PKN
Protestantse Gemeente Bovensmilde
 
Collectes 21 juni Collectes 21 juni
1e collecte zondag 21 juni.
KIA: (werelddiaconaat), wereldvluchtelingendag.  Colombia – Opvang en hulp voor ontheemden.
Het zijn vooral kerken en particuliere organisaties die opkomen voor de ontheemden. Eén van die organisaties is Mencoldes, een organisatie die is opgericht en geleid wordt door Mennonieten.
Mencoldes zet zich al meer dan 25 jaar in voor de gemarginaliseerden in Colombia. Sinds 1996 richt de organisatie zich specifiek op de vluchtelingen van het platteland. De medewerkers proberen de nieuw aangekomen vluchtelingen zo goed mogelijk een eerste opvang te bieden. In Bogotá komen jaarlijks zo’n 30.000 vluchtelingen van het platteland, wat betekent dat er per dag 30 à 40 gezinnen opgevangen moeten worden. Vaak zijn de verdrevenen er slecht aan toe. Sommigen zijn ternauwernood ontsnapt aan de dood. Ze verkeren in shock of zijn zwaar getraumatiseerd. Mencoldes probeert de ontheemden, na de eerste opvang, weer een toekomstperspectief te geven. De organisatie heeft een eigen opvangcapaciteit voor de vluchtelingen van het platteland.
Uw giften voor de 1e collecte graag overmaken op rekening: NL43Rabo0373736401 tnv. Diaconie protestantse gemeente Bovensmilde.

Ook op deze zondag is de tweede collecte voor: Pastoraat en de derde voor: Erediensten.
Uw giften voor de tweede en derde collecte graag overmaken naar het College van Kerkrentmeesters. Rekeningnr.: NL48 RABO 0373 7171 05 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Bovensmilde
Het heeft onze voorkeur om het bedrag voor een aantal weken in één keer over te maken, dit om de bankkosten laag te houden Onze hartelijke dank namens de Diaconie en de Kerkrentmeesters
 
terug
 
 

Koffie drinken 1/2 uur voor aanvang van de eredienst
datum en tijdstip 16-08-2020 om
meer details

Eredienst, aanmelding via kerkbovensmilde@gmail.com of 06-30125900
datum en tijdstip 16-08-2020 om 9.30 uur
1e rondg. collecte        : Kerk in Actie-Zomerzending
2e rondg. collecte        : Pastoraat
Uitg. collecte               : Eredienst
Kindernevendienst      : Rosalie Smit
Oppasdienst               : Indien nodig aanwezig


Rwanda - Kerk als plek van hoop, hulp en verzoening
De Presbyteriaanse kerk in Rwanda heeft bijzondere aandacht voor jongeren, armen en slachtoffers van de genocide. De kerk betrekt jongeren actief bij het gemeenteleven en geeft hen een eigen plek in de kerk. Ook krijgen zij begeleiding bij de uitdagingen in hun dagelijks leven, zoals werkloosheid, armoede en geweld, en krijgen ze training om hun talenten te versterken. De kerk biedt ook trainingen aan de veelal arme gemeenteleden. Zij leren nieuwe landbouwmethoden aan om hun levensomstandigheden te kunnen verbeteren. Voor daders en slachtoffers van de genocide organiseert de kerk zogenaamde 'Lichtgroepen' waarin zij leren om met elkaar te kunnen samenleven. Collecteer mee voor hoop, hulp en verzoening in Rwanda.

Beide zondagen is de tweede collecte voor: Pastoraat en de derde voor Eredienst.
Bij het uitgaan van de dienst kunt u de gaven geven, er staan 3 schalen gereed.
Voor diegenen die niet in de kerk zijn: zie onderstaande mogelijkheid:
Uw giften voor de 1e collecte graag overmaken op rekening: NL43RABO0373736401 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Bovensmilde.
Uw giften voor de tweede en derde collecte graag overmaken naar het College van Kerkrentmeesters.
Rekeningnr.: NL48 RABO 0373 7171 05 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Bovensmilde
Het heeft onze voorkeur om het bedrag voor een aantal weken in één keer over te maken, dit om de bankkosten laag te houden. Onze hartelijke dank namens de Diaconie en de Kerkrentmeesters.
  meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 16-08-2020 om zomertijd 9.30 wintertijd 10.00 uur
meer details

Voedselbank
datum en tijdstip 06-09-2020 om
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.