2016.
Wij wensen u het allerbeste voor 2016, waarin Gods woord en Heilige Geest u kracht mogen geven.
 
In 2016 willen wij u verder blijven informeren over de ontwikkelingen, waar het College van Kerkrentmeesters mee te maken heeft.
Wij denken aan de kerkbalans, waar de nodige mensen al weer druk mee bezig zijn.
Natuurlijk zal dit een belangrijk jaar worden ten aanzien van de gebouwen, want 24 december 2015 is de overdrachtsakte getekend bij de notaris.
Samen met de Stichting het Drentse Landschap zullen wij hier de komende tijd aandacht aan gaan geven. De bedoeling is om op de website een aparte pagina te maken, waar we u willen informeren over het gehele traject.
Ondertussen wordt ook onderzocht wat de mogelijkheden zijn met de huidige kerk, waarover u ook zeker wordt geïnformeerd. Wij begrijpen dat deze veranderingen in de gebouwen voor sommige van u emoties of vragen oproept, wilt u deze alstublieft met ons delen! Dat kan rechtstreeks of via een ander gemeentelid, het maakt ons niet uit zolang u er maar niet mee blijft zitten.
Wij hopen dat het college in 2016 een beroep op u mag doen op welke gebied dan ook en dat u met ons mee wil werken om er een geweldig jaar van te maken, voor nu en de toekomst.
Met vriendelijke groet, het College van Kerkrentmeesters

 

 
nieuws december nieuws december

Beste gemeenteleden,
Voor het laatste kerkblad in 2015 vinden wij het toch wederom dat wij u moeten informeren over een aantal zaken. A

ls eerste zal onze werkgroepnaam vanaf volgend jaar geen Beheer meer zijn maar College van Kerkrentmeesters. Dit had eigenlijk al gemoeten met de overgang naar de PKN.

Helaas is er niemand geweest die zich heeft aangemeld als EHBO'er of BHV'er, behalve dan Harrie Nieman. Het is niet anders!

Jaap de Vries heeft na vele jaren besloten om te stoppen als werkgroeplid, wat wij erg jammer vinden maar zijn besluit wel respecteren. We zullen zeker zijn inzet missen, want neem bijvoorbeeld het onderhoud van de tuin bij de kerk aan de Hoofdweg, dat is niet iets wat men even in een half uurtje doet. Jaap, nogmaals namens ons allen bedankt.

Roel Vording heeft aangegeven ons te willen versterken binnen het college. Wij zijn hier verheugd over en hopen dat we met elkaar een goede tijd mogen hebben.

Dan de gebouwen, want er is voor De Stichting Het Drentse Landschap een behoorlijke financiële tegenslag gekomen omdat er een groot bedrag aan overdrachtsbelasting betaald moet gaan worden. Wij zullen hierover met elkaar in overleg gaan om te bekijken wat dit betekent. Op het moment van schrijven is er nog geen datum bekend voor de overdrachtsakte.

Rest ons u allen te bedanken voor het vertrouwen in ons dit kalenderjaar en wensen u fijne feestdagen en een goed begin van 2016, waarbij toch wel de opmerking: 'vergeet uw noaber niet tijdens de feestdagen'.
         Met vriendelijke groet, Het college van kerkrentmeesters

 

 
nieuws november nieuws november

Beste gemeenteleden,
Als eerste willen wij u bedanken voor de positieve geluiden die we hebben ontvangen naar aanleiding van de gemeenteavond. Met name de presentaties van de heer van der Velden en de heer van der Bilt van de Stichting Het Drentse Landschap.
Wij zijn nu met elkaar op de hoogte van de situatie van de kerk aan de Hoofdweg.
Tijdens de gemeenteavond heeft Harry Nieman zich opgegeven als EHBO’er naar aanleiding van het stukje in het vorige kerkblad.
Tijdens het koffiedrinken na de dienst van zondag 15 november spraken mensen ons aan om ook te vragen naar BHV’ers, want ook zij kunnen in geval van een calamiteit prima eerste hulp verlenen.
Dus als u BHV hebt, meld u aan bij Johan Pinkster of iemand van de kerkenraad.
Met vriendelijke groet, werkgroep Beheer
 

 
Oproep voor vrijwilligers Oproep voor vrijwilligers

Redactie Website: iets voor jou/U?

lees meer »
 
oktober oktober

Informatie over de gebouwen en EHBO tijdens kerkdiensten/bijeenkomsten.
lees meer >>

lees meer »
 
september september

verslag van vergadering 29-09-2015

lees meer »
 
 

Ontmoetingsmorgen
datum en tijdstip 25-04-2017 om 9.30 uur
meer details

Ontmoetingsmorgen
datum en tijdstip 25-04-2017 om 9.30 uur
meer details

Eredienst
datum en tijdstip 30-04-2017 om 9.30 uur
Lied voor de dienst     : NLB 622: 1 en 2
Paaskaars aansteken  : Wesley de Jong
1e rondg. collecte        : Diaconie
2e rondg. collecte        : Kerk
Uitg. collecte              : Beheer
Oppasdienst               : Er is oppas
Kindernevendienst      : Leonie Blomsma
  meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.