PKN
Protestantse Gemeente Bovensmilde
 
24 december ná de Kerstnachtdienst: Wie helpt mee te organiseren? 24 december ná de Kerstnachtdienst: Wie helpt mee te organiseren?

 
Al jaren is het traditie om na de Kerstnachtdienst elkaar te ontmoeten bij vuurpotten, glühwein, chocolademelk en kerstbrood. Iets dat door velen zeer wordt gewaardeerd. Nadat de familie Brink dit zeker zo’n 15 jaar heeft gedaan, moest een en ander het afgelopen jaar in zeer korte tijd gerealiseerd worden. Vandaar dat ik het nu tijdig wil aankaarten en roep daarbij uw hulp in!
Namens de kerkenraad zoek ik mensen die taakjes voor hun rekening willen nemen. Zoals daar zijn:
- coördinatie van onderstaande taken (niet uitvoeren dus!)
- regelen kraam en opbouwen van de kraam (we hebben altijd al een leverancier)
- kraam gezellig inrichten met lichtjes etc. etc.
- inkoop chocomelk, glühwein, kerstbrood en boter
- smeren kerstbrood
- kaarsen in glaspotten buiten de kerk
- vuurkorven (leveren)
- droog hout ( leveren)
- vuurkorven aansteken en brandende houden
- warm maken van de glühwein en de chocomelk
- achter de kraam staan om uit te delen
- opruimen 
 
Voor de inkoop heeft zich al iemand aangemeld en ook voor het kerstbrood smeren.
 
Ik zal zorgen voor het inhoudelijke gedeelte tijdens de Kerstnachtdienst samen met het koor
‘El Elohim’ uit Assen. Zorgt u ervoor dat het na de dienst buiten ook goed toeven is?
Ik hoop werkelijk op reacties van u, zodat we niet een week voordien zullen afkondigen dat het niet doorgaat. Schiet mij aan, (of bel of mail). Of anders scriba Hans van der Laan of voorzitter Karin Kappen. Laten we er samen voor zorgen dat deze mooie traditie doorgang kan vinden!
Namens de kerkenraad, ds. Diete Kits
 
terug
 
 

Koffie drinken 1/2 uur voor aanvang van de eredienst
datum en tijdstip 16-08-2020 om
meer details

Eredienst, aanmelding via kerkbovensmilde@gmail.com of 06-30125900
datum en tijdstip 16-08-2020 om 9.30 uur
1e rondg. collecte        : Kerk in Actie-Zomerzending
2e rondg. collecte        : Pastoraat
Uitg. collecte               : Eredienst
Kindernevendienst      : Rosalie Smit
Oppasdienst               : Indien nodig aanwezig


Rwanda - Kerk als plek van hoop, hulp en verzoening
De Presbyteriaanse kerk in Rwanda heeft bijzondere aandacht voor jongeren, armen en slachtoffers van de genocide. De kerk betrekt jongeren actief bij het gemeenteleven en geeft hen een eigen plek in de kerk. Ook krijgen zij begeleiding bij de uitdagingen in hun dagelijks leven, zoals werkloosheid, armoede en geweld, en krijgen ze training om hun talenten te versterken. De kerk biedt ook trainingen aan de veelal arme gemeenteleden. Zij leren nieuwe landbouwmethoden aan om hun levensomstandigheden te kunnen verbeteren. Voor daders en slachtoffers van de genocide organiseert de kerk zogenaamde 'Lichtgroepen' waarin zij leren om met elkaar te kunnen samenleven. Collecteer mee voor hoop, hulp en verzoening in Rwanda.

Beide zondagen is de tweede collecte voor: Pastoraat en de derde voor Eredienst.
Bij het uitgaan van de dienst kunt u de gaven geven, er staan 3 schalen gereed.
Voor diegenen die niet in de kerk zijn: zie onderstaande mogelijkheid:
Uw giften voor de 1e collecte graag overmaken op rekening: NL43RABO0373736401 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Bovensmilde.
Uw giften voor de tweede en derde collecte graag overmaken naar het College van Kerkrentmeesters.
Rekeningnr.: NL48 RABO 0373 7171 05 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Bovensmilde
Het heeft onze voorkeur om het bedrag voor een aantal weken in één keer over te maken, dit om de bankkosten laag te houden. Onze hartelijke dank namens de Diaconie en de Kerkrentmeesters.
  meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 16-08-2020 om zomertijd 9.30 wintertijd 10.00 uur
meer details

Voedselbank
datum en tijdstip 06-09-2020 om
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.