PKN
Protestantse Gemeente Bovensmilde
 
verjaardagsfonds verjaardagsfonds

Het verjaardagsfonds stopt
Op 22 mei zijn we als collectanten van het verjaardagsfonds bij elkaar geweest.
Het is al langer bekend dat we als verjaardagsfonds gaan stoppen omdat het steeds moeilijker wordt nieuwe collectanten te krijgen.
Vele jaren, enkelen wel 30 jaar, hebben we met veel plezier dit werk gedaan. 
De opbrengst besteden we altijd aan de aankleding van de kerk, aanschaf liedboeken, ondersteuning bij de aanschaf van geluid of video, reservering voor onderhoud van het orgel en de laatste paar jaar ondersteuning van de bloemendienst.
Er zit in de reserve een bedrag van € 10.215,00 inclusief de opbrengst van vandaag. Dit was een bedrag van € 650,00.
Omdat de doelen waarvoor we gespaard hebben, ondermeer voor de aankleding kerk niet meer van toepassing is na de overgang naar de Hoofdweg, hebben we, in overleg met de kerkrentmeesters, besloten om het gereserveerde bedrag te besteden aan de bloemendienst met een maximum van € 1.000,00 per jaar. 
Na dit 'officiële' gedeelte, hebben we onder het genot van een kop koffie en een plakje cake, nog gezellig nagepraat en ook oude koeien uit de sloot gehaald. Iedereen ging dan ook voldaan en met een presentje naar huis.
Namens het verjaardagsfonds, Hendrikje Boer

 
College van kerkrentmeesters College van kerkrentmeesters

Meer weten?..............>

lees meer »
 
ledenadministratie ledenadministratie

Verlies leden niet uit het oog!
De Tweede Kamer heeft in 2015 een motie aangenomen die ertoe leidt dat in 2018 door de burgerlijke gemeente geen adreswijzigingen meer zullen worden verstrekt aan de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA).
SILA krijgt deze adreswijzigingen automatisch door van de burgerlijke gemeente en kunnen de kerken de nieuw ingekomen leden welkom heten.
Op dezelfde manier wordt er gewerkt met het doorgeven van overlijden.
De privacy van leden is hiermee gegarandeerd.
 
Mocht de Tweede Kamer besluiten gaan om deze regeling voor de kerken op te heffen dan heeft dit verstrekkende gevolgen voor onze ledenadministratie.
Voorbeeld: Mocht een ouder gemeentelid verhuizen naar een verpleeghuis en geeft hij deze verhuizing niet zelf door dan krijgt de burgerlijke gemeente niet meer te horen waar zij of hij woont. Hetzelfde kan het geval zijn met studenten die elders gaan studeren. En verdwijnen deze mensen uit alle gegevens.
 
Wij als Protestantse kerk Bovensmilde hebben aangegeven dat wij deze onmisbare service voor kerken willen behouden!
 
Ook zouden wij het op prijs stellen dat u ook bezwaar maakt tegen dit voorgenomen besluit.
Wij als kerk worden onevenredig zwaar getroffen door dit besluit.
Ga naar onze website: http://bovensmilde.protestantsekerk.net: verlies leden niet uit het oog.
 
Namens het College van Kerkrentmeesters,
Lambert Boer en Gré Suurd
 

 
Zomaar een week uit het leven van een koster Zomaar een week uit het leven van een koster

Zomaar een week uit het leven van een koster

lees meer »
 
Jaarrekening en begroting Jaarrekening en begroting

De meest recente Jaarrekening en begroting liggen ter inzage.
Deze kunnen op verzoek aan gemeenteleden worden toegezonden.
Verzoek indienen bij de voorzitter.

 
Nieuws april 2016 Nieuws april 2016

Gemeenteleden
Zoals u kunt lezen in dit kerkblad heeft familie Rispens, (Meesterswijk 18a) besloten om onze kerkgemeente te verlaten.
Dat betekent dat Berta ook stopt met de organisatie van de bloemendienst in de kerk, wat ze altijd perfect heeft gedaan, waarvoor onze dank.
Wij doen daarom een oproep of een gemeentelid bereid is om de organisatie op zich te nemen van de bloemendienst in de kerk. U kunt zich aanmelden bij het College van Kerkrentmeesters.
 
Verder wachten wij in spanning af of de vergunning wordt verleend voor de bouwplannen van de kerk aan de Hoofdweg, zodat er gestart kan worden met sloop en bouw.
Voor de kerk aan de ds. L. Dijkstrastraat hebben we besloten om kennis in huis te halen van het KKG (Kantoor Kerkelijke Goederen) van de PKN. Op deze wijze menen wij dat alle mogelijkheden worden bekeken om de juiste beslissingen te kunnen nemen. Zodra er meer informatie is hoort u van ons.
Met vriendelijke groet, College van Kerkrentmeesters

 
Kosterzaken Kosterzaken

De koster is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in “Het Kruispunt”.

lees meer »
 
Kerkblad Smilde info Kerkblad Smilde info

Samen met de Protestantse Kerkgemeenten Hoogersmilde en Smilde wordt 22 keer per jaar het Kerkblad Smilde uitgegeven.
Dit kerkblad bevat buiten de drie gemeenten om ook algemene kerkelijke informatie.
Voor meer info: lees verder->>

lees meer »
 
Grote schoonmaak het Kruispunt najaar 2015 Grote schoonmaak het Kruispunt najaar 2015

Verslag van de schoonmaak “Het Kruispunt” op 17 oktober 
Zoals gewoonlijk is er ook dit jaar weer een jaarlijkse grote schoonmaak van de kerk en de zalen geweest............... Lees meer>>

lees meer »
 
 

Fancy Fair
datum en tijdstip 23-09-2017 om 10.30 uur
meer details

Koffie drinken 1/2 uur voor aanvang van de eredienst
datum en tijdstip 24-09-2017 om
meer details

Eredienst
datum en tijdstip 24-09-2017 om 9.30 uur
Lied voor de dienst     : NLB 225: 1   
Paaskaars aansteken : Joah Trul
1e rondg. collecte        : Vredesweek
2e rondg. collecte        : Kerk
Uitg. collecte              : Beheer
Oppasdienst               : Er is oppas
Kindernevendienst      : Hieke Herben meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 24-09-2017 om 9.30 zomertijd 10.00 uur wintertijd
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.