PKN
Protestantse Gemeente Bovensmilde
 
#danmaarzo #danmaarzo

Beste mensen,
Nog heel veel dank voor alle goede woorden en attenties die ik mocht ontvangen bij mijn afscheid van Bovensmilde! Omdat we niet op een gewone wijze uit elkaar konden gaan, hebben velen op persoonlijke manier een vorm gezocht om afscheid te nemen. Daardoor werd het in mijn beleving toch een écht afscheid! Met stille trom is het dus niet gegaan. Telefoongesprekken, mailbrieven, vele kaarten, een bloemetje met een lange arm bij de voordeur aangereikt, zelfgebreide mutsen voor Aart en mij (“het kan ’s winters koud zijn op de Groninger vlakte!”) vergezeld van een toepasselijk kaartje (van Wij zijn Bovensmilde): #danmaarzo …. Het was overweldigend! En wat een mooi gebaar dat wij na de laatste dienst uit handen van de voorzitter de Paaskaars van 2019 ontvingen! Deze krijgt een ereplek in ons nieuwe huis.
En twee weken later ontving ik in de Dienst van verbintenis in Winschoten uit handen van dezelfde Karin Kappen de bloemen als groet van de gemeente van Bovensmilde. Helaas werd het geluid halverwege de dienst heel slecht. (U kunt hem nog nazien via vennekerk.nl/kerkdiensten, waar de uitzending wat langer dan gebruikelijk zal blijven staan.)
Twee dagen na deze zondag hebben Aart en ik onze intrek genomen in het Aderhuis in Drieborg. Het huis bewaart de herinnering aan het predikantenechtpaar Bastiaan Ader en Jo Ader-Apels. Zij hebben door hun verzet tijdens de oorlog en hun betrokkenheid bij de arbeidersbevolking van Drieborg hun  sporen in deze streek nagelaten. Het huis heeft jarenlang dienst gedaan als pastorie van Reiderland en werd, toen de gemeente niet meer verwachtte dat er nog een nieuwe dominee zou komen, recent door de Aderstichting overgedragen aan de Stichting Oude Groninger Kerken… Het kan dus vreemd lopen! Als de nieuwe bewoners een geschikte bestemming voor het complex kunnen vinden kunnen ze het blijven huren. Dus dat is voor Aart en mij ook een uitdaging naast het werk  “van Winschoot tot Dollard tou!”
We zitten hier dichtbij Bad Nieuweschans, dus aan de grens en kijken over de Kroonpolder zo Duitsland in. Het adres: Kroonpolder 1, 9688 RH Drieborg, Tel. 0596-785405 (pas actief als de monteur wegens Corona eindelijk binnen durft te komen).
Een hartelijke groet, ook van Aart en tot weerziens! (wat in het vat zit verzuurt ook door Corona niet)
                                                                                                         
Ds. Gert Wybe van der Werff
 
terug
 
 

Koffie drinken 1/2 uur voor aanvang van de eredienst
datum en tijdstip 16-08-2020 om
meer details

Eredienst, aanmelding via kerkbovensmilde@gmail.com of 06-30125900
datum en tijdstip 16-08-2020 om 9.30 uur
1e rondg. collecte        : Kerk in Actie-Zomerzending
2e rondg. collecte        : Pastoraat
Uitg. collecte               : Eredienst
Kindernevendienst      : Rosalie Smit
Oppasdienst               : Indien nodig aanwezig


Rwanda - Kerk als plek van hoop, hulp en verzoening
De Presbyteriaanse kerk in Rwanda heeft bijzondere aandacht voor jongeren, armen en slachtoffers van de genocide. De kerk betrekt jongeren actief bij het gemeenteleven en geeft hen een eigen plek in de kerk. Ook krijgen zij begeleiding bij de uitdagingen in hun dagelijks leven, zoals werkloosheid, armoede en geweld, en krijgen ze training om hun talenten te versterken. De kerk biedt ook trainingen aan de veelal arme gemeenteleden. Zij leren nieuwe landbouwmethoden aan om hun levensomstandigheden te kunnen verbeteren. Voor daders en slachtoffers van de genocide organiseert de kerk zogenaamde 'Lichtgroepen' waarin zij leren om met elkaar te kunnen samenleven. Collecteer mee voor hoop, hulp en verzoening in Rwanda.

Beide zondagen is de tweede collecte voor: Pastoraat en de derde voor Eredienst.
Bij het uitgaan van de dienst kunt u de gaven geven, er staan 3 schalen gereed.
Voor diegenen die niet in de kerk zijn: zie onderstaande mogelijkheid:
Uw giften voor de 1e collecte graag overmaken op rekening: NL43RABO0373736401 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Bovensmilde.
Uw giften voor de tweede en derde collecte graag overmaken naar het College van Kerkrentmeesters.
Rekeningnr.: NL48 RABO 0373 7171 05 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Bovensmilde
Het heeft onze voorkeur om het bedrag voor een aantal weken in één keer over te maken, dit om de bankkosten laag te houden. Onze hartelijke dank namens de Diaconie en de Kerkrentmeesters.
  meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 16-08-2020 om zomertijd 9.30 wintertijd 10.00 uur
meer details

Voedselbank
datum en tijdstip 06-09-2020 om
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.