PKN
Protestantse Gemeente Bovensmilde
 
algemene info algemene info

Algemene informatie van de werkgroep Erediensten o.a:
Samenstelling; het doel; de taken; uitgangspunt; de vorm; in en om de eredienst; aktie 2015 en 2016............
lees verder >>

lees meer ยป
 
Meedenken over de vieringen van de Paascyclus Meedenken over de vieringen van de Paascyclus

Meedenken over de vieringen van de Paascyclus
Nu ik dit schrijf moeten deze vieringen nog plaatsvinden; elk jaar weer een hele voorbereiding, maar ook altijd weer inspirerend om het speciale dat deze vieringen in de Stille Week kenmerken. Het lukte gelukkig weer een koortje samen te stellen, al vielen er door persoonlijke omstandigheden al snel twee leden af en viel het de overgebleven stemmen (met name de vrouwen, nu opeens in de minderheid!) daarom niet mee. Hulde voor hun inzet daarom! Of het volgend jaar weer zal lukken is de vraag en zo zijn er meer vragen die we met meer belangstellenden willen delen rond deze vieringen. Hoe hebt u/jij de vieringen in de Stille Week dit jaar ervaren en wilt u/jij samen met ons (de werkgroep eredienst en de predikanten) meedenken hoe we het volgend jaar kunnen gaan doen?
In de loop van mei komen we bij elkaar, laat mij of een van de werkgroepsleden weten of u/jij erbij wil zijn.
Namens de werkgroep eredienst, ds. Gert Wybe van der Werff
 

 
Paaskoor 2017 Paaskoor 2017

Gelegenheidskoor in de diensten rond Pasen
Ook dit jaar willen we de bijzondere diensten rond Pasen muzikaal opluisteren door gemeentezang in afwisseling met of samen met koorzang. Thysia Betting is weer bereid gevonden dirigente te zijn en we repeteren vanaf  21 februari elke dinsdagavond tot aan Pasen. Wie zingt er mee? U/jij kunt zich opgeven bij ds. Gert Wybe van der Werff.
 

 
Startzondag 18 september 2016 Startzondag 18 september 2016

STARTzondag 18 september
'Deel je leven’ is het thema dat de landelijke kerk ons dit jaar aanreikt voor de Startzondag, die bij ons plaats vindt op 18 september. Als intro op dit thema staat op de website (www.protestantsekerk.nl/startzondag) te lezen:
“ We delen ons leven met velen. Met gezin, met vrienden, met collega’s, met gemeenteleden. We gaan relaties aan en verbinden ons met mensen, binnen maar zeker ook buiten de kerk. We verbinden ons met de gemeenschap om ons heen.
Je leven delen begint klein. In het leven van alledag, thuis in het gezin, op het werk met collega’s. Maar we delen ons leven ook in de kerk, waar de generaties in gesprek gaan over hun ideeën en vragen, over hun leven en geloof. En buiten de kerk, met de mensen die op ons pad komen.
We delen in vreugde en in verdriet. We delen in twijfel en in geloof. We delen met mensen die we zelf uitzoeken maar ook met mensen die we niet zelf uitzoeken maar ons nodig hebben.”
Het thema sluit mooi aan bij waar we in onze gemeente al een tijd aandacht aan geven: aan Meer met Elkaar, nieuwe vormen van pastoraat en dienst aan het dorp.
Vanuit de verschillende werkgroepen werken mensen mee aan deze aftrap van het nieuwe seizoen, en daarnaast is de inbreng van andere gemeenteleden meer dan welkom. Wie helpt er mee aan de dienst en/of het verdere programma van de STARTzondag? Geef u/je op bij de scribae of ondergetekende.
                                                                                              Ds. Gert Wybe van der Werff

 

 
De viering van Pasen De viering van Pasen

De viering van Pasen
We mogen dachten wij terugzien op mooie diensten in de Stille Week en Pasen. Velen hebben hieraan meegewerkt. In het bijzonder mogen dit jaar de deelnemers aan het gelegenheidskoor wel bedankt worden, die in hun kleine bezetting en ook nog geplaagd door ziekte, onder leiding van Thysia Betting alle zeilen hebben bijgezet om toch een goed resultaat te boeken. Met extra repetities, waarvoor ook Nico Meilof zich voor de begeleiding met het orgel altijd beschikbaar toonde. Ook de inzet van al onze hulpkosters droeg bij aan een probleemloos verloop van de anders-dan-gewone liturgie! Johanna Vos, Harrie Nieman en Jannie Raaphorst tekenden weer voor stijl- en betekenisvolle  liturgische schikkingen. Het Veertigdagentijd project met de voetstappen, waar de kindernevendienstleiding zich vooral mee bezig heeft gehouden, bleek een aansprekende vorm te zijn om ons-onderweg- zijn uit te drukken. De voetstappen hebben we nog een week extra laten hangen. Degenen die alles op de beamer zetten en deze bedienden hebben zich weer goed van hun taak gekweten. Fijn dat de mensen die niet naar de kerk konden komen alles via internet toch konden volgen en meebeleven. Helaas kon de viering op Witte Donderdag maar gedeeltelijk worden uitgezonden en niet terug bekeken. Dit bleek aan een fout van organisatie kerkdienst gemist te liggen: er was geen rekening gehouden met de vele diensten op die dag en daardoor te weinig servers ingeschakeld. Goed om te weten dat we dus met velen in dit land de viering van Pasen op Witte Donderdag begonnen zijn. We hebben al de nodige reacties ontvangen op de diensten en blijven natuurlijk open staan voor suggesties en tips om het volgend jaar beter en of anders te doen.

De predikanten

 

 
eredienst eredienst

De viering van de eerste dag van de week:
deel 1
deel 2
deel 3
deel 4
deel 5: liedkeuze
deel 6
deel 7
deel 8
deel 9
deel 10
deel 11: de dienst van het Woord
deel 12
deel 13
deel 14: schriftlezen in de eredienst
deel 15: het Schriftezang
deel 16
de Preek ( deel 1)
deel 17: de Preek (deel 2)
deel 18: geloofsbeleidenis
deel 19: gebeden en voorbede
deel 20: De dienst van het antwoord: collecte of inzameling der gaven

http://deel 21 Doop, deel 1

 
Dienst van zondag 29 november 2015 Dienst van zondag 29 november 2015

Dienst van zondag 29 november,
1e Advent, kleur is paars, mmv Marturion, + start adventsproject
Lied vóór de dienst: Advent is dromen dat Jezus zal komen ( Hanna Lam)
Advent is dromen
dat Jezus zal komen,
dromen van vrede
voor mensen van heden.
Advent is dromen
dat Jezus zal komen.
En weer in geuren en kleuren herhalen,
wat wij al weten uit oude verhalen:
herders en sterren, een stal en een kind,
omdat het kerstfeest weer begint.
Advent is dromen
dat Jezus zal komen,
dromen van vrede
voor mensen van heden.
Advent is dromen
dat Jezus zal komen.
Welkom en mededelingen
Aansteken van de Paaskaars en 1e adventskaars + gedichtje
de eerste kaars mag aan
een lichtje heel erg klein
zie ons in het donker staan
wachten tot het kerst zal zijn
(staande) Intochtslied psalm 25: 2
(staande) Marturion zingt Onze hulp
(staande) Groet en drempelgebed
v: De Heer zij met u!
a: Ook met u zij de Heer!
v: Kom tot ons, God naar U gaat ons verlangen uit wek op uw krachten geef ons nieuwe adem. allen: Kom tot ons, Licht in de nacht!
v: Kom tot ons, God dat Gij ons raakt met de hartslag van uw grenzeloze liefde. a: Kom tot ons, Licht in de nacht!
lied 280: De vreugde voert ons naar dit huis koor: 1,2,3 allen: 4, koor: 5; allen: 6 en 7
Gebed voor onszelf en de nood van de wereld
Tijdens gebed om ontferming zingt Marturion drie keer Kyrie
Marturion zingt Lied 997 ….couplet 1,2,3 , ALLEN: couplet 4
Dienst van het woord
Kinderen komen naar voren en gaan vooraan zitten
Introductie project TIJD of HOE LAAT IS HET?
Gebed
Figuur DE TIJDWIJZER komt op en vertelt
Kinderen gaan naar hun KND
Tekst uit Jesaja 43
Dit zegt de HEER,
die een weg baande door de zee
en een pad door machtige wateren,
die paarden en wagens liet uitrukken,
een heel leger van geweldenaars –
daar lagen ze, en ze stonden niet meer op,
ze zijn vergaan, als een kwijnende vlam gedoofd.
Blijf niet staan bij wat eertijds is gebeurd,
laat het verleden nu rusten.
Zie, ik ga iets nieuws verrichten,
nu ontkiemt het – heb je het nog niet gemerkt?
Lied 439: 1 (Verwacht de komst des Heren)
Marturion zingt: 443 - de engel Gabriel komt aangesneld
Lezing uit NT Lucas 1: 5 -13, 18-22 ( Zacharias en Elisabet)
Marturion zingt 2 liederen: Advent en Aanbidding
overdenking
na de overdenking – Marturion zingt: Engelen kondigden het aan
Kinderen komen terug
Ze plakken de afbeelding op de klok
zingen projectlied 464: 1 en 2 ( een engel spreekt een priester aan)
Pastorale mededelingen + gedenken van Jan Kappen
Lied ter nagedachtenis 23b: 1 + 5
Voorbeden
Marturion zingt de tussenzang tussen de voorbeden:
Da pacem Domine, da pacem, o Christe,in diebus nostris.
Geef vrede Heer, geef vrede, o Christus, in onze dagen
en aan het einde – Marturion zingt Onze Vader
Collecte
(Staande) slotlied 442 geheel ( op U mijn Heiland blijf ik hopen)
(staande) zegen

 
 

Fancy Fair
datum en tijdstip 23-09-2017 om 10.30 uur
meer details

Koffie drinken 1/2 uur voor aanvang van de eredienst
datum en tijdstip 24-09-2017 om
meer details

Eredienst
datum en tijdstip 24-09-2017 om 9.30 uur
Lied voor de dienst     : NLB 225: 1   
Paaskaars aansteken : Joah Trul
1e rondg. collecte        : Vredesweek
2e rondg. collecte        : Kerk
Uitg. collecte              : Beheer
Oppasdienst               : Er is oppas
Kindernevendienst      : Hieke Herben meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 24-09-2017 om 9.30 zomertijd 10.00 uur wintertijd
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.