PKN
Protestantse Gemeente Bovensmilde
 
meer met Elkaar meer met Elkaar


Hier kunt u lezen hoe de inrichting van het pastoraat is geregeld. Dit als uitkomst van het project ‘meer met Elkaar’.
Het beschrijft hoe het is geregeld. Of het slaagt ligt natuurlijk niet aan de inrichting maar aan ons zelf. Wij zijn immers degene die er voor kunnen zorgen dat het OMZIEN NAAR ELKAAR (pastoraat) echt inhoud krijgt. Het moge duidelijk zijn: met ‘we’ wordt iedereen die lid is van onze gemeente in Bovensmilde bedoeld. Dus……het slaagt pas als u en ik en zij en hij en jij (iedereen) er onze schouders onder zetten. Laten we die uitdaging aan gaan aangaan en omzien naar elkaar als ‘Goede Buren”.
 
Het pastoraat is als volgt opgezet (4 onderdelen):
1 Nieuw ingekomen:
De nieuw ingekomene wordt bezocht en welkom geheten door iemand van onze gemeente. Hij/zij wordt verteld hoe het allemaal reilt en zeilt binnen Bovensmilde en uitgenodigd om mee te doen met allerlei activiteiten en het kerkbezoek. Ook wordt de pastoraal medewerker, predikant en de noaberschap ingelicht. Deze nemen actief contact op om het nieuwe gemeentelid een warm welkom te geven. Dit zodat zij zich snel thuis voelen.

2 Kinderen, jongeren en jong volwassenen:
Er is een indeling gemaakt voor de basisschool, de jongeren en de jong volwassenen. Voor de kinderen op de basisschool is er verbinding vanuit de kindernevendienst en de jeugdraad.
Voor de jongeren is er verbinding vanuit de jeugdkerk en zijn er dit jaar een aantal activiteiten geweest (denk aan Serious Request).
Voor de jong volwassenen zal een aanvullend onderzoek plaats vinden. Er is te weinig bekend over deze groep.

3 Zorg en aandacht
Er is onderzocht of deze groep gemeenteleden (ouderen en mensen die extra aandacht nodig hebben) een aanspreekpunt hebben vanuit de kerk. En het goede nieuws is dat dat zo is. Slechts enkele gezinnen (ongeveer 7) hebben geen aanspreekpunt. Dat wordt verdeeld onder de pastoraal medewerkers.  
Met aanspreekpunt wordt bedoeld een pastoraal medeweker, een ouderling en predikanten.

4 Noaberschap
Uit het onderzoek van het project ‘meer met Elkaar’ kwam naar voren dat we het allemaal belangrijk vinden dat er AANDACHT is VOOR ELKAAR. Voor elkaar. Daarmee zeggen we als gemeente nogal wat. Dit is heel mooi en kan alleen slagen als we dat ook met elkaar doen. Met als resultaat de Noaberschapjes. Een noaberschapje is een groepje van mensen die naar elkaar omzien in de breedste zin van het woord. Klaar staan voor elkaar bij mooie en minder mooie gebeurtenissen en ook zomaar, omdat je er zin in hebt om.
Er zijn een aantal noaberschapjes gestart.


 

terug
 
 

Vrouwenvereniging – Ora et Labora
datum en tijdstip 23-01-2018 om 19.45 uur
meer details

Vrouwenvereniging H.V.G. – Draagt Elkanders Lasten
datum en tijdstip 24-01-2018 om 19.45 uur
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.