PKN
Protestantse Gemeente Bovensmilde
 
Breed Pastoraal Overleg Breed Pastoraal Overleg

Breed pastoraal overleg 19 januari
In het nieuwe jaar willen we met allen die het pastoraat in de gemeente behartigen samenkomen om
het nieuwe “plan van aanpak” te bespreken.

Namens de werkgroep pastoraat, ds. Gert Wybe van der Werff

 

 
algemene info algemene info
lees meer ยป
 
Breed Pastoraal Overleg Breed Pastoraal Overleg

Breed Pastoraal overleg donderdag 22 september

De pastorale zorg in de gemeente wordt gelukkig door velen van ons goed behartigt.

Toch neemt het aantal pastoraal medewerkers  af en verandert ook de behoefte aan pastorale aandacht bij met name jongere generaties. Deze en andere verschuivingen in het pastoraat heeft de werkgroep pastoraat overdacht en uitgewerkt in een “plan van aanpak”.
We doen daarin enkele voorstellen om enerzijds de continuïteit in de pastorale zorg te waarborgen en anderzijds in te spelen op veranderende behoeftes. Deze voorstellen willen we graag met een ieder die bij het pastoraat betrokken is bespreken, voor we tot besluiten komen.

Daarom: alle pastoraal medewerkers van harte uitgenodigd bij het eerste breed pastoraal overleg van dit seizoen op 22 september om 19.45 uur in Het Kruispunt.
Ook andere vragen m.b.t. het pastoraat kunnen dan aan de orde komen.


Namens de werkgroep pastoraat, Ds. Gert Wybe van der Werff

 

 
Paaskaars 2015 Paaskaars 2015

 
Paaskaars

Geesje Olijve en Henk Molema hebben de paaskaars 2015 overhandigd aan Marjolein Verduin.
Marjolein was ontzettend verrast maar ook zeer blij dat zij de paaskaars in ontvangst mag nemen.
We hebben dan ook in een prettige en gemoedelijke sfeer een kopje koffie gedronken en herinneringen opgehaald over de tijd dat Marjolein met haar Jan nog paarden had.
Bij het afscheid nemen heeft ze nog laten zien waar de paaskaars een plaats gaat krijgen in haar huis.
 

 

 
Thema Eenzaamheid en Alleen Zijn Thema Eenzaamheid en Alleen Zijn

Bijeenkomst pastoraal medewerkers
Op 12 november is er een bijeenkomst gehouden met de pastoraal medewerkers. We hebben het thema “eenzaamheid” besproken.
Joop Kant heeft vanuit zijn rol als Senior Voorlichter vertelt over zijn werk. Hij bezoekt namens de gemeente Midden-Drenthe een aantal inwoners die ouder dan 75 jaar zijn. Hij maakt tijdens dat bezoek gebruik van een vragenlijst die hij als geheugensteun gebruikt. Na het bezoek wordt de vragenlijst ingevuld en doorgestuurd naar de coördinator van Welzijn Midden-Drenthe, die op haar beurt op bijzondere opmerkingen actie onderneemt.
Wij hebben met elkaar van gedachten gewisseld over het onderwerp “eenzaamheid”. Naast het woord eenzaamheid is er ook gesproken over het woord “alleen zijn”. Het is best wel moeilijk om tijdens een bezoek te constateren of er sprake is van eenzaamheid of alleen zijn. En als je denkt dat er sprake van eenzaamheid is, blijft het moeilijk om er wat mee te doen.
Na het bespreken van de vragenlijst is o.a. opgemerkt dat het wel handig is om de vragenlijst als geheugensteuntje te gebruiken, maar dan meer toegespitst op onze kerkelijke situatie.
Er was een goede opkomst en iedereen deed zeer actief mee om het onderwerp te bespreken.
We kunnen terugkijken op een geslaagde bijeenkomst.
                                                                                               Namens de werkgroep Pastoraat

 
 

Ontmoetingsmorgen
datum en tijdstip 25-04-2017 om 9.30 uur
meer details

Ontmoetingsmorgen
datum en tijdstip 25-04-2017 om 9.30 uur
meer details

Eredienst
datum en tijdstip 30-04-2017 om 9.30 uur
Lied voor de dienst     : NLB 622: 1 en 2
Paaskaars aansteken  : Wesley de Jong
1e rondg. collecte        : Diaconie
2e rondg. collecte        : Kerk
Uitg. collecte              : Beheer
Oppasdienst               : Er is oppas
Kindernevendienst      : Leonie Blomsma
  meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.