PKN
Protestantse Gemeente Bovensmilde
 
Samenstelling kerkenraad Samenstelling kerkenraad

Op zondag 14 juli hebben we al een afkondiging gedaan….de kerkenraad heeft weer ambtsdragers gevonden.
Om u allen het overzicht te geven volgt hieronder de samenstelling van de kerkenraad en ook de namen van degenen die afscheid nemen. 
 
 1. Hans van der Laan, scriba
 2. Nico Meilof, ouderling
 3. Andries Snippe, jeugdouderling en ouderling (uitbreiding van taken naar ouderling)
 4. Gerda Breukelaar, ouderling (nieuw)
 5. Michiel Hasslacher, ouderling coördinerende taken en bijzondere projecten (nieuw)
 6. Jakob Kappen, ouderling (aftredend)
 7. René Herben, ouderling (aftredend)
 8. Donna Appelo, college van diakenen, voorzitter
 9. Jan Post, college van diakenen, penningmeester
 10. Lammy Snippe, college van diakenen, lid
 11. Harry Janssen, college van diakenen (aftredend)
 12. Roel Vording, college van diakenen, lid
 13. Wilma Noorda, college van diakenen, lid (nieuw)
 14. Hieke Herben, college van diakenen, lid (nieuw)
 15. Olga Koning, college van diakenen (aftredend)
 16. Sjoerdje Vording, college van diakenen (aftredend)
 17. Boele Siepel, college van kerkrentmeesters, voorzitter
 18. Jeanet te Velde, college van kerkrentmeesters, penningmeester
 19. Renate Nagelhout, college van kerkrentmeesters, secretaris (nieuw)
 20. Piet Boer, college van kerkrentmeesters, lid
 21. Johan Pinkster, college van kerkrentmeesters, lid
 22. Karin Kappen, ouderling, voorzitter kerkenraad
Een hele lijst met namen. Dankbaar zijn we voor de toezeggingen en ook voor de energie die de aftreders hebben gegeven in het belangrijke stuk kerkenwerk.
Zoals het er naar uitziet willen we op 15 september de dienst van bevestiging en aftreding gaan houden.
En ook zijn we verheugd dat er een nieuwe pastoraal medewerker aan de slag gaat.
Mevr. G. van Sleen zal ook op 15 september 2019 worden geïnstalleerd.
 
Mocht u bezwaren hebben tegen de bevestiging van de nieuwe leden, dan kunt u contact opnemen met de voorzitter van de kerkenraad.
Met een groet vanuit het hart en een fijne zomerperiode toegewenst, Karin Kappen

 
terug
 
 

Koffie drinken 1/2 uur voor aanvang van de eredienst
datum en tijdstip 16-08-2020 om
meer details

Eredienst, aanmelding via kerkbovensmilde@gmail.com of 06-30125900
datum en tijdstip 16-08-2020 om 9.30 uur
1e rondg. collecte        : Kerk in Actie-Zomerzending
2e rondg. collecte        : Pastoraat
Uitg. collecte               : Eredienst
Kindernevendienst      : Rosalie Smit
Oppasdienst               : Indien nodig aanwezig


Rwanda - Kerk als plek van hoop, hulp en verzoening
De Presbyteriaanse kerk in Rwanda heeft bijzondere aandacht voor jongeren, armen en slachtoffers van de genocide. De kerk betrekt jongeren actief bij het gemeenteleven en geeft hen een eigen plek in de kerk. Ook krijgen zij begeleiding bij de uitdagingen in hun dagelijks leven, zoals werkloosheid, armoede en geweld, en krijgen ze training om hun talenten te versterken. De kerk biedt ook trainingen aan de veelal arme gemeenteleden. Zij leren nieuwe landbouwmethoden aan om hun levensomstandigheden te kunnen verbeteren. Voor daders en slachtoffers van de genocide organiseert de kerk zogenaamde 'Lichtgroepen' waarin zij leren om met elkaar te kunnen samenleven. Collecteer mee voor hoop, hulp en verzoening in Rwanda.

Beide zondagen is de tweede collecte voor: Pastoraat en de derde voor Eredienst.
Bij het uitgaan van de dienst kunt u de gaven geven, er staan 3 schalen gereed.
Voor diegenen die niet in de kerk zijn: zie onderstaande mogelijkheid:
Uw giften voor de 1e collecte graag overmaken op rekening: NL43RABO0373736401 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Bovensmilde.
Uw giften voor de tweede en derde collecte graag overmaken naar het College van Kerkrentmeesters.
Rekeningnr.: NL48 RABO 0373 7171 05 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Bovensmilde
Het heeft onze voorkeur om het bedrag voor een aantal weken in één keer over te maken, dit om de bankkosten laag te houden. Onze hartelijke dank namens de Diaconie en de Kerkrentmeesters.
  meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 16-08-2020 om zomertijd 9.30 wintertijd 10.00 uur
meer details

Voedselbank
datum en tijdstip 06-09-2020 om
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.