PKN
Protestantse Gemeente Bovensmilde
 
Afscheid als predikant Afscheid als predikant

Na vele jaren blijkt ook deze voorganger een voorbijganger…. In deze maand, februari, ben ik 14 jaar geleden in Bovensmilde gekomen. Sindsdien heb ik heel veel goeds met u als gemeente mogen delen. Daarnaast waren er natuurlijk ook moeilijke dingen, dat is inherent aan dit werk. Dat ik na zo lange tijd dan toch vertrek is zeker niet omdat ik het hier niet (meer) naar mijn zin zou hebben, maar omdat ik nog graag een keer ergens opnieuw wilde beginnen.
Nu de felicitaties binnen stromen, vaak vergezeld van warme woorden, roept dat vele warme en dankbare gevoelens bij me op. We zullen hier nog één keer samen de Veertigdagentijd in gaan en één keer samen Pasen vieren. Een mooie afronding van de tijd alhier.
Donderdagmorgen 6 februari ontving ik de beroepsbrief uit handen van drie voorzitters van drie kerkenraden. Dat geeft al aan dat mijn nieuwe baan geen doorsnee baan als gemeentepredikant is, maar meer weg heeft van, zoals een vriendin het noemde, “een vliegende keep”. Het is de Streekgemeente Oost-Groningen die mij beroept. Daar binnen functioneren vijf deelgemeenten, waarvan twee mijn directe werkveld worden: 50% in de gemeente de Dollert, bestaande uit een aantal dorpen, die beurtelings kerken in Nieuweschans, Nieuwolda, Finsterwolde en Oostwold. De gemeente Oostwold was mijn vorige gemeente, maar deze maakt nu deel uit van een grote regio. Daarnaast ben ik voor 40% in dienst van de gemeente Winschoten. Dan heb ik nog 10% aan taken ten behoeve van de hele streekgemeente. Scheemda, Midwolda en Meeden vormen de overige deelgemeenten binnen dit verband, waarin in totaal nog drie predikanten en een kerkelijk werker als team opereren.
Het is voor mij ook een beetje thuiskomen in die prachtige streek, die Frank Westerman zo mooi “’de Graanrepubliek” heeft genoemd. Ik verwacht veel van wat ik aan ervaring in het werk in Bovensmilde heb opgedaan in deze geheel andere setting te kunnen gebruiken!
                                                                      
Met hartelijke groet, ds. Gert Wybe van der Werff
 
terug
 
 

Koffie drinken 1/2 uur voor aanvang van de eredienst
datum en tijdstip 16-08-2020 om
meer details

Eredienst, aanmelding via kerkbovensmilde@gmail.com of 06-30125900
datum en tijdstip 16-08-2020 om 9.30 uur
1e rondg. collecte        : Kerk in Actie-Zomerzending
2e rondg. collecte        : Pastoraat
Uitg. collecte               : Eredienst
Kindernevendienst      : Rosalie Smit
Oppasdienst               : Indien nodig aanwezig


Rwanda - Kerk als plek van hoop, hulp en verzoening
De Presbyteriaanse kerk in Rwanda heeft bijzondere aandacht voor jongeren, armen en slachtoffers van de genocide. De kerk betrekt jongeren actief bij het gemeenteleven en geeft hen een eigen plek in de kerk. Ook krijgen zij begeleiding bij de uitdagingen in hun dagelijks leven, zoals werkloosheid, armoede en geweld, en krijgen ze training om hun talenten te versterken. De kerk biedt ook trainingen aan de veelal arme gemeenteleden. Zij leren nieuwe landbouwmethoden aan om hun levensomstandigheden te kunnen verbeteren. Voor daders en slachtoffers van de genocide organiseert de kerk zogenaamde 'Lichtgroepen' waarin zij leren om met elkaar te kunnen samenleven. Collecteer mee voor hoop, hulp en verzoening in Rwanda.

Beide zondagen is de tweede collecte voor: Pastoraat en de derde voor Eredienst.
Bij het uitgaan van de dienst kunt u de gaven geven, er staan 3 schalen gereed.
Voor diegenen die niet in de kerk zijn: zie onderstaande mogelijkheid:
Uw giften voor de 1e collecte graag overmaken op rekening: NL43RABO0373736401 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Bovensmilde.
Uw giften voor de tweede en derde collecte graag overmaken naar het College van Kerkrentmeesters.
Rekeningnr.: NL48 RABO 0373 7171 05 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Bovensmilde
Het heeft onze voorkeur om het bedrag voor een aantal weken in één keer over te maken, dit om de bankkosten laag te houden. Onze hartelijke dank namens de Diaconie en de Kerkrentmeesters.
  meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 16-08-2020 om zomertijd 9.30 wintertijd 10.00 uur
meer details

Voedselbank
datum en tijdstip 06-09-2020 om
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.