PKN
Protestantse Gemeente Bovensmilde
 
Hulp ivm hongersnood Hulp ivm hongersnood

Mededeling van de Diaconie
De komende 6 maanden dreigt er een hongersnood voor meer dan 20 miljoen mensen in Afrika.
Alleen al in Zuid Soedan hebben 100.000 mensen direct hongersnood en lopen de komende periode 5,5 miljoen mensen risico daarop.
Bovendien wordt er in deze regio tot juli geen regen verwacht, de situatie wordt nijpend.
Kerk in Actie roept alle plaatselijke gemeenten op om als kerk in actie te komen en de getroffenen te helpen. Meer informatie hierover kunt u vinden op de site van Kerk in Actie.
Daarom heeft de Diaconie besloten om de collecte van zondag 26 maart hiervoor te bestemmen.
Omdat wij samen als gemeente staan voor de taak van hulp naar onze naaste hebben wij daarbij uw hulp nodig en bevelen deze collecte van harte bij u aan.
Natuurlijk kunt u ook uw gift overmaken op het bankrekeningnummer van de Diaconie Protestantse Gemeente Bovensmilde:  NL62FVLB 0635 8177 99.  o.v.v. hongersnood Afrika.
Alvast hartelijk bedankt voor uw steun.                                                                        Jan Bos
 

 
vrijwillige bijdrage 2017 - storende fout vrijwillige bijdrage 2017 - storende fout

Mededelingen Diaconie

Aktie kerkbalans 2017 Diaconie
Zoals sommigen al hebben geconstateerd staat er in de begeleidende brief via de link en de schriftelijk bezorgde brieven een foutief bankrekeningnummer voor overmaking van de toezeggingen Diaconie actie Kerkbalans 2017.
Het juiste nummer moet zijn : NL62FVLB0635817799
                                                Diaconie Protestantse Gemeente Bovensmilde
Mijn oprechte excuses voor deze storende fout.
                                                                                   Met vriendelijke groet, J. J. Post

 

 
verjaardagsfonds verjaardagsfonds

Verjaardagsfonds
De zakjes van het verjaardagsfonds zijn weer geleegd. De opbrengst was deze keer € 798,96.
Een heel mooi resultaat. Alle gevers en lopers hartelijk bedankt.
Het verjaardagsfonds schenkt € 500,-- aan de bloemendienst.
                                                                       Met vriendelijke groet, Hendrikje Boer

 
Visje eten!! Visje eten!!

 
Voor het goede doel van de dienstenmarkt gaat enkele leden van de diaconie op 14 mei naar de Urker dagen in Urk een visje eten.
Voor 10 euro per persoon kunt u meerijden. De consumpties die deze dag gebruikt worden zijn voor eigen rekening.
U kunt zich opgeven bij Gerrit Appelo, tel: 0592 414187.

 
Extra collecte Extra collecte

Extra collecte..................

lees meer ยป
 
 

Ontmoetingsmorgen
datum en tijdstip 25-04-2017 om 9.30 uur
meer details

Ontmoetingsmorgen
datum en tijdstip 25-04-2017 om 9.30 uur
meer details

Eredienst
datum en tijdstip 30-04-2017 om 9.30 uur
Lied voor de dienst     : NLB 622: 1 en 2
Paaskaars aansteken  : Wesley de Jong
1e rondg. collecte        : Diaconie
2e rondg. collecte        : Kerk
Uitg. collecte              : Beheer
Oppasdienst               : Er is oppas
Kindernevendienst      : Leonie Blomsma
  meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.