PKN
Protestantse Gemeente Bovensmilde
 
Kerkbalans Kerkbalans

         2017

Begroot bedrag 2017 €  89.000
Toegezegd per 30-06-2017 €  89.624
Ontvangen per: 30-06-2017 €  44.808Actie kerkbalans 2017 “Mijn kerk verbindt”
 
Beste gemeenteleden graag willen de kerkrentmeesters  samen met u de zorg voor de verbinding van kerk en geloof blijven optimaliseren.
Daarvoor zijn middelen nodig om geld te genereren en één van deze middelen is actie Kerkbalans.
Dit jaar is voor onze kerk een heel bijzonder jaar met de verhuizing van de Dijkstrastraat naar de Hoofdweg. Voor velen van ons een moment waarbij de verandering wel bijzonder zal zijn.
Wij hopen dat u uw bijdrage met de vaste overtuiging van ”Mijn Kerk verbindt” zult geven  voor het jaar 2017.
 
Voorzitter  en Secretaris Kerkrentmeesters
Piet Boer  en Johan  Pinkster
 

Diverse informatie en formulieren kerkbalans 2017
Kerkrentmeesters:
IBAN: NL42FVLB0699541921
t.n.v.: CVK Protestantse gemeente Bovensmilde
RSIN/fiscaal nummer: 006721977

Folder Kerkrentmeesters
Toezeggingsformulier kerkrentmeesters

Diaconie
IBAN: NL62FVLB0635817799
t.n.v.: Diaconie Protestantse Gemeente Bovensmilde
RSIN/fiscaal nummer: 824131691

Informatie en toezeggingsformulier Diaconie

Toezeggen via internet.
Indien het e-mail adres bekend is, ontvangt u een mail met een link. Via deze link kunt u zelf uw toegezegde bedrag invullen.

Papieren toezegging
Alle informatie wordt door vrijwilligers bezorgd en de antwoord envelop wordt weer bij u opgehaald. 

Automatische incasso
Betaling d.m.v. automatische incasso heeft onze grote voorkeur.
De kosten blijven dan laag. Ook voor de verwerking heeft het grote voordelen. Dus overweeg om automatisch te betalen.
Een misverstand is dat automatische incasso hetzelfde is als een periodieke  overschrijving. Dat is echter niet het geval, ook als er periodiek een vast bedrag wordt overgemaakt. Nadere informatie kunt u krijgen bij de administratie van kerkbalans dhr. L. Boer (412381)

 
 

Fancy Fair
datum en tijdstip 23-09-2017 om 10.30 uur
meer details

Koffie drinken 1/2 uur voor aanvang van de eredienst
datum en tijdstip 24-09-2017 om
meer details

Eredienst
datum en tijdstip 24-09-2017 om 9.30 uur
Lied voor de dienst     : NLB 225: 1   
Paaskaars aansteken : Joah Trul
1e rondg. collecte        : Vredesweek
2e rondg. collecte        : Kerk
Uitg. collecte              : Beheer
Oppasdienst               : Er is oppas
Kindernevendienst      : Hieke Herben meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 24-09-2017 om 9.30 zomertijd 10.00 uur wintertijd
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.