PKN
Protestantse Gemeente Bovensmilde
 
kerstnachtdienstcollecte kerstnachtdienstcollecte

Net als vorige jaren is de collecte tijdens de kerstnachtdienst bestemd voor de diaconie. Dit jaar is besloten de opbrengst te bestemmen voor het Leger des Heils. Dit mede door de aandacht die er op TV (SBS 6, Hart van Nederland) recent aan het werk van het Leger is besteed. De opbrengst is nu nog niet bekend, maar alle gevers hartelijk bedankt.

 
fiets voor een huis

fiets voor een huis

Op zondag 7 mei 2017 mochten wij, ‘een groep wielrenners uit de Protestantse gemeente Beilen – Hijken - Hoog-halen’, in uw gemeente aandacht besteden aan het project ‘Fiets voor een huis’. In dit kader hebben we op 9 september de Col du Galibier beklommen.
Zie verslag: Fiets voor een huis

 
uitje diaconie 2017 uitje diaconie 2017


Na lang wikken en wegen is er besloten om het uitje van de Diaconie voor 2017 in het kader van de dienstenmarkt te laten vervallen.
Er zijn echter wel een tweetal leuke opties bestudeerd waarvan er bekeken zal worden of die in de volgende jaren ingepast kunnen worden.
J.J.P.
 
 

 
Hongersnood in Afrika Hongersnood in Afrika

Mededeling Diaconie
De bijzondere collecte op 26 maart j.l. voor de hongersnood in Afrika heeft het geweldige bedrag opgeleverd van  € 1.440,-. De Diaconie is bijzonder blij met de opbrengst die wij als kerkelijke
gemeente hebben opgebracht voor deze directe noodsituatie.

 
vrijwillige bijdrage 2017 - storende fout vrijwillige bijdrage 2017 - storende fout

Mededelingen Diaconie

Aktie kerkbalans 2017 Diaconie
Zoals sommigen al hebben geconstateerd staat er in de begeleidende brief via de link en de schriftelijk bezorgde brieven een foutief bankrekeningnummer voor overmaking van de toezeggingen Diaconie actie Kerkbalans 2017.
Het juiste nummer moet zijn : NL62FVLB0635817799
Diaconie Protestantse Gemeente Bovensmilde
Mijn oprechte excuses voor deze storende fout.
                                                          Met vriendelijke groet, J. J. Post

 

 
 

Vrouwenvereniging – Ora et Labora
datum en tijdstip 23-01-2018 om 19.45 uur
meer details

Vrouwenvereniging H.V.G. – Draagt Elkanders Lasten
datum en tijdstip 24-01-2018 om 19.45 uur
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.