PKN
Protestantse Gemeente Bovensmilde
 
vrijwillige bijdrage 2017 vrijwillige bijdrage 2017De voorbereidingen voor de actie Kerkbalans zijn weer in volle gang. Het thema van de actie is dit jaar: 'Mijn kerk verbindt'. In januari ontvangt u een mail of brief met het verzoek om bij te dragen.
Net als voor een huishouden is een gezonde financiële situatie belangrijk voor de kerk.
Daarom vragen we elk jaar aan al onze gemeenteleden om een bijdrage. Het is een vrijwillige bijdrage, maar we kunnen niet zonder! De inkomsten uit Kerkbalans vormen de financiële basis voor onze kerk. We hopen dan ook dat we weer op u mogen rekenen.
Dankzij uw bijdrage kunnen we onze belangrijke taken blijven vervullen.

Herinnering Kerkbalans 2016
Een groot gedeelte van het toegezegde bedrag voor 2016 is ook daadwerkelijk betaald.
Maar nog niet alles is binnen. Wilt u even nakijken of u al hebt betaald.
Het bedrag kan worden overgemaakt op IBAN: NL42FVLB0699541921 t.n.v CVK Bovensmilde.
Heeft u vragen? Tel. 412381 of mail:
De kerkrentmeesters
 

 
Banknummers Banknummers

Onze banknummers:
Kerkbalans:  NL42FVLB0699541921
Munten:       NL80FVLB0635809036
Giften:         NL80FVLB0635809036

 

 
Dankdagcollecte Dankdagcollecte

Dankdagcollecte:  jaarlijks

De eerste woensdag in  november is het Dankdag voor gewas en arbeid. Dankdag betekent danken voor het goede dat wij mogen ontvangen.
Ieder jaar....... ->LEES MEER

Ontvangen in 2016: € 2.847

lees meer »
 
Solidariteitskas Solidariteitskas

Solidariteitskas
De Solidariteitskas wordt gevuld door een vaste jaarlijkse bijdrage vanuit plaatselijke gemeenten binnen de ...-> LEES MEER

Ontvangen 2016: € 2.140

zie ook: folder

lees meer »
 
Periodiekegift Periodiekegift

Periodieke gift
Om fiscale redenen kunt u overwegen tot het overgaan van een periodieke gift.
Het formulier en nadere informatie vindt u hier:  periodieke gift
 

 
 

Ontmoetingsmorgen
datum en tijdstip 25-04-2017 om 9.30 uur
meer details

Ontmoetingsmorgen
datum en tijdstip 25-04-2017 om 9.30 uur
meer details

Eredienst
datum en tijdstip 30-04-2017 om 9.30 uur
Lied voor de dienst     : NLB 622: 1 en 2
Paaskaars aansteken  : Wesley de Jong
1e rondg. collecte        : Diaconie
2e rondg. collecte        : Kerk
Uitg. collecte              : Beheer
Oppasdienst               : Er is oppas
Kindernevendienst      : Leonie Blomsma
  meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.