PKN
Protestantse Gemeente Bovensmilde
 
algemene info algemene info

Algemene informatie van de werkgroep Erediensten o.a:
Samenstelling; het doel; de taken; uitgangspunt; de vorm; in en om de eredienst; aktie 2015 en 2016............
lees verder >>

lees meer »
 
Samen Pasen voorbereiden Samen Pasen voorbereiden

Pasen samen voorbereiden
Het Kerstfeest ligt achter ons en we leven toe naar het grote feest van Pasen, dat dit jaar op 1 april valt. In de terugblik op de diensten rond Pasen vorig jaar hebben we al aangekondigd de Paascyclus dit jaar graag samen met gemeenteleden voor te bereiden. Het lijkt ons goed daarvoor ons eerst in de achtergrond van deze bijzondere vieringen te verdiepen. Waar staan we precies bij stil als we samenkomen op Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag (de Paaswake) en Paasmorgen? En welke tradities hebben zich rond deze vieringen in de loop der eeuwen gevormd en welke volgen we hier? Maar ook: wat betekent Pasen vieren voor mij persoonlijk en wat spreekt me het meest aan als ik dit vier? Vanuit deze kennis en ervaringen kunnen we dan met elkaar de vieringen in 2018 vorm gaan geven. We denken aan 6 bijeenkomsten van anderhalf uur, te beginnen in de laatste week van januari. (3 keer achtergrondinfo/persoonlijk en 3 keer voor het voorbereiden van de vieringen). Het tijdstip lijkt ons het beste in overleg met de deelnemers vast te stellen. Heeft u/ heb jij belangstelling om mee te doen, laat dit dan weten aan één van ons.
Ds. Diete Kits en ds. Gert Wybe van der Werff
 
 

 
Over de viering van het heilig Avondmaal Over de viering van het heilig Avondmaal

Over de viering van het heilig Avondmaal
Al lang stond de wijze van viering van het heilig Avondmaal op de agenda om te bespreken.

(klik op lees meer>> voor meer informatie)

lees meer »
 
kerstbroodmaaltijd 2017..

kerstbroodmaaltijd 2017..


Op 19 december werd de traditionele kerstbroodmaaltijd voor de wat oudere gemeenteleden gehouden in de kerk aan de Hoofdweg.
In een sfeervol verlichtte kerk kwamen ruim 70 mensen bij elkaar om samen te praten; te eten; te zingen en te luisteren naar een meditatie.
De meditatie werd gehouden door Willemijn Piksen.
Het “oude kerstverhaal” werd gelezen en we zongen uit volle borst, de voor ons zo bekende kerstliederen, mee met het orgel, dat door Johanna Vos werd bespeeld.
Na de meditatie, zo u wilt, overdenking van het kerstverhaal, volgde de broodmaaltijd.
Het was voortreffelijk! Heerlijke soep. De huisbakker: fam. De Boer, had zijn best gedaan . Lekkerrrrrr.
Jan de Boer, kort geleden nog ernstig ziek, las een oud Drents kerstverhaal voor.
Alle lof voor de organisatie en vrijwilligers, die deze broodmaaltijd hebben verzorgd.
Persoonlijk vond ik tot nu toe dat ik nog niet toe was aan een broodmaaltijd voor ouderen , zo rond de feestdagen.
Nou, ik kan u vertellen: Henk en ik hopen in 2018weer mee te doen.
Ook namens Henk wens ik u allen

             gezegende feestdagen en een vredevol 2018 toe.
 
Lammie de Bruin- van Veen
 

 
Statenbijbel uit Het Kruispunt Statenbijbel uit Het Kruispunt

Statenbijbel uit Het Kruispunt
Beste gemeenteleden, de kerkenraad heeft besloten dat de Bijbel die op de kansel in Het Kruispunt ligt terug gaat naar de familie Schilt. Met het verhuizen naar de kerk aan de Hoofdweg wordt deze Bijbel niet meer gebruikt als Bijbel op de kansel. De Bijbel die ooit in het Kerkgebouw lag is nu weer in gebruik. U heeft het vast wel zien liggen.
De familie Schilt heeft de Statenbijbel ooit geschonken aan de Gereformeerde kerk in Bovensmilde en zij vinden het fijn deze weer terug te mogen ontvangen van onze gemeente.
                                                                                             
Groet van de kerkenraad

 

 
Advent 2017 Advent 2017

Advent: een boek vol verwachting
Wij zien in deze tijd voor Kerst uit naar de komst van de Heer. Dat is niet alleen de verwachting van de kerk, maar daar keek Israël al sinds eeuwen naar uit. Vooral in de tijd van de ballingschap vroeg het volk zich af: wanneer komt Hij om ons te redden?
In het Adventsproject met de kindernevendienst staan lezingen uit het boek Jesaja centraal. Jesaja schreef om de mensen van zijn tijd moed in te spreken. Zijn boek lijkt wel wat op een dagboek: het gaat over dingen die gebeuren en hoe mensen zich daarbij kunnen voelen. Maar het bijzondere is dat Jesaja over het verdriet en de angst die de mensen in zijn dagen voelden, heen kijkt naar de dagen die nog komen. Hij ziet dat God voor de mensen blijft zorgen, dat Hij zal komen om zijn volk te redden.
Dat Advent dit ook voor ons mag gaan betekenen: bij alles wat gebeurt en ons verontrust vertrouwen blijven houden in de Heer die komt. In alles bedacht zijn op de toekomst die God voor ons schept!
Zoals het projectlied begint:
Jesaja schreef zijn tijd voorbij,
zo geeft hij hoop aan jou en mij.
Lees mee en blijf niet langer staan
bij hoe het altijd is gegaan.
 

 
De allereerste keer De allereerste keer

De allereerste keer
Laatst ging ik voor in de Adventskerk in Assen. Dat was lang geleden en mijn gedachten gingen nog langer terug, naar de 2e adventszondag in1989. Ik liep stage bij ds. Jaap Goorhuis en vandaag zou ik voor de allereerste keer de kerkdienst leiden. Spannend en leuk en eng en mooi tegelijk. Ik weet nog precies waar het over ging en zal het nooit vergeten. Die allereerste keer. Dat zal het ook voor stagiaire Willemijn zijn op zondag 10 december, 2e advent. Wat een toeval!. Ik denk dat ik een beetje weet hoe ze zich voelt. Samen hebben we gesproken over de opzet van de dienst, maar inhoudelijk is het nu aan haar. Graag nodig ik u uit om daarbij aanwezig te zijn. In de loop van de tijd dat ik haar heb leren kennen, weet ik dat ze open staat voor feedback, opbouwende kritiek. En dat is een mooie eigenschap, want daar kun je alleen maar van leren en verder groeien. Of er gelegenheid is om na te praten weet ik nu nog niet. U hoort het wel.
Ds. Diete Kits
 

 
Meedenken over de vieringen van de Paascyclus Meedenken over de vieringen van de Paascyclus

Meedenken over de vieringen van de Paascyclus
Nu ik dit schrijf moeten deze vieringen nog plaatsvinden; elk jaar weer een hele voorbereiding, maar ook altijd weer inspirerend om het speciale dat deze vieringen in de Stille Week kenmerken. Het lukte gelukkig weer een koortje samen te stellen, al vielen er door persoonlijke omstandigheden al snel twee leden af en viel het de overgebleven stemmen (met name de vrouwen, nu opeens in de minderheid!) daarom niet mee. Hulde voor hun inzet daarom! Of het volgend jaar weer zal lukken is de vraag en zo zijn er meer vragen die we met meer belangstellenden willen delen rond deze vieringen. Hoe hebt u/jij de vieringen in de Stille Week dit jaar ervaren en wilt u/jij samen met ons (de werkgroep eredienst en de predikanten) meedenken hoe we het volgend jaar kunnen gaan doen?
In de loop van mei komen we bij elkaar, laat mij of een van de werkgroepsleden weten of u/jij erbij wil zijn.
Namens de werkgroep eredienst, ds. Gert Wybe van der Werff
 

 
Paaskoor 2017 Paaskoor 2017

Gelegenheidskoor in de diensten rond Pasen
Ook dit jaar willen we de bijzondere diensten rond Pasen muzikaal opluisteren door gemeentezang in afwisseling met of samen met koorzang. Thysia Betting is weer bereid gevonden dirigente te zijn en we repeteren vanaf  21 februari elke dinsdagavond tot aan Pasen. Wie zingt er mee? U/jij kunt zich opgeven bij ds. Gert Wybe van der Werff.
 

 
Startzondag 18 september 2016 Startzondag 18 september 2016

STARTzondag 18 september
'Deel je leven’ is het thema dat de landelijke kerk ons dit jaar aanreikt voor de Startzondag, die bij ons plaats vindt op 18 september. Als intro op dit thema staat op de website (www.protestantsekerk.nl/startzondag) te lezen:
“ We delen ons leven met velen. Met gezin, met vrienden, met collega’s, met gemeenteleden. We gaan relaties aan en verbinden ons met mensen, binnen maar zeker ook buiten de kerk. We verbinden ons met de gemeenschap om ons heen.
Je leven delen begint klein. In het leven van alledag, thuis in het gezin, op het werk met collega’s. Maar we delen ons leven ook in de kerk, waar de generaties in gesprek gaan over hun ideeën en vragen, over hun leven en geloof. En buiten de kerk, met de mensen die op ons pad komen.
We delen in vreugde en in verdriet. We delen in twijfel en in geloof. We delen met mensen die we zelf uitzoeken maar ook met mensen die we niet zelf uitzoeken maar ons nodig hebben.”
Het thema sluit mooi aan bij waar we in onze gemeente al een tijd aandacht aan geven: aan Meer met Elkaar, nieuwe vormen van pastoraat en dienst aan het dorp.
Vanuit de verschillende werkgroepen werken mensen mee aan deze aftrap van het nieuwe seizoen, en daarnaast is de inbreng van andere gemeenteleden meer dan welkom. Wie helpt er mee aan de dienst en/of het verdere programma van de STARTzondag? Geef u/je op bij de scribae of ondergetekende.
                                                                                              Ds. Gert Wybe van der Werff

 

 
De viering van Pasen De viering van Pasen

De viering van Pasen
We mogen dachten wij terugzien op mooie diensten in de Stille Week en Pasen. Velen hebben hieraan meegewerkt. In het bijzonder mogen dit jaar de deelnemers aan het gelegenheidskoor wel bedankt worden, die in hun kleine bezetting en ook nog geplaagd door ziekte, onder leiding van Thysia Betting alle zeilen hebben bijgezet om toch een goed resultaat te boeken. Met extra repetities, waarvoor ook Nico Meilof zich voor de begeleiding met het orgel altijd beschikbaar toonde. Ook de inzet van al onze hulpkosters droeg bij aan een probleemloos verloop van de anders-dan-gewone liturgie! Johanna Vos, Harrie Nieman en Jannie Raaphorst tekenden weer voor stijl- en betekenisvolle  liturgische schikkingen. Het Veertigdagentijd project met de voetstappen, waar de kindernevendienstleiding zich vooral mee bezig heeft gehouden, bleek een aansprekende vorm te zijn om ons-onderweg- zijn uit te drukken. De voetstappen hebben we nog een week extra laten hangen. Degenen die alles op de beamer zetten en deze bedienden hebben zich weer goed van hun taak gekweten. Fijn dat de mensen die niet naar de kerk konden komen alles via internet toch konden volgen en meebeleven. Helaas kon de viering op Witte Donderdag maar gedeeltelijk worden uitgezonden en niet terug bekeken. Dit bleek aan een fout van organisatie kerkdienst gemist te liggen: er was geen rekening gehouden met de vele diensten op die dag en daardoor te weinig servers ingeschakeld. Goed om te weten dat we dus met velen in dit land de viering van Pasen op Witte Donderdag begonnen zijn. We hebben al de nodige reacties ontvangen op de diensten en blijven natuurlijk open staan voor suggesties en tips om het volgend jaar beter en of anders te doen.

De predikanten

 

 
eredienst eredienst

De viering van de eerste dag van de week:
deel 1
deel 2
deel 3
deel 4
deel 5: liedkeuze
deel 6
deel 7
deel 8
deel 9
deel 10
deel 11: de dienst van het Woord
deel 12
deel 13
deel 14: schriftlezen in de eredienst
deel 15: het Schriftezang
deel 16
de Preek ( deel 1)
deel 17: de Preek (deel 2)
deel 18: geloofsbeleidenis
deel 19: gebeden en voorbede
deel 20: De dienst van het antwoord: collecte of inzameling der gaven

http://deel 21 Doop, deel 1

 
 

Vrouwenvereniging – Ora et Labora
datum en tijdstip 23-01-2018 om 19.45 uur
meer details

Vrouwenvereniging H.V.G. – Draagt Elkanders Lasten
datum en tijdstip 24-01-2018 om 19.45 uur
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.