PKN
Protestantse Gemeente Bovensmilde
 
Overgang en Open Huis Overgang en Open Huis
Overgang en Open Huis
Als u het gevolgd heeft dan is het bij u bekend dat dit de 2 thema’s waren van de laatste eredienst in Het Kruispunt en de eerste eredienst in de Waterstaatskerk aan de Hoofdweg.
Het is zover…..wij zijn als gemeente over naar een nieuw kerkgebouw. Zo maar wat simpele woorden. Dat zou je denken. Achter die woorden schuilt voor een ieder van ons één of meerdere emoties.
Daar heb ik, met name tijdens de laatste dienst in Het Kruispunt, bij stil gestaan. Als u wilt kunt u dat nazien op Kerkdienstgemist.nl. Dat ga ik niet allemaal herhalen in dit stukje tekst.

En toen was het zondag 10-09-2017. Het moment dat we bij elkaar zaten in de vernieuwde kerk aan de Hoofdweg. Het doet mij goed dat ik velen van u heb ontmoet/gezien tijdens de dienst. En ook de dag er voor, de open dag.
Als gemeente hebben wij met elkaar heel erg hard gewerkt om dit mogelijk te maken. Dat doet mij deugd (ook zo maar wat woordjes……..ik zou op dit moment niet weten hoe ik het anders kan zeggen). Als ik er aan terug denk moet ik slikken. Ik heb velen van u uren hard zien ploeteren.
Uit de grond van mijn hart (en ik weet ook namens de gehele kerkenraad)….dank u wel. Voor de inzet en de steun.

Zijn we dan klaar? Nee……nog niet. Er moeten best nog wel wat dingen gebeuren. En dat is ook logisch. De komende periode gaan we met elkaar ontdekken wat wel werkt en waar we nog wat willen verbeteren. Het komt vast allemaal goed. Het heeft wat tijd nodig.

Tenslotte wil ik nog twee dingen herhalen uit de toespraken van de beide zondagen. Dit waren de woorden bij de Paaskaars op zondag 3 september: Dit is het Licht van Christus, dat alle duisternis verdrijft, vuurkolom in onze nacht. Nu wij opbreken van hier vragen wij U:

Ga zelf met ons mee, want zonder U kunnen wij niet verder trekken!”


En zo stond ik zondag 10 september weer vlak bij onze eigen vertrouwde Paaskaars. Bij de plek waar elke dienst begint. Het licht dat weer aangestoken is door een kind uit ons midden. Het licht van Christus dat alle duisternis verdrijft.
 
Wat fijn dat we deze momenten samen hebben mogen beleven. Ik wens ons allen een fijne tijd toe.
Met een groet vanuit het hart,                                                                          Karin Kappen

 

terug
 
 

Koffie drinken 1/2 uur voor aanvang van de eredienst
datum en tijdstip 16-08-2020 om
meer details

Eredienst, aanmelding via kerkbovensmilde@gmail.com of 06-30125900
datum en tijdstip 16-08-2020 om 9.30 uur
1e rondg. collecte        : Kerk in Actie-Zomerzending
2e rondg. collecte        : Pastoraat
Uitg. collecte               : Eredienst
Kindernevendienst      : Rosalie Smit
Oppasdienst               : Indien nodig aanwezig


Rwanda - Kerk als plek van hoop, hulp en verzoening
De Presbyteriaanse kerk in Rwanda heeft bijzondere aandacht voor jongeren, armen en slachtoffers van de genocide. De kerk betrekt jongeren actief bij het gemeenteleven en geeft hen een eigen plek in de kerk. Ook krijgen zij begeleiding bij de uitdagingen in hun dagelijks leven, zoals werkloosheid, armoede en geweld, en krijgen ze training om hun talenten te versterken. De kerk biedt ook trainingen aan de veelal arme gemeenteleden. Zij leren nieuwe landbouwmethoden aan om hun levensomstandigheden te kunnen verbeteren. Voor daders en slachtoffers van de genocide organiseert de kerk zogenaamde 'Lichtgroepen' waarin zij leren om met elkaar te kunnen samenleven. Collecteer mee voor hoop, hulp en verzoening in Rwanda.

Beide zondagen is de tweede collecte voor: Pastoraat en de derde voor Eredienst.
Bij het uitgaan van de dienst kunt u de gaven geven, er staan 3 schalen gereed.
Voor diegenen die niet in de kerk zijn: zie onderstaande mogelijkheid:
Uw giften voor de 1e collecte graag overmaken op rekening: NL43RABO0373736401 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Bovensmilde.
Uw giften voor de tweede en derde collecte graag overmaken naar het College van Kerkrentmeesters.
Rekeningnr.: NL48 RABO 0373 7171 05 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Bovensmilde
Het heeft onze voorkeur om het bedrag voor een aantal weken in één keer over te maken, dit om de bankkosten laag te houden. Onze hartelijke dank namens de Diaconie en de Kerkrentmeesters.
  meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 16-08-2020 om zomertijd 9.30 wintertijd 10.00 uur
meer details

Voedselbank
datum en tijdstip 06-09-2020 om
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.