PKN
Protestantse Gemeente Bovensmilde
 
algemene info algemene info
lees meer ยป
 
Taalmaatje gezocht Taalmaatje gezocht

Taalmaatje
Middels het interkerkelijk diaconaal platform (IDP) van Midden-Drenthe is het verzoek ontvangen of onze gemeente een taalmaatje kan regelen voor: Hasan Al Mousa en zijn vrouw Rehab Ahmad wonend in Bovensmilde.
Hasan spreekt redelijk Nederlands, hij is een jaar in Nederland. Zijn vrouw is hier nog niet zo lang en heeft net een kindje gekregen en gaat dus nog niet naar de inburgering cursus. Verder hebben ze 2 zoontjes die naar school gaan.
Hasan en zijn vrouw zouden graag een taalmaatje willen die 1 of 2 keer per week Nederlands met ze wil doen. Wie wil de uitvoering van dit verzoek op zich nemen?

Degene die dit wil doen wordt door Vluchtelingenwerk Midden-Drenthe (Mw. Mirjam Laan) uitgenodigd voor een intakegesprek. Er wordt dan wat verteld over de achtergronden van de familie, het werk voor hen van Vluchtelingenwerk en van de burgelijke gemeente, wat je als taalmaatje wel en juist niet moet doen, waar je terecht kunt met je eigen vragen, naar wie je kunt doorverwijzen voor de vragen van de familie en wat de familie zelf kan en moet doen om het dagelijks buurtcontact aan te gaan. Natuurlijk is kerkelijk contact indien mogelijk ook heel goed voor de taal en inburgering.
Inlichtingen en aanmelding bij Hans van der Laan, Rozenstraat 41 (tel 413042).


 

 
koffieochtenden koffieochtenden

Ontmoetingsochtend
Dinsdag 25 april was de laatste ontmoetingsochtend van het seizoen. Lambert Boer liet foto's zien van de ontluikende natuur na de winter en van de fietsvakantie die hij samen met Hendrikje heeft ondernomen door een fietstocht te maken langs de Weser. En een kort filmpje waarin een winterkoninkje een nestje aan het bouwen was in de schuur.
Maar het was ook het afscheid van Hendrikje als de “motor” van deze ontmoetingsochtenden. Zij heeft het vele jaren gedaan, vanaf dat we “samen op weg” zijn gegaan. Hierbij heeft ze wel de nodige hulp gehad van andere mensen. We willen niemand iets te kort doen, maar toch in het bijzonder enkele namen noemen. Geesje Snippe en Zwaan van der Laan. Helaas door het overlijden van Zwaan kwam Hendrikje er (nou niet helemaal) er alleen voor te staan. Hendrikje heeft zich -en Lambert niet te vergeten- voor veel dingen ingezet en zij en Lambert willen het nu wat rustiger aan doen en daarom heeft zij besloten om zich terug te trekken als organisator van de ontmoetingsochtenden.
Er dreigde een definitief eind te komen aan de koffieochtenden. Er is geen opvolger gevonden. Tijdens een kerkenraadsvergadering en in de vergadering van de diaconie is afgesproken dat dit toch door moet gaan omdat het in een grote behoefte voorziet.
Gré Suurd, Geke van Sleen en Harry Janssen hebben zich beschikbaar gesteld om de ontmoetingsochtenden toch door te laten gaan.
Voor ideeën en suggesties staan wij altijd open om een invulling te geven aan deze ochtenden.
Dus we hopen u in september weer te ontmoeten en dan in de Herv. Kerk aan de Hoofdweg.
“Hendrikje, vanaf deze plek nogmaals hartelijk dank.”
Géke, Gré en Harry  
 

 
Paaskaars 2016-2017 Paaskaars 2016-2017

Paaskaars 2016-2017
Na de kerkdienst op 1e paasdag hebben wij (Harma en Henk Molema) de Paaskaars 2016 naar de familie Karssen gebracht. Tijdens de dienst werd meegedeeld dat zij ook de bloemen krijgen. Dus die ook maar meegenomen.
Na aanbellen deed Klaas de deur open. Hij was net wakker van een klein dutje, want hij voelt zich nog heel moe. Marianne is nog aan het werk en komt later thuis.
Klaas was verbaasd en blij dat zij de Paaskaars en de bloemen mocht ontvangen.
Klaas vertelde over zijn ziekte en zijn opname in het ziekenhuis en dat hij nog aan moet sterken.
Het was een gezellig moment en we hebben het niet lang gemaakt want ‘s middags komt nog de hele familie langs.
 

 
Breed Pastoraal Overleg Breed Pastoraal Overleg

Breed pastoraal overleg 19 januari
In het nieuwe jaar willen we met allen die het pastoraat in de gemeente behartigen samenkomen om
het nieuwe “plan van aanpak” te bespreken.

Namens de werkgroep pastoraat, ds. Gert Wybe van der Werff

 

 
Breed Pastoraal Overleg Breed Pastoraal Overleg

Breed Pastoraal overleg donderdag 22 september

De pastorale zorg in de gemeente wordt gelukkig door velen van ons goed behartigt.

Toch neemt het aantal pastoraal medewerkers  af en verandert ook de behoefte aan pastorale aandacht bij met name jongere generaties. Deze en andere verschuivingen in het pastoraat heeft de werkgroep pastoraat overdacht en uitgewerkt in een “plan van aanpak”.
We doen daarin enkele voorstellen om enerzijds de continuïteit in de pastorale zorg te waarborgen en anderzijds in te spelen op veranderende behoeftes. Deze voorstellen willen we graag met een ieder die bij het pastoraat betrokken is bespreken, voor we tot besluiten komen.

Daarom: alle pastoraal medewerkers van harte uitgenodigd bij het eerste breed pastoraal overleg van dit seizoen op 22 september om 19.45 uur in Het Kruispunt.
Ook andere vragen m.b.t. het pastoraat kunnen dan aan de orde komen.


Namens de werkgroep pastoraat, Ds. Gert Wybe van der Werff

 

 
Paaskaars 2015 Paaskaars 2015

 
Paaskaars

Geesje Olijve en Henk Molema hebben de paaskaars 2015 overhandigd aan Marjolein Verduin.
Marjolein was ontzettend verrast maar ook zeer blij dat zij de paaskaars in ontvangst mag nemen.
We hebben dan ook in een prettige en gemoedelijke sfeer een kopje koffie gedronken en herinneringen opgehaald over de tijd dat Marjolein met haar Jan nog paarden had.
Bij het afscheid nemen heeft ze nog laten zien waar de paaskaars een plaats gaat krijgen in haar huis.
 

 

 
Thema Eenzaamheid en Alleen Zijn Thema Eenzaamheid en Alleen Zijn

Bijeenkomst pastoraal medewerkers
Op 12 november is er een bijeenkomst gehouden met de pastoraal medewerkers. We hebben het thema “eenzaamheid” besproken.
Joop Kant heeft vanuit zijn rol als Senior Voorlichter vertelt over zijn werk. Hij bezoekt namens de gemeente Midden-Drenthe een aantal inwoners die ouder dan 75 jaar zijn. Hij maakt tijdens dat bezoek gebruik van een vragenlijst die hij als geheugensteun gebruikt. Na het bezoek wordt de vragenlijst ingevuld en doorgestuurd naar de coördinator van Welzijn Midden-Drenthe, die op haar beurt op bijzondere opmerkingen actie onderneemt.
Wij hebben met elkaar van gedachten gewisseld over het onderwerp “eenzaamheid”. Naast het woord eenzaamheid is er ook gesproken over het woord “alleen zijn”. Het is best wel moeilijk om tijdens een bezoek te constateren of er sprake is van eenzaamheid of alleen zijn. En als je denkt dat er sprake van eenzaamheid is, blijft het moeilijk om er wat mee te doen.
Na het bespreken van de vragenlijst is o.a. opgemerkt dat het wel handig is om de vragenlijst als geheugensteuntje te gebruiken, maar dan meer toegespitst op onze kerkelijke situatie.
Er was een goede opkomst en iedereen deed zeer actief mee om het onderwerp te bespreken.
We kunnen terugkijken op een geslaagde bijeenkomst.
                                                                                               Namens de werkgroep Pastoraat

 
 

Gezellige middag voor iedereen
datum en tijdstip 18-11-2017 om 15.00 uur
meer details

Koffie drinken 1/2 uur voor aanvang van de eredienst
datum en tijdstip 19-11-2017 om
meer details

Eredienst
datum en tijdstip 19-11-2017 om 10.00 uur
Lied voor de dienst     : NLB 324: 1
Paaskaars aansteken : Mirthe Maat
1e rondg. collecte        : Kerk in Actie-Najaarszendingsweek
2e rondg. collecte        : Kerk
Uitg. collecte              : Beheer
Oppasdienst               : Er is oppas
Kindernevendienst      : Marjan Kappen
  meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 19-11-2017 om 9.30 zomertijd 10.00 uur wintertijd
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.