PKN
Protestantse Gemeente Bovensmilde
 
autowassen voor het goede doel 2017 autowassen voor het goede doel 2017

Dienstenmarkt 2017: Autowassen
Het auto wassen voor het goede doel heeft  € 465,00 opgebracht. Wij danken de jeugd en de (spontane) vrijwilligers voor de arbeid die allen hebben verricht voor dit geweldige resultaat wat behaald is. Groentotaal wordt bedankt voor het beschikbaar stellen van de wasplaats en de hogedrukreiniger.

Een dankbare groet van de jeugdraad
 

 
Informatie ZWO activiteiten Informatie ZWO activiteiten

Algemene Informatie over de ZWO commissie van de kerk

Lees verder >>

lees meer »
 
Dienstenmarkt 2017 Dienstenmarkt 2017

Dienstmarkt 2017
Traditioneel start de dienstenmarkt op de 1e zondag van de lijdenstijd. En dat is zondag 5 maart 2017. De opbrengst van de dienstenmarkt gaat net als vorig jaar naar de weeskinderen in Rwanda.
 
In 1994 zijn in 100 dagen tijd 1 miljoen mensen gedood. Duizenden kinderen werden daardoor wees. Om in deze nood tegemoet te komen is de organisatie Mwana Ukundwa – betekent ‘geliefd kind’ ontstaan. Dit project gaan we voor langere tijd financieel ondersteunen. Dit doen we door o.a. de opbrengst van de flessenactie en de dienstenmarkt etc.
 
Dus werkgroepleden, gemeenteleden, jong of oud, zet weer uw of jouw schouders er onder. Het  is voor iedereen een uitgelezen kans om je binnen de gemeente te laten zien.
Wat is er leuker om samen of alleen iets te doen tegen een kleine vergoeding voor gemeenteleden of iemand buiten de kerk. Wat u/jij gaat doen is niet belangrijk, het kan muziek maken zijn, eten koken, auto wassen, boodschappen doen of tuinwerkzaamheden. Het maakt niet uit.
 
De Dienstenmarkt vindt aansluitend aan de kerkdienst plaats in de grote zaal. Onder een kopje koffie/thee kunt u uw/jouw activiteit aanmelden en meer informatie krijgen over het project.
De dienstenmarkt duurt tot 1 juni.
Alvast bedankt voor uw/jouw medewerking!
Z.W.O.-commissie
 
 

 
Zendingserfgoedkalender 2017 Zendingserfgoedkalender 2017

Zendingserfgoedkalender 2017
Deze kalender zet de traditie voort van de vertrouwde Missie Zendingskalender (MZK) die in 2013 voor het laatst werd uitgegeven. De Zendingserfgoedkalender 2017 wordt gesierd door platen van kunst uit kerken in Papua. De meest oostelijke provincie van Indonesië is het voormalig Nederlands Nieuw-Guinea. Anders dan in de rest van het land nemen christelijke kerken, rooms-katholiek en protestant, in dit gebied een belangrijke plaats in. De kalender geeft een beeld van de variatie aan kunst die in en rond kerken te vinden is: wandreliëfs, houtsnijwerk, muurschilderingen en schilderingen op geklopte en gedroogde boombast. De kalender geeft informatie over het land dat sinds het onderdeel uitmaakt van Indonesië een moeilijk bestaan heeft. Er vinden veel mensenrechtenschendingen plaats en de oorspronkelijke bevolking wordt gemarginaliseerd en soms gediscrimineerd. Verder gaat de kalender in op de kerken die in de samenleving present zijn, worden de kunstuitingen toegelicht en het werk van het Zendingserfgoedhuis voorgesteld.
De kalender kost € 9,-. U kunt deze bestellen via een intekenlijst komende zondag nog in de kerk of via Thea de Langh (tel. 415388, email: De kalender verschijnt eind november.
                                                                                   Namens de ZWO, G.W. v.d .W.
 

 

 
Een milieuflat in de kerk in Bovensmilde? Een milieuflat in de kerk in Bovensmilde?

Een milieuflat in de kerk in Bovensmilde?
Wat is dat, een inzamelpunt van artikelen die hergebruikt kunnen worden, waarvan de opbrengst naar goede doelen gaat.
Start zondag 8 januari 2017, organisatie ZWO commissie.
Wat kan er allemaal in de milieuflat?
Postzegels, enveloppen met postzegels en ansichtkaarten
Inktcartridges en mobiele telefoons
Lege pennen en stiften
Plastic doppen
Alle ingezamelde goederen zijn recyclebaar en de opbrengt is bestemd voor diverse goede doelen
1 . Kerk in Actie (postzegels e.d. inktcartridges  en mobiele telefoons)
2 . Stichting naar school in Haïti (lege pennen en stiften)
3 . Stichting Bultersmekke (doppen)
De ZWO commissie beveelt de milieuflat van harte bij u aan en rekent op uw bijdrage.
U wordt op de hoogte gehouden.
 

 
opbrengst ZWO activiteiten opbrengst ZWO activiteiten

Bericht van de Z.W.O. - commissie
Zoals elk jaar is ook nu weer de dienstenmarkt eind mei afgesloten.
Er is geld ingezameld voor een weeskinderenproject in Rwanda, zoals dit in de projectenlijst van Kerk in Aktie staat. Dit project is uitgekozen in samenwerking met de regionaal consulent van Kerk in Aktie, zoals wij al eerder bericht hebben. Dit jaar hebben we een fantastische opbrengst van
€ 3.429,45.
Ter vergelijking de voorgaande jaren schommelde de opbrengst tussen de € 1.200,-- en 1.400,--.

Nieuw dit jaar was dat we naast de vaste dienstverleners ook alle werkgroepen binnen onze gemeente hebben gevraagd om mee te doen.
De grotere opbrengsten kwamen van de potgrondactie, de flessenactie, het autowassen, de  huiskamerconcerten en de stamppot en broodbak diensten.
Maar wij willen we ook vooral niet de kleinere bijdragen vergeten die elk jaar weer zo trouw door diverse gemeenteleden opgebracht worden.
In het grote geheel is het misschien een druppel op een gloeiende plaat, maar ik vind dit een geweldig resultaat waar we trots op mogen zijn, en het laat zien waar wij als kleine Christelijke Gemeente groot in kunnen zijn. Alle medewerkers, collectief of individueel en iedereen die de diensten heeft betrokken van onze dienstenmarkt heel hartelijk bedankt, ook namens Kerk in Aktie.
J
oop Kant / Jan Post

 

 
Zendingsbusjes Zendingsbusjes

Bericht van de ZWO
Rick Langeland heeft zijn zendingsbusje weer geleegd en hierin zat een bedrag van € 36,87.
Helaas heeft Rick te kennen gegeven te willen stoppen.
Rick heel hartelijk bedankt voor de vele jaren waarin je met het zendingsbusje hebt gelopen

 
opbrengst Flessenactie 2016 opbrengst Flessenactie 2016

Bedankt inwoners van Bovensmilde
Zaterdag 9 januari 2016 was weer onze jaarlijkse flessenaktie. Wij (oud en jong) zijn alle straten van Bovensmilde bij langs geweest en hebben maar liefst voor € 710 aan lege flessen en kratten opgehaald. Dat is een goede opbrengst. Ook hebben een aantal mensen een gift gedaan. Hartverwarmend. Wij zijn u allen erg dankbaar en zullen het geld overmaken naar het project voor  weeskinderen in Rwanda. In 1994 zijn in 100 dagen tijd 1 miljoen mensen gedood. Duizenden kinderen werden daardoor wees, en om in deze nood tegemoet te komen is de organisatie Mwana Ukundwa – betekent “geliefd kind” – ontstaan. Meer informatie over dit doel is te vinden op deze website van de kerk (diaconie, ZWO).
Nogmaals, allemaal bedankt. Ook de vrijwilligers.

 

 

 
zwo rwanda zwo rwanda

Het nieuwe ZWO-project: weeskinderen in Rwanda

Lees verder>>

lees meer »
 
 

Ontmoetingsmorgen
datum en tijdstip 25-04-2017 om 9.30 uur
meer details

Ontmoetingsmorgen
datum en tijdstip 25-04-2017 om 9.30 uur
meer details

Eredienst
datum en tijdstip 30-04-2017 om 9.30 uur
Lied voor de dienst     : NLB 622: 1 en 2
Paaskaars aansteken  : Wesley de Jong
1e rondg. collecte        : Diaconie
2e rondg. collecte        : Kerk
Uitg. collecte              : Beheer
Oppasdienst               : Er is oppas
Kindernevendienst      : Leonie Blomsma
  meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.