PKN
Protestantse Gemeente Bovensmilde
 
Advent 2018: Tijd om op weg te gaan Advent 2018: Tijd om op weg te gaan

Advent is de tijd van verwachten, uitzien naar de komst van het Licht. We leven toe naar Kerst, waarop we vieren de komst van Gods’ Zoon naar ons toe. Een feest vraagt om voorbereiding, om je ook innerlijk in te stellen op wat komen gaat, wil het echt ook echt feest worden in je hart. Het is tijd om op weg te gaan.
We sluiten in het Advents- en Kerstproject daarbij aan bij een oude traditie in Frankrijk. In de Provence bestaat al een paar eeuwen het ambacht van Santons maken: “kleine heiligen”. De Santons verbeelden de dorpelingen uit een denkbeeldig dorpje in de Provence, die allemaal onderweg zijn naar de stal waar het kindje Jezus is geboren. Ze nemen iets mee voor het kind, dat past bij wie zij zijn. Zo neemt de molenaar meel mee, de bakker brood, de wijnboer druiven, de oude vrouw een wollen deken.
Zo kun je ook jezelf de vraag stellen: als ik op weg ga naar het Kind, wat zou ik hem willen geven? Wat past bij mij of wat is voor mij zo belangrijk voor wie ik ben en wat ik doe?
De kindernevendienstleiding is, samen met anderen die hun creativiteit hierin uit willen leven, begonnen met Santons te maken: van klei, breiend, van papier – het maakt niet uit. We hopen dat het druk wordt bij de kerststal die we in de kerk gaan opbouwen!
Op de zondagen in Advent volgen we de bekende verhalen uit Lukas 1.
terug
 
 

Koffie drinken 1/2 uur voor aanvang van de eredienst
datum en tijdstip 16-08-2020 om
meer details

Eredienst, aanmelding via kerkbovensmilde@gmail.com of 06-30125900
datum en tijdstip 16-08-2020 om 9.30 uur
1e rondg. collecte        : Kerk in Actie-Zomerzending
2e rondg. collecte        : Pastoraat
Uitg. collecte               : Eredienst
Kindernevendienst      : Rosalie Smit
Oppasdienst               : Indien nodig aanwezig


Rwanda - Kerk als plek van hoop, hulp en verzoening
De Presbyteriaanse kerk in Rwanda heeft bijzondere aandacht voor jongeren, armen en slachtoffers van de genocide. De kerk betrekt jongeren actief bij het gemeenteleven en geeft hen een eigen plek in de kerk. Ook krijgen zij begeleiding bij de uitdagingen in hun dagelijks leven, zoals werkloosheid, armoede en geweld, en krijgen ze training om hun talenten te versterken. De kerk biedt ook trainingen aan de veelal arme gemeenteleden. Zij leren nieuwe landbouwmethoden aan om hun levensomstandigheden te kunnen verbeteren. Voor daders en slachtoffers van de genocide organiseert de kerk zogenaamde 'Lichtgroepen' waarin zij leren om met elkaar te kunnen samenleven. Collecteer mee voor hoop, hulp en verzoening in Rwanda.

Beide zondagen is de tweede collecte voor: Pastoraat en de derde voor Eredienst.
Bij het uitgaan van de dienst kunt u de gaven geven, er staan 3 schalen gereed.
Voor diegenen die niet in de kerk zijn: zie onderstaande mogelijkheid:
Uw giften voor de 1e collecte graag overmaken op rekening: NL43RABO0373736401 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Bovensmilde.
Uw giften voor de tweede en derde collecte graag overmaken naar het College van Kerkrentmeesters.
Rekeningnr.: NL48 RABO 0373 7171 05 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Bovensmilde
Het heeft onze voorkeur om het bedrag voor een aantal weken in één keer over te maken, dit om de bankkosten laag te houden. Onze hartelijke dank namens de Diaconie en de Kerkrentmeesters.
  meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 16-08-2020 om zomertijd 9.30 wintertijd 10.00 uur
meer details

Voedselbank
datum en tijdstip 06-09-2020 om
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.