PKN
Protestantse Gemeente Bovensmilde
 
Potgrondactie wordt weer opgestart Potgrondactie wordt weer opgestart

Na een aantal jaren van afwezigheid wordt de potgrondactie weer opgestart.
De organisatie daarvan gaat WIK Bovensmilde nu doen. Zij gaan 25% van de opbrengst doneren aan Stichting ALS. Zij reserveren ook 25% voor een nog te bepalen doel. 

Zij (WIK) hebben natuurlijk niet veel ervaring met het organiseren van de potgrond actie. Daarom hebben zij van de Kerk alle draaiboeken gekregen.
Ze houden de werkwijze van de potgrondactie precies zoals hij was:
8 februari: bestellijsten rondbrengen huis aan huis
20 t/m 25 februari: bestellijsten ophalen huis aan huis
29 februari: uitlevering potgrond

Oproep
WIK Bovensmilde maakt graag gebruik van de kennis en ervaring van (oud)potgrond vrijwilligers.
Daarom vragen ze via deze weg aan diegene die daar weer zin in heeft, of ze zich weer aan willen melden als vrijwilliger van de potgrondactie. 
Met name voor het ophalen van de bestellijsten van 20 t/m 25 februari en de uitlevering 29 februari kunnen ze hulp gebruiken. 

Bij genoeg animo zal de gereserveerde 25% van de opbrengst in samenspraak met de Kerk worden schonken.

Graag een berichtje aan: Jorn Hordijk 0624733250 of bij Ilona de Boer 0637173066
of via mail: penningmeester@wik-bovensmilde.nl
 
 
Kerk zijn in en voor het dorp Kerk zijn in en voor het dorp

Weet u het nog? Wij hebben in een gemeenteavond gesproken met elkaar over hoe wij een kerk kunnen en willen zijn in en voor het dorp.
Wij hebben al uw ideeën verzameld en ondergebracht in 3 groepen activiteiten. Sinds die tijd is er al veel gebeurd. Tijd voor een update richting u allen is dan ook weer nodig. Want het zijn immers ideeën van ons allemaal.
 1. Wij zijn Bovensmilde – de sociaal duurzame invulling
  Wij zijn lid van ‘wij zijn Bovensmilde’. Dat is een netwerk van organisaties die gezamenlijk acties uitvoeren voor de inwoners (jong en oud) van Bovensmilde. De enige verplichting is dat je minimaal 1 keer per jaar meedoet als vrijwilliger en vrijwilligers levert. Nu zijn er vooral veel activiteiten met vertier (jeugdwerk, flessenactie, Wampex, badeendjes etc).
  Wij wilden daar iets aan toevoegen. Er is immers meer in het leven dan alleen vertier. En daarin is ook behoefte. Lammy Snippe en ik zijn namens de kerk op zoek gegaan naar partners om hier invulling aan te geven. En dat is gelukt. Samen met Wout Stam, Giny Achterop en Godfried Westen gaan we eind februari een bijeenkomst organiseren met een aantal betrokken organisaties in Bovensmilde. De datum staat gepland en er hebben al een aantal mensen JA gezegd om de bijeenkomst te bezoeken. We zijn hoopvol dat we iets gaan toevoegen aan Wij zijn Bovensmilde. Wat? Dat weten we nog niet. Wordt vervolgd…..
 2. Kerkgebouw als ontmoetings- of stilteplek
  In het dorp is niet echt een plek waar je naar toe kan om even stil te zijn. Samen of alleen.  Veel kerken zijn op één of meerdere momenten gedurende de week geopend. (denk aan het bezoeken van kerken op vakanties => dat doen heel veel mensen, of aan momenten als er bijvoorbeeld iets gebeurd is in de samenleving). De werkgroep erediensten gaat binnenkort hier mee aan de slag. Ook ben ik bezig met iemand uit Smilde om te kijken of we iets kunnen organiseren rondom alle kerken/monumenten/bezienswaardigheden op de Smildes. Wordt ook vervolgd……
 3. Een informatiebord over het kerkgebouw en de activiteiten in het gebouw
  Henk Molema en ik zijn bezig geweest met een informatiebord over het kerkgebouw. Hiervoor zijn we in gesprek geweest met Stichting het Drentse Landschap. Die heeft aangegeven een bord over het gebouw te gaan plaatsen. Wanneer? Dat is niet aan ons. Dat is de verantwoordelijkheid van die stichting.
  We zijn ook bezig geweest met een informatiebord over de activiteiten in het gebouw. Het goede nieuws is dat het Cultuur Podium een subsidie heeft gekregen van Dorpsgelden Bovensmilde hiervoor. Die subsidie hebben zij ingediend (ook namens ons natuurlijk). Er is overleg geweest met Stichting het Drentse Landschap en zij zijn akkoord met het bord en de plek. Binnenkort zult u vast wel wat gaan zien. Diete Kits gaat aan de slag met de folder over ons als kerk.
  En natuurlijk moeten we gaan nadenken over hoe we de inhoud actueel kunnen gaan houden zodat het aantrekkelijk is en blijft.
U ziet het,……er is best veel gebeurd sinds de gemeenteavond. Nog niet zichtbaar, wel veel achter de schermen. Dat is immers ook nodig.
                                              
roet uit het hart van Karin Kappen, namens de gehele kerkenraad

 
 
Wat betekent het voor jullie om kerk te zijn in en voor het dorp en waartoe voel jij je geroepen? Wat betekent het voor jullie om kerk te zijn in en voor het dorp en waartoe voel jij je geroepen?

Gemeenteavond 17-04-2018: Nadat we de gebruikelijke agendapunten hebben behandeld is het altijd tijd voor een thema. Deze keer zijn we met elkaar aan de slag geweest met bovenstaande vragen. Een mooi onderwerp passend bij onze visie en doelstellingen. We hebben verbinding met God, met elkaar (pastoraat) en de wereld om ons heen. Op de gemeenteavond hebben we dus stil gestaan bij de directe wereld om ons heen.
Er zijn heel veel ideeën naar voren gekomen. Daarvoor heb ik toen al mijn dank uitgesproken, ook namens de kerkenraad.
Werkgroepenavond 25-04-2018: Met een klein, maar fijn groepje zijn we aan de slag gegaan met al uw ideeën. Aan het eind van de avond zijn we tot 3 speerpunten gekomen. Onder de 3 speerpunten vallen vrijwel alle ideeën. Dat was een hele mooie conclusie.

speerpunt 1. Wij zijn Bovensmilde – de sociaal duurzame invulling

Als kerk zijn wij lid van ‘wij zijn Bovensmilde’. Dat is een netwerk van organisaties in het dorp die gezamenlijk acties uitvoeren voor de inwoners (jong en oud) van Bovensmilde. Hierbij is nu nog veel sprake van vertier. Wij willen daar iets aan toevoegen. Er is immers meer in het leven dan alleen vertier. En na gesprekjes met meerdere mensen merken wij dat daaraan ook behoefte is.


speerpunt 2. Kerkgebouw als ontmoetings- of stilteplek
In het dorp is niet echt een plek waar je naar toe kan om even stil te zijn. Samen of alleen. Veel kerken zijn op één of meerdere momenten gedurende de week geopend. (denk aan het bezoeken van kerken op vakanties => dat doen heel veel mensen, of aan momenten als er bv iets gebeurd is in de samenleving)

speerpunt 3. Informatie
Waar staan wij voor? Wat is er bij ons te doen? Wat is de historie van het gebouw waar wij kerken? Zomaar vragen waar geen zichtbaar antwoord op is.
Al brainstormend komen we tot de wens voor een informatiebord/vitrinekast over het kerkgebouw. Daarin kan allerlei informatie worden ‘opgehangen’.
Ook is er een wens voor een folder over onszelf, als aanvulling op de website, het kerkblad en facebook.
 
Wij gaan hiermee aan de slag en komen er natuurlijk bij u op terug. Wel hebben wij een vraag aan u…..mocht u nou de komende tijd een andere kerk gaan bezoeken en die kerk heeft een foldertje…wilt u die dan meenemen en afgeven aan Diete of aan mij?


Met een groet vanuit mijn hart en lekker buiten zittend, uitkijkend over de landerijen, Karin Kappen
 
 
 
 

Oud Papier Actie
datum en tijdstip 03-10-2020 om vanaf 9.00 uur
meer details

Koffie drinken 1/2 uur voor aanvang van de eredienst
datum en tijdstip 04-10-2020 om
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 04-10-2020 om zomertijd 9.30 wintertijd 10.00 uur
meer details

activiteiten
datum en tijdstip 05-10-2020 om
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.