PKN
Protestantse Gemeente Bovensmilde
 
uitje diaconie 2017 uitje diaconie 2017

Diaconie
Na lang wikken en wegen is er besloten om het uitje van de Diaconie voor 2017 in het kader van de dienstenmarkt te laten vervallen.
Er waren eigenlijk te weinig aanmeldingen en de uitstapjes die geschikt leken, konden vanwege organisatorische perikelen en vakanties op die betreffende data geen doorgang vinden.
Hierdoor schoof de datum steeds verder op tot de maand september.
Echter de maand september geeft ook de nodige problemen in verband met de beschikbaarheid van de vrijwilligers en activiteiten ten gevolge van de verhuizing van de kerk.
Hierdoor zou deze activiteit weer doorgeschoven moeten worden naar de maand oktober en daarvan is gezegd dat we eigenlijk voor wat betreft de te verwachten weersomstandigheden al te ver in het jaar zitten. Er zijn echter wel een tweetal leuke opties bestudeerd waarvan er bekeken zal worden of die in de volgende jaren ingepast kunnen worden.
J.J.P.
 
 

 
Hongersnood in Afrika Hongersnood in Afrika

Mededeling Diaconie
De bijzondere collecte op 26 maart j.l. voor de hongersnood in Afrika heeft het geweldige bedrag opgeleverd van  € 1.440,-. De Diaconie is bijzonder blij met de opbrengst die wij als kerkelijke
gemeente hebben opgebracht voor deze directe noodsituatie.

 
Hulp ivm hongersnood Hulp ivm hongersnood

Mededeling van de Diaconie
De komende 6 maanden dreigt er een hongersnood voor meer dan 20 miljoen mensen in Afrika.
Alleen al in Zuid Soedan hebben 100.000 mensen direct hongersnood en lopen de komende periode 5,5 miljoen mensen risico daarop.
Bovendien wordt er in deze regio tot juli geen regen verwacht, de situatie wordt nijpend.
Kerk in Actie roept alle plaatselijke gemeenten op om als kerk in actie te komen en de getroffenen te helpen. Meer informatie hierover kunt u vinden op de site van Kerk in Actie.
Daarom heeft de Diaconie besloten om de collecte van zondag 26 maart hiervoor te bestemmen.
Omdat wij samen als gemeente staan voor de taak van hulp naar onze naaste hebben wij daarbij uw hulp nodig en bevelen deze collecte van harte bij u aan.
Natuurlijk kunt u ook uw gift overmaken op het bankrekeningnummer van de Diaconie Protestantse Gemeente Bovensmilde:  NL62FVLB 0635 8177 99.  o.v.v. hongersnood Afrika.
Alvast hartelijk bedankt voor uw steun.                                                                        Jan Bos
 

 
vrijwillige bijdrage 2017 - storende fout vrijwillige bijdrage 2017 - storende fout

Mededelingen Diaconie

Aktie kerkbalans 2017 Diaconie
Zoals sommigen al hebben geconstateerd staat er in de begeleidende brief via de link en de schriftelijk bezorgde brieven een foutief bankrekeningnummer voor overmaking van de toezeggingen Diaconie actie Kerkbalans 2017.
Het juiste nummer moet zijn : NL62FVLB0635817799
                                                Diaconie Protestantse Gemeente Bovensmilde
Mijn oprechte excuses voor deze storende fout.
                                                                                   Met vriendelijke groet, J. J. Post

 

 
verjaardagsfonds verjaardagsfonds

Verjaardagsfonds
De zakjes van het verjaardagsfonds zijn weer geleegd. De opbrengst was deze keer € 798,96.
Een heel mooi resultaat. Alle gevers en lopers hartelijk bedankt.
Het verjaardagsfonds schenkt € 500,-- aan de bloemendienst.
                                                                       Met vriendelijke groet, Hendrikje Boer

 
Visje eten!! Visje eten!!

 
Voor het goede doel van de dienstenmarkt gaat enkele leden van de diaconie op 14 mei naar de Urker dagen in Urk een visje eten.
Voor 10 euro per persoon kunt u meerijden. De consumpties die deze dag gebruikt worden zijn voor eigen rekening.
U kunt zich opgeven bij Gerrit Appelo, tel: 0592 414187.

 
Extra collecte Extra collecte

Extra collecte..................

lees meer ยป
 
 

Fancy Fair
datum en tijdstip 23-09-2017 om 10.30 uur
meer details

Koffie drinken 1/2 uur voor aanvang van de eredienst
datum en tijdstip 24-09-2017 om
meer details

Eredienst
datum en tijdstip 24-09-2017 om 9.30 uur
Lied voor de dienst     : NLB 225: 1   
Paaskaars aansteken : Joah Trul
1e rondg. collecte        : Vredesweek
2e rondg. collecte        : Kerk
Uitg. collecte              : Beheer
Oppasdienst               : Er is oppas
Kindernevendienst      : Hieke Herben meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 24-09-2017 om 9.30 zomertijd 10.00 uur wintertijd
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.