PKN
Protestantse Gemeente Bovensmilde
 
Actie Kerkbalans 2020 Actie Kerkbalans 2020

Dit jaar zijn we samen met de kerkenraad en diaconie op 18 januari gestart met een gezellige middag voor alle gemeenteleden welke zeer goed bezocht is. Deze middag is mede mogelijk gemaakt door een substantiële financiële bijdrage van OPA. Aansluitend aan deze middag vond de Grote Startmaaltijd, in de vorm van een stamppotbuffet plaats. Dit was het startmoment van de Actie Kerkbalans. Ook hier waren bijna zestig gemeenteleden aanwezig. Tijdens de middag en ook daarvoor zijn er opnames gemaakt door een team van de KRO-NCRV voor het programma “Met Hart en Ziel”. Het resultaat van deze opnames, met daarin een uitgebreid interview met Lammy Snippe – Feijen, was te zien op donderdag 23 januari om 16.10 uur op NPO2. Via Uitzending gemist is het programma alsnog te zien.

De afgelopen weken hebben vele vrijwilligers zich ingezet voor de Actie Kerkbalans.
Allen heel hartelijk bedankt daarvoor. De Actie Kerkbalans heeft voor in totaal € 84.680,= aan toezeggingen ontvangen. Alle gevers willen we bedanken voor dit geweldige resultaat!
 
terug
 
 

Koffie drinken 1/2 uur voor aanvang van de eredienst
datum en tijdstip 16-08-2020 om
meer details

Eredienst, aanmelding via kerkbovensmilde@gmail.com of 06-30125900
datum en tijdstip 16-08-2020 om 9.30 uur
1e rondg. collecte        : Kerk in Actie-Zomerzending
2e rondg. collecte        : Pastoraat
Uitg. collecte               : Eredienst
Kindernevendienst      : Rosalie Smit
Oppasdienst               : Indien nodig aanwezig


Rwanda - Kerk als plek van hoop, hulp en verzoening
De Presbyteriaanse kerk in Rwanda heeft bijzondere aandacht voor jongeren, armen en slachtoffers van de genocide. De kerk betrekt jongeren actief bij het gemeenteleven en geeft hen een eigen plek in de kerk. Ook krijgen zij begeleiding bij de uitdagingen in hun dagelijks leven, zoals werkloosheid, armoede en geweld, en krijgen ze training om hun talenten te versterken. De kerk biedt ook trainingen aan de veelal arme gemeenteleden. Zij leren nieuwe landbouwmethoden aan om hun levensomstandigheden te kunnen verbeteren. Voor daders en slachtoffers van de genocide organiseert de kerk zogenaamde 'Lichtgroepen' waarin zij leren om met elkaar te kunnen samenleven. Collecteer mee voor hoop, hulp en verzoening in Rwanda.

Beide zondagen is de tweede collecte voor: Pastoraat en de derde voor Eredienst.
Bij het uitgaan van de dienst kunt u de gaven geven, er staan 3 schalen gereed.
Voor diegenen die niet in de kerk zijn: zie onderstaande mogelijkheid:
Uw giften voor de 1e collecte graag overmaken op rekening: NL43RABO0373736401 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Bovensmilde.
Uw giften voor de tweede en derde collecte graag overmaken naar het College van Kerkrentmeesters.
Rekeningnr.: NL48 RABO 0373 7171 05 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Bovensmilde
Het heeft onze voorkeur om het bedrag voor een aantal weken in één keer over te maken, dit om de bankkosten laag te houden. Onze hartelijke dank namens de Diaconie en de Kerkrentmeesters.
  meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 16-08-2020 om zomertijd 9.30 wintertijd 10.00 uur
meer details

Voedselbank
datum en tijdstip 06-09-2020 om
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.