PKN
Protestantse Gemeente Bovensmilde
 
Informatie ZWO activiteiten Informatie ZWO activiteiten

Algemene Informatie over de ZWO commissie van de kerk

Lees verder >>

lees meer »
 
Fancy Fair Fancy Fair

Fancy Fair
Op 23 september hebben we de fancyfair gehouden in “Het Kruispunt”.
Mede door het mooie weer was er ’s morgens zeer veel belangstelling zowel binnen als buiten, ‘s middags was het wat minder want het was ook burendag.
We draaiden het rad van avontuur, er was sjoelen en knikkers raden, de kinderen konden geschminkt worden en er was buiten een springkussen en glijbaan, er waren heel veel boeken, knieperties, veel 2e hands spullen, kofferbakverkoop en voor de inwendige mens waren er naast koffie, thee, fris ook broodjes ham/kaas en broodjes hamburger. Het werd een groot succes. De opbrengst op dit moment is netto € 1.202,55. Er worden nog steeds spullen verkocht dus dit bedrag zal hoger worden.
ALLE vrijwilligers, waarop we ook nu weer een beroep konden doen, HARTELIJK BEDANKT. Zonder jullie was het niet gelukt.
 
Prijzen sjoelen: 1e prijs Piet Hein Boer, 2e prijs mw. Daalman Smilde, 3e prijs Lambert Boer. Kinderprijs Ivar Hagendoorn.
Prijzen knikkers raden (aantal knikkers 909): 1e prijs Zwanny Veenstra (925), 2e prijs Hendrikje Boer (850).
 
We zien terug (mede door de verhuizing die hieraan vooraf ging) op een erg drukke tijd maar het was erg gezellig en daarvoor nogmaals onze hartelijke dank.
Hartelijke groet,                       Gré, Géke, Joop (organisator), Ger, Gert Wybe, Diete en Marion
 

 
Fancy Fair 23-09-2017 Fancy Fair 23-09-2017

Laatste activiteit in Het Kruispunt
Over een maand hopen we nog één keer gebruik te maken van de ruimtes in en bij het kerkgebouw aan de Ds. L. Dijkstrastraat. Dan houden we op zaterdag 23 september van 10.30 – 15.00 uur de Fancy Fair.
Nog even wat informatie voor u, met de vraag om mee te werken aan de voorbereiding:
Rad van avontuur: Hiervoor zoeken wij nog prijsjes; heeft u nog iets nieuws staan? Meld het bij Gré Suurd (Rozenstraat 1, Tel. 412559) of Joop Kant (Wollegras 21, Tel. 412943).
Boeken en kaartenverkoop: Boeken of kaarten kunt u brengen naar Marjan Kleefman (Snavelbies 15) of Janny Tamming (Boerheem 42,Tel. 414613).
Kofferbakverkoop: Op de parkeerplaats. Bij voorinschrijving € 10,-; ter plaatse € 12,50. Aanmelden bij Joop Kant, ook voor alle algemene informatie. We houden u op de hoogte, tot 23 september!
                                               Namens de fancy fair - commissie, ds. Gert Wybe van der Werff
 
 

 
Gezocht: nieuw project voor de ZWO Gezocht: nieuw project voor de ZWO

Gezocht: nieuw project voor de ZWO
De ZWO-commissie is op zoek naar een nieuw project die we de komende twee jaar door middel van verschillende activiteiten, zoals flessenactie, dienstenmarkt, oud papier etc. financieel kunnen ondersteunen. De afgelopen twee jaren is er geld ingezameld voor Mwana Ukundwa uit Rwanda, een project van Kerk in Actie.
Kent u een project dat hiervoor in aanmerking zou kunnen komen? Dan horen wij dit graag uiterlijk 1 augustus. U kunt uw voorkeurproject met contactgegeven mailen naar Thea de Langh: . Onze voorkeur gaat uit naar een project met een ANBI status. Tijdens de Zendingsdienst op zondag 5 november wordt het gekozen project voor de komende twee jaren bekendgemaakt.

Dienstenmarkt 2017
De opbrengst van de dienstenmarkt 2017 staat tot nu toe op ruim € 1600,--.  Een prachtig resultaat waar wij alle mensen die mee hebben gewerkt hartelijk voor willen bedanken!
Twee activiteiten vinden de komende periode nog plaats, namelijk het huiskamerconcert en het uitje van de Diaconie. Tijdens de Zendingsdienst op 5 november wordt bekendgemaakt hoeveel geld er de afgelopen twee jaren voor Mwanda Ukundwa is opgehaald.

ZWO-commissie
 

 
Fancy Fair 23-09-2017 Fancy Fair 23-09-2017

Fancy Fair

VOOR LAATSTE INFO: ZIE IN DE AGENDA OP
23-09-2017!De laatste rommelmarkt die we hielden ligt  al weer een paar jaar achter ons, maar de goede herinneringen hieraan bracht ons in de ZWO-commissie op het idee dit toch weer eens te organiseren. Met het doel nu geld in te zamelen voor ons project in Rwanda. Daar kwam bij dat door de verhuizing van de kerk er spullen over blijven die niet mee kunnen of hoeven naar het gebouw aan de Hoofdweg en die daarom verkocht kunnen worden. Daarom is een commissie gevormd uit leden van de ZWO en andere werkgroepen om een evenement voor te bereiden waarvan de opbrengst fifty-fifty is: voor de kerk en voor de wezen in Rwanda die via de Stichting“Mwana Ukundwa”, (“Geliefd Kind”) ondersteund worden.

De datum kunnen we nu nog niet met zekerheid geven: dat hangt af van de vele dingen die met de verhuizing moeten gebeuren en daar is op dit moment nog niet voldoende zicht op. Het zal een zaterdag eind augustus of in september worden, zodra dit bekend is hoort u dit.

De opzet van het evenement is wat anders dan van de gebruikelijke rommelmarkt en noemen we het daarom maar een fancy fair (nou ja, kan volgens het woordenboek ook een rommelmarkt zijn, maar voor ons om het verschil aan te geven). Het gaat nu niet om de verkoop van gebruikte spullen, met uitzondering van boeken. Wel om de verkoop van zelfgemaakte dingen, hapjes en drankjes en de winst uit spelletjes of andere activiteiten die worden aangeboden.

Wat kunt u/jij doen om hieraan mee te helpen?
We vragen dus niet om gebruikte goederen aan te leveren, maar wel boeken en daarnaast spullen  die nieuw zijn of er als nieuw uitzien (om te verloten via het Rad van Fortuin of als prijsjes bij de spelletjes). Deze kunnen vanaf nu ingebracht worden. Ook kunt u/jij zelfgemaakte zaken of  activiteit die geld oplevert voor het goede doel aanbieden. De bedoeling is dat wat niet verkocht wordt door de aanbieder zelf na afloop weer meegenomen wordt. Er komen speciale attracties voor de jeugd en verder is er van alles te eten en te drinken!
 
Voor alle informatie over in te brengen spullen en het aanmelden van activiteiten neem contact op met Joop Kant, Wollegras 21, tel.412943.
 
Wat hetzelfde is als bij de rommelmarkt voorheen: een plek om elkaar te ontmoeten, gezellige drukte, plezier maken met elkaar!
We hopen op jullie medewerking en staan open voor alle ideeën om hier een feestelijke dag van te maken!

De fancy fair-commissie: Marion Alferink, Joop Kant, ds.Diete Kits, Géke van Sleen, Gré Suurd, ds. Gert Wybe van der Werff en Ger Wieringa
 
 

 
zendingsbusjes zendingsbusjes

Bericht van de ZWO-commissie
Op 24 april jl. hebben Suzanne en Manon van der Hoek de zendingsbusjes weer geleegd.
Ze hadden samen de geweldige opbrengst van € 135,00 over een periode van ongeveer 10 maanden.
Suzanne en Manon hartelijk bedankt voor dit mooie resultaat.
Omdat er nog veel wijken vacant zijn voor wat betreft de zendingscollectanten zijn nieuwe aanmeldingen van harte welkom.
In overleg kunnen we dan uitzoeken wat de dichtst bij zijnde straten zijn waar gecollecteerd kan worden. Aanmelden kan bij Helma Post, Rozenstraat 45, tel. 0592-415437.
 

 
Postzegels en kaarten Postzegels en kaarten

Bedankt
In het vorige kerkblad kon u lezen dat u uw postzegels en kaarten in de daarvoor bestemde Milieubox bij de ingang van de kerk kunt inleveren. Ruim 30 jaar heeft de familie Daling dit voor Kerk in Actie gedaan. Namens de ZWO-commissie heeft de voorzitter hun hiervoor bedankt en een boeket bloemen overhandigd.
Komt u niet in de kerk maar wilt u wel postzegels en kaarten inleveren, dan kunt u hiervoor nog steeds terecht bij de familie Daling, Schoolstraat 24. 
Joop Kant
 

 
Milieuflat een succes Milieuflat een succes

Milieuflat een succes        
De afgelopen maanden is er flink ingezameld voor de Milieuflat (achter ingang) en de box
(voorportaal) van de kerk. Inmiddels zijn twee verhuisdozen met kaarten en een verhuisdoos met postzegels voor Kerk in Actie bij het verzamelpunt in Assen afgeleverd. Ook worden er regelmatig  doppen, kaarten, postzegels, mobiele telefoons, pennen en cartridges ingeleverd. Maar…. dat kan nog veel meer. Schakel uw familie, vrienden en kennissen in om samen deze artikelen te verzamelen. De opbrengst is echt de moeite waard!
ZWO-commissie
 

 
autowassen voor het goede doel 2017 autowassen voor het goede doel 2017

Dienstenmarkt 2017: Autowassen
Het auto wassen voor het goede doel heeft  € 465,00 opgebracht. Wij danken de jeugd en de (spontane) vrijwilligers voor de arbeid die allen hebben verricht voor dit geweldige resultaat wat behaald is. Groentotaal wordt bedankt voor het beschikbaar stellen van de wasplaats en de hogedrukreiniger.

Een dankbare groet van de jeugdraad
 

 
Dienstenmarkt 2017 Dienstenmarkt 2017

Dienstmarkt 2017
Traditioneel start de dienstenmarkt op de 1e zondag van de lijdenstijd. En dat is zondag 5 maart 2017. De opbrengst van de dienstenmarkt gaat net als vorig jaar naar de weeskinderen in Rwanda.
 
In 1994 zijn in 100 dagen tijd 1 miljoen mensen gedood. Duizenden kinderen werden daardoor wees. Om in deze nood tegemoet te komen is de organisatie Mwana Ukundwa – betekent ‘geliefd kind’ ontstaan. Dit project gaan we voor langere tijd financieel ondersteunen. Dit doen we door o.a. de opbrengst van de flessenactie en de dienstenmarkt etc.
 
Dus werkgroepleden, gemeenteleden, jong of oud, zet weer uw of jouw schouders er onder. Het  is voor iedereen een uitgelezen kans om je binnen de gemeente te laten zien.
Wat is er leuker om samen of alleen iets te doen tegen een kleine vergoeding voor gemeenteleden of iemand buiten de kerk. Wat u/jij gaat doen is niet belangrijk, het kan muziek maken zijn, eten koken, auto wassen, boodschappen doen of tuinwerkzaamheden. Het maakt niet uit.
 
De Dienstenmarkt vindt aansluitend aan de kerkdienst plaats in de grote zaal. Onder een kopje koffie/thee kunt u uw/jouw activiteit aanmelden en meer informatie krijgen over het project.
De dienstenmarkt duurt tot 1 juni.
Alvast bedankt voor uw/jouw medewerking!
Z.W.O.-commissie
 
 

 
Zendingserfgoedkalender 2017 Zendingserfgoedkalender 2017

Zendingserfgoedkalender 2017
Deze kalender zet de traditie voort van de vertrouwde Missie Zendingskalender (MZK) die in 2013 voor het laatst werd uitgegeven. De Zendingserfgoedkalender 2017 wordt gesierd door platen van kunst uit kerken in Papua. De meest oostelijke provincie van Indonesië is het voormalig Nederlands Nieuw-Guinea. Anders dan in de rest van het land nemen christelijke kerken, rooms-katholiek en protestant, in dit gebied een belangrijke plaats in. De kalender geeft een beeld van de variatie aan kunst die in en rond kerken te vinden is: wandreliëfs, houtsnijwerk, muurschilderingen en schilderingen op geklopte en gedroogde boombast. De kalender geeft informatie over het land dat sinds het onderdeel uitmaakt van Indonesië een moeilijk bestaan heeft. Er vinden veel mensenrechtenschendingen plaats en de oorspronkelijke bevolking wordt gemarginaliseerd en soms gediscrimineerd. Verder gaat de kalender in op de kerken die in de samenleving present zijn, worden de kunstuitingen toegelicht en het werk van het Zendingserfgoedhuis voorgesteld.
De kalender kost € 9,-. U kunt deze bestellen via een intekenlijst komende zondag nog in de kerk of via Thea de Langh (tel. 415388, email: De kalender verschijnt eind november.
                                                                 Namens de ZWO, G.W. v.d .W.
 

 

 
Een milieuflat in de kerk in Bovensmilde? Een milieuflat in de kerk in Bovensmilde?

Een milieuflat in de kerk in Bovensmilde?
Wat is dat, een inzamelpunt van artikelen die hergebruikt kunnen worden, waarvan de opbrengst naar goede doelen gaat.
Start zondag 8 januari 2017, organisatie ZWO commissie.
Wat kan er allemaal in de milieuflat?
Postzegels, enveloppen met postzegels en ansichtkaarten
Inktcartridges en mobiele telefoons
Lege pennen en stiften
Plastic doppen
Alle ingezamelde goederen zijn recyclebaar en de opbrengt is bestemd voor diverse goede doelen
1 . Kerk in Actie (postzegels e.d. inktcartridges  en mobiele telefoons)
2 . Stichting naar school in Haïti (lege pennen en stiften)
3 . Stichting Bultersmekke (doppen)
De ZWO commissie beveelt de milieuflat van harte bij u aan en rekent op uw bijdrage.
U wordt op de hoogte gehouden.
 

 
zwo rwanda zwo rwanda

Het ZWO-project: weeskinderen in Rwanda

Lees verder>>

lees meer »
 
 

Vrouwenvereniging – Ora et Labora
datum en tijdstip 23-01-2018 om 19.45 uur
meer details

Vrouwenvereniging H.V.G. – Draagt Elkanders Lasten
datum en tijdstip 24-01-2018 om 19.45 uur
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.