PKN
Protestantse Gemeente Bovensmilde
 
Appelboom Appelboom

Het is gelukt.
De appelboom bij de kerk aan de ds. Dijkstrastraat is verplaatst naar de kerk aan de Hoofdweg.

Het heeft wat voeten in de aarde gehad om te onderzoeken of er geen leidingen en/of kabels ons in de weg zaten. Ru Bijlsma heeft als Wichelroede deskundig onderzoek gedaan en kwam tot de conclusie dat er bij de boom aan de ds. Dijkstrastraat geen leidingen en/of kabels lagen.
Voor alle zekerheid is er toch nog een geul om de boom gegraven om zeker te weten dat er geen leidingen lagen. De appelboom is ook nog gekortwiekt om verantwoord te kunnen vervoeren.

Woensdag 6 november is Kees Smit met zijn graafmachine gekomen. De grondtroepen stonden hem al op te wachten. Dat zijn Bernhard Arends, Ru Bijlsma, Jans Vrieling, Harrie Nieman en Henk Molema.
Kees heeft eerst een gat gegraven bij de kerk aan de Hoofdweg. Daarna heeft hij de boom bij de ds. Dijkstrastraat opgehaald en door het dorp vervoerd naar de kerk aan de Hoofdweg en daar geplaatst.
Harrie heeft nog een appeltaart gebakken van de appels van die boom. Die taart is genuttigd tijdens de koffie. Het was een spannende en inspannende activiteit.
Nog een bijzonderheid: de appelboom is 24 jaar oud en er zijn twee appelbomen op één onderstam geënt. Een handappel en een moesappel.
Namens het bestuur van Cultuurpodium Bovensmilde wordt iedereen heel erg bedankt voor de inzet.
                                                                                                         
Henk Molema
 
terug
 
 

Koffie drinken 1/2 uur voor aanvang van de eredienst
datum en tijdstip 16-08-2020 om
meer details

Eredienst, aanmelding via kerkbovensmilde@gmail.com of 06-30125900
datum en tijdstip 16-08-2020 om 9.30 uur
1e rondg. collecte        : Kerk in Actie-Zomerzending
2e rondg. collecte        : Pastoraat
Uitg. collecte               : Eredienst
Kindernevendienst      : Rosalie Smit
Oppasdienst               : Indien nodig aanwezig


Rwanda - Kerk als plek van hoop, hulp en verzoening
De Presbyteriaanse kerk in Rwanda heeft bijzondere aandacht voor jongeren, armen en slachtoffers van de genocide. De kerk betrekt jongeren actief bij het gemeenteleven en geeft hen een eigen plek in de kerk. Ook krijgen zij begeleiding bij de uitdagingen in hun dagelijks leven, zoals werkloosheid, armoede en geweld, en krijgen ze training om hun talenten te versterken. De kerk biedt ook trainingen aan de veelal arme gemeenteleden. Zij leren nieuwe landbouwmethoden aan om hun levensomstandigheden te kunnen verbeteren. Voor daders en slachtoffers van de genocide organiseert de kerk zogenaamde 'Lichtgroepen' waarin zij leren om met elkaar te kunnen samenleven. Collecteer mee voor hoop, hulp en verzoening in Rwanda.

Beide zondagen is de tweede collecte voor: Pastoraat en de derde voor Eredienst.
Bij het uitgaan van de dienst kunt u de gaven geven, er staan 3 schalen gereed.
Voor diegenen die niet in de kerk zijn: zie onderstaande mogelijkheid:
Uw giften voor de 1e collecte graag overmaken op rekening: NL43RABO0373736401 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Bovensmilde.
Uw giften voor de tweede en derde collecte graag overmaken naar het College van Kerkrentmeesters.
Rekeningnr.: NL48 RABO 0373 7171 05 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Bovensmilde
Het heeft onze voorkeur om het bedrag voor een aantal weken in één keer over te maken, dit om de bankkosten laag te houden. Onze hartelijke dank namens de Diaconie en de Kerkrentmeesters.
  meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 16-08-2020 om zomertijd 9.30 wintertijd 10.00 uur
meer details

Voedselbank
datum en tijdstip 06-09-2020 om
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.