PKN
Protestantse Gemeente Bovensmilde
 
Alvast over het Advent- en Kerstproject 2018: kleine heiligen Alvast over het Advent- en Kerstproject 2018: kleine heiligen

U kent ze misschien wel: de kleine poppetjes van klei die gewone mensen uitbeelden met de kleding van hun beroep of een bepaald attribuut. Santons worden ze genoemd, wat “kleine heiligen” betekent. Het komt uit de Franse Provence, waar het maken van Santons al eeuwen een ambacht is die van vader op zoon en tegenwoordig ook op dochter wordt doorgegeven. De Santons verbeelden de dorpelingen uit een denkbeeldig dorpje in de Provence, die allemaal onderweg zijn naar de stal waar het kindje Jezus is geboren. Ze nemen iets mee voor het kind, dat past bij wie zij zijn. Zo neemt de molenaar meel mee, de bakker brood, de wijnboer druiven, de oude vrouw een wollen deken.
In het Advents- en Kerstproject wil de kindernevendienstleiding de Santons centraal stellen en dit niet alleen voor de kinderen maar voor en met de hele gemeente. Omdat dit wat meer voorbereiding vraagt begin ik er nu al over, dat u vast erover na kunt denken.
De bedoeling is dat wij zelf Santons gaan maken. Dat kan van klei, maar ook van hout, door te breien, punniken, schilderen of op andere manier, net wat u/jou het beste ligt. De Santon die je maakt heeft iets te maken met wat voor jezelf belangrijk is en wat je daarmee aan Jezus kunt geven. In de Advents- en Opstandingskerk te Assen, waar dit project eerder werd gedaan, maakte bijvoorbeeld iemand een lezende vrouw op een bankje, omdat het haar liefhebberij is. Weer iemand anders maakte zichzelf met haar vier kleinkinderen.
Daarnaast hebben we een kerststal nodig als de plek waar de Santons heen op weg zijn en hun plekje vinden naast Jozef en Maria, het kind in de kribbe en de overige stalbewoners. Wie heeft zin hieraan te werken?
Het maken van een Santon kunt u/jij individueel thuis doen of het kan heel inspirerend zijn samen te gaan knutselen op een paar bijeenkomsten in de kerk in december. Voor het werken met klei zoeken we nog iemand die daar wat ervaring mee heeft en instructies kan geven.
Begint u/jij al ideeën te krijgen? Graag horen we of u/jij op één of andere wijze mee wil doen aan dit project. Ook andere suggesties om dit project vorm te geven zijn welkom, want het is van en voor ons samen! Reacties via mail of telefoon kunnen naar de leiding van de kindernevendienst of naar een van de predikanten.
Zo bereiden wij ons voor op Kerst. In het woord Santon komt de kerstgedachte op een bijzondere manier tevoorschijn: in “kleine heilige” zit een tegenstelling; bij heilig denk je aan iets groots, maar “kleine heilige” wil zeggen dat het grote en grootse in het kleine te vinden is. In het gewone. Dus ook in de gewone mens. Anders gezegd: dit project laat zien hoe bijzonder gewone mensen zijn.
Namens Leonie Blomsma, Jos Brink, Hieke Herben, Renate Herben, Marjan Kappen, ds. Diete Kits en Stijntje de Ruiter,
Ds. Gert Wybe van der Werff
 
terug
 
 

Koffie drinken 1/2 uur voor aanvang van de eredienst
datum en tijdstip 16-08-2020 om
meer details

Eredienst, aanmelding via kerkbovensmilde@gmail.com of 06-30125900
datum en tijdstip 16-08-2020 om 9.30 uur
1e rondg. collecte        : Kerk in Actie-Zomerzending
2e rondg. collecte        : Pastoraat
Uitg. collecte               : Eredienst
Kindernevendienst      : Rosalie Smit
Oppasdienst               : Indien nodig aanwezig


Rwanda - Kerk als plek van hoop, hulp en verzoening
De Presbyteriaanse kerk in Rwanda heeft bijzondere aandacht voor jongeren, armen en slachtoffers van de genocide. De kerk betrekt jongeren actief bij het gemeenteleven en geeft hen een eigen plek in de kerk. Ook krijgen zij begeleiding bij de uitdagingen in hun dagelijks leven, zoals werkloosheid, armoede en geweld, en krijgen ze training om hun talenten te versterken. De kerk biedt ook trainingen aan de veelal arme gemeenteleden. Zij leren nieuwe landbouwmethoden aan om hun levensomstandigheden te kunnen verbeteren. Voor daders en slachtoffers van de genocide organiseert de kerk zogenaamde 'Lichtgroepen' waarin zij leren om met elkaar te kunnen samenleven. Collecteer mee voor hoop, hulp en verzoening in Rwanda.

Beide zondagen is de tweede collecte voor: Pastoraat en de derde voor Eredienst.
Bij het uitgaan van de dienst kunt u de gaven geven, er staan 3 schalen gereed.
Voor diegenen die niet in de kerk zijn: zie onderstaande mogelijkheid:
Uw giften voor de 1e collecte graag overmaken op rekening: NL43RABO0373736401 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Bovensmilde.
Uw giften voor de tweede en derde collecte graag overmaken naar het College van Kerkrentmeesters.
Rekeningnr.: NL48 RABO 0373 7171 05 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Bovensmilde
Het heeft onze voorkeur om het bedrag voor een aantal weken in één keer over te maken, dit om de bankkosten laag te houden. Onze hartelijke dank namens de Diaconie en de Kerkrentmeesters.
  meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 16-08-2020 om zomertijd 9.30 wintertijd 10.00 uur
meer details

Voedselbank
datum en tijdstip 06-09-2020 om
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.