PKN
Protestantse Gemeente Bovensmilde
 
Mededeling van het College van Kerkrentmeesters en de Diaconie Mededeling van het College van Kerkrentmeesters en de Diaconie


Zoals u waarschijnlijk weet zijn de financiële bankzaken van het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen onder gebracht bij de Stichting Kerkelijk Geldbeheer in Gouda.
S.K.G. maakt voor de bankhandelingen gebruik van de systemen van Van Lanschot Bankiers.
Van Lanschot Bankiers hebben echter aangegeven dat zij deze dienstverlening voor de Stichting Kerkelijk Geldbeheer gaan stoppen.
Daarom moest er op zoek gegaan worden naar een nieuwe bank en is met de RABObank overeenstemming bereikt dat zij deze vorm van dienstverlening gaan overnemen.
Dit betekent echter dat de bankrekeningnummers van zowel het College van Kerkrentmeesters als van het College van Diakenen per 1 november 2018 veranderen.
De nieuwe bankrekeningnummers zijn:
College van Kerkrentmeesters :
Kerkbalans:                NL60RABO 03737 17 083
Betaalrekening:          NL48RABO 03737 17 105

College van Diakenen :
Algemene rekening:    NL43RABO 03737 36 401
Oud Papiercommisie: NL90RABO 03737 36 428
Natuurlijk zal gedurende een bepaalde periode de zogenaamde overstapservice door de bank toegepast worden maar het is verstandig om bij uw betalingen alvast de nieuwe nummers te gebruiken.
Als College van Kerkrentmeesters en College van Diakenen zijn we ons bewust dat een en ander enige overlast veroorzaakt maar ook wij werden plotseling verrast door deze wijziging en vragen daarom uw begrip  en medewerking.
Mocht u vragen hierover hebben, dan kunt u contact opnemen met Jan Post voor de Diaconie (415437) of Lambert Boer voor de Kerkrentmeesters (06-13491718).
Met een vriendelijke groet van de Diaconie en Kerkrentmeesters
 

 
Dankdagcollecte Dankdagcollecte


Normaal gesproken had u bij dit kerkblad ook de acceptgiro voor de in november altijd te houden Dankdagcollecte aangetroffen. Doordat de Stichting Kerkelijk Geldbeheer (SKG)/LRP en dus ook wij overgestapt zijn naar een andere bank kunnen de bedoelde acceptgiro’s niet op tijd verzonden worden. Zodra deze acceptgiro’s gereed zijn, zullen wij zo snel mogelijk voor verspreiding zorgen.
Tevens willen wij vermelden dat de voorbereidingen voor de in januari te houden Actie Kerkbalans reeds zijn gestart.
Met een hartelijke groet, uw Kerkrentmeesters
 

 
nieuws juli 2018 nieuws juli 2018

Beste gemeenteleden,
Het is weer even geleden dat u wat van het College van Kerkrentmeesters heeft gehoord.
Dit heeft o.a. te maken met de nieuwe wet op de privacy wat toch wel wat betekent voor ons als kerkgemeenschap.
U heeft een brief ontvangen met daarin de uitleg over de veranderingen en een “groene kaart”.
Als wij deze kaart van u getekend terugkrijgen zal uw emailadres gebruikt gaan worden om u te informeren over of uit te nodigen voor activiteiten.
Als u meerdere emailadressen gebruikt, zal u voor elk emailadres een “groene kaart” moeten inleveren.
Een andere reden waarom u een tijdje niets van ons heeft gehoord komt vanwege de verkoop van de kerk aan de Dijkstrastraat. Zoals is afgekondigd in de kerk heeft de koper uitstel gevraagd tot uiterlijk 15 januari 2019.
Na overleg met de kerkenraad zijn we hiermee akkoord gegaan, maar met de voorwaarde dat de extra kosten die we nu hebben worden gecompenseerd door de koper en dat 10% van de koopsom wordt overgemaakt naar de notaris. De koper heeft daar mondeling mee ingestemd en dit zal door onze makelaar schriftelijk worden vastgelegd.
Piet Boer en Johan Pinkster blijven in het College tot alles met de verkoop is afgehandeld.
Mocht u vragen hebben dan weet u ons vast te vinden.
Met een hartelijke groet, uw kerkrentmeesters
 

 
nieuws mei 2018 nieuws mei 2018

Het is een tijdje geleden dat u wat heeft gelezen van het College van Kerkrentmeesters, vandaar dat we u willen informeren over de stand van zaken.
Het voorlopige koopcontract voor de verkoop van de Ds.L. Dijkstrastraat is eind april getekend en zoals het nu lijkt zal het definitieve contract voor begin van de zomervakantie worden getekend bij de notaris. Zodra de datum concreet wordt gaan wij u informeren, zodat gemeenteleden die belangstelling hebben voor een kerkbank zich bij ons kunnen melden.
Ten aanzien van de kerk aan de Hoofdweg kunnen wij u melden dat er overleg heeft plaatsgevonden tussen het Drentse Landschap, Cultuurpodium Bovensmilde en het College van Kerkrentmeesters.
Dit gesprek is positief verlopen en na de vakantie worden bepaalde goederen overgedragen aan de beheerder van de kerk, hierover zullen wij u later informeren.
Alle partijen zijn nog steeds positief over het gebouw en hopen op een lange en goede samenwerking.
We zijn nog druk bezig met de nieuwe wet op de privacy en zodra we meer informatie hebben zullen we u dat melden.
Met vriendelijke groet, College van Kerkrentmeesters
 
 

 
Potgrondactie bestaat niet meer vanaf 2018 Potgrondactie bestaat niet meer vanaf 2018

Beste gemeenteleden,
Mogelijk heeft u zich afgevraagd waarom u nog niet de lijst hebt ontvangen van de potgrondactie van POBARO. Er zijn een aantal redenen waarom besloten is dat ze er mee stoppen, ondanks dat het altijd een gezellig feest was met elkaar om de potgrond te bezorgen.
En daarna gezellig samen zitten met elkaar onder het genot van een hapje en een drankje.
Dat is zeker niet de reden geweest, nee het werk wat daarvoor moest gebeuren is een van de oorzaken.
Helaas ondervonden ook zij de afgelopen jaren een terugloop van de vrijwilligers, die de lijsten wilden bezorgen en ook weer op halen.
We zijn het met u eens dat je vaak voor een dichte deur stond en er soms wel 3x bij langs moest gaan om dan ook nog te horen dat er geen belangstelling voor was.
Een andere reden is dat een deel van de opbrengst werd gebruikt voor de inrichting van de kerk en dat zijn we niet meer nodig nu we aan de Hoofdweg kerken.
Wij willen een ieder die zich heeft ingezet voor de potgrondactie in de periode van 2000 tot en met 2017 heel erg bedanken voor het werk wat is verzet.
Ook zijn we blij dat jullie bereid zijn om te zorgen dat andere mensen in het dorp het kunnen overnemen, begrepen dat o.a. WIK hier mee verder wil gaan. Nogmaals onze dank.
                                                          
Met vriendelijke groet, uw College van kerkrentmeesters

 
 

 
Schoonmaak Waterstaatskerk Schoonmaak Waterstaatskerk


Zoals waarschijnlijk bij iedereen bekend is hebben wij jaren de schoonmaak (soms met heel veel vrijwilligers) in “Het Kruispunt” gedaan. Afgesproken was met het CPB (CultuurPodium Bovensmilde) dat wij tot het einde van 2017 ook de schoonmaak aan de Hoofdweg op ons zouden nemen. Dit i.v.m. het feit om hulp te bieden want wij zijn geen eigenaar maar huurder. Begin januari hebben we (weer met heel veel vrijwilligers) kerk en gebouw schoongemaakt en zijn hier dus nu mee gestopt. Het verzoek is dan ook dat elke vereniging na afloop alles netjes en schoon achterlaat. De huisregels hangen in de keuken. Bij voorbaat dank. Het CPB neemt nu de schoonmaak over.
Hartelijke groet, Géke
 

 
kerkgebouw ds. Dijkstrastraat kerkgebouw ds. Dijkstrastraat

In het vorige kerkblad heeft u kunnen lezen in een verslag van de kerkenraadsvergadering van 12 december 2017 van de gemeente Smilde, dat Ds. Donker-Kremer heeft voorgesteld om ons kerkgebouw te gaan gebruiken als onderkomen voor de stichting ‘Wij ruilen en geven weg’. Wij zijn hiervoor benaderd na deze vergadering en hebben besloten om hier niet mee in te stemmen aangezien een mogelijke koper een optie heeft op de kerk.
Deze optie was eerst tot 1 januari, maar is verlengd tot 1 april 2018.
Het mag duidelijk zijn dat als er zaken met de kerk plaatsvinden dat u dit als eerste hoort van uw college van Kerkrentmeesters, zoals u gewend bent.
Verder zijn we druk in overleg met de beheerder van de Kerk aan de Hoofdweg om samen het geheel tot een succes te maken.
                                                          
Met vriendelijke groet, het college van Kerkrentmeesters

 

 
Kosters Kosters

En toen waren er nog 2
In december gaf Jack Meints aan te stoppen als koster. Ook heeft Harrie Nieman nu aangegeven te stoppen. En nu zijn we met z’n 2-en. Voorlopig kijken we dit even aan maar een 3e koster is natuurlijk wenselijk en daar gaan we ook naar op zoek. Er gaat veel vrije tijd in zitten maar het is een mooie en dankbare functie.
Hartelijke groet van Géke en Ger


 

 
Voorbij … Voorbij …

Voorbij …
Lieve mensen, het einde is in zicht van dit jaar.
Op 1 januari leek het nog lang, maar als we terugkijken was het zo klaar.
Stel dat u de tijd kon beïnvloeden, wat zou u dan doen?
Zou u dit jaar dan over willen doen?
Is het een jaar geweest wat u had verwacht?
Zat u zelf aan stuur of was het alleen maar overmacht?
Waar gaat u aan denken als straks de glazen klinken?
Heeft u dan herinneringen waar u op wilt drinken?
Zijn uw wensen uitgekomen?
Of heeft u het alleen kunnen dromen?
Wat er ook in uw jaar is gebeurd in al zijn dagen.
Een ieder van ons zal zijn eigen herinneringen dragen.
Het nieuwe jaar staat voor uw en onze deur.
Laten wij met elkaar het jaar schilderen met een kleur.
Namens het College van Kerkrentmeesters wensen wij u een gezond, fijn en een liefdevol 2018 toe.
                                                          
Met vriendelijke groet, uw College van Kerkrentmeesters 

 
Sleutels “Het Kruispunt” Sleutels “Het Kruispunt”

Sleutels “Het Kruispunt”
Op dit moment zijn er veel sleutels in omloop van “Het Kruispunt”. Er zijn nu nieuwe sloten geplaatst en daarom hierbij het verzoek om deze sleutel in te leveren. U kunt de sleutel inleveren bij Gré Suurd. Graag met uw naam in de brievenbus bij Rozenstraat 1. Bij voorbaat dank.
 

 
PKN, SDL of CPB? PKN, SDL of CPB?

PKN, SDL of CPB?
Beste gemeenteleden,
Vanuit verschillende hoeken heeft het College van Kerkrentmeesters vernomen dat u zich afvraagt wie nu wat doet in de kerk aan de Hoofdweg.
Via dit schrijven hopen wij u meer inzicht hierin te geven. Als eerste de Stichting het Drentse Landschap (SDL), zij is de eigenaar van de kerk en bijgebouwen.
De verbouwing en restauratie is gedaan door het SDL.
Wij, als PKN, huren van het SDL de kerk en bijgebouwen op de zondagmorgen, gehele dinsdag en woensdagavond inclusief de erkende christelijke feestdagen.
Willen wij buiten deze dagen om gebruik maken van de kerk of bijgebouwen, dan hebben per jaar 10 dagdelen ter beschikking.
Ook zal in de toekomst de oud papier actie starten vanuit deze kerk.
Het CultuurPodium Bovensmilde (CPB) is door het SDL aangewezen als hoofdhuurder, wat betekent dat ze tevens beheerder zijn van de gebouwen.
Op dit moment zijn ze druk bezig met het inrichten van de beheersfunctie en merken daarbij aan ons op dat hier veel bij komt kijken om dit goed te realiseren, vooral het vinden van vrijwilligers.
Ons is gevraagd om bepaalde beheerstaken nog op ons nemen tot het eind van dit jaar om elkaar te helpen, waarmee wij akkoord zijn gegaan.
Voor het reserveren van niet kerkelijke activiteiten in de kerk willen wij u vragen om contact op te nemen met het CPB (en niet, zoals we gewend waren, via Gré Suurd.)
Aanspreekpunt van het CPB is Henk Molema, tel. 413362.
De kerkelijke activiteiten kunnen wel aangevraagd worden bij Gré Suurd.
Indien de activiteiten vallen buiten de momenten dat wij de kerk huren, dan zal er bepaald gaan worden door de kerkenraad of daar een van de 10 dagdelen voor worden gebruikt of dat het toch gepland moet worden op de dagen dat wij de kerk al huren.
Dit zijn toch de zaken waar we met elkaar aan moeten wennen omdat we geen eigenaar meer zijn van de kerk.
Wij hopen als College dat wij met het CPB een goede samenwerking mogen hebben.
Mocht u verder vragen hebben dan horen wij u graag.
Met vriendelijke groet van het College van Kerkrentmeesters

bericht begin november 2017

De Kerk aan de Hoofdweg

Naar aanleiding van ons vorig artikel (zie hierboven) over de kerk aan de Hoofdweg zijn er vragen gekomen of begrafenissen en trouwerijen van gemeenteleden alleen kunnen op de dagen dat wij de kerk huren.
Hierop kunnen wij antwoorden dat dit ook kan op de dagen dat wij niet huren, maar dan zal het afgestemd gaan worden met het Cultuurpodium.
In de gebruikersovereenkomst is opgenomen dat in principe begrafenissen voorgaan op andere activiteiten, maar dat het altijd in overleg zal gaan met de beheerder van het gebouw, het Cultuurpodium. Een bruiloft heeft in principe geen voorrang op andere activiteiten, omdat dit ruim van te voren gepland kan worden. Wij hopen met dit artikel uw vraag te hebben beantwoord.
                                              
et vriendelijke groet van het College van Kerkrentmeesters


 
 

 
boekje ‘Van Gereformeerde kerk tot “Kruispunt’ boekje ‘Van Gereformeerde kerk tot “Kruispunt’

Gereformeerde kerk?
Bij de laatste dienst in ‘Het Kruispunt’ bestond de mogelijkheid nog het boekje te bestellen ‘Van Gereformeerde kerk tot “Kruispunt’ (Zestig jaar kerkgeschiedenis in woord en beeld). Slechts vier personen hebben via de intekenlijst ingetekend. Om het boekje weer herdrukt te krijgen moeten er minstens tien exemplaren besteld worden. De kosten bedragen dan zeven euro per stuk. U kunt alsnog een boekje bestellen bij Sjoerd Post, telefoon 413579 of per mail
Graag voor 15 oktober a.s.  
 

 
Verhuizing “Het Kruispunt” naar de “Waterstaatskerk” Verhuizing “Het Kruispunt” naar de “Waterstaatskerk”

Verhuizing “Het Kruispunt” naar de “Waterstaatskerk”
En toen was het 4 september en konden we, na weken van een hele goeie voorbereiding op papier, beginnen met de verhuizing. Heel veel vrijwilligers hadden zich aangemeld om te helpen. We stonden er verbaasd van. Op maandag 4 september was bijna alles overgebracht naar de nieuwe kerk, dit hadden we niet verwacht. Maar dan komt de schoonmaak en het inrichten. Op woensdag 6 september waren we, mede door al deze vrijwilligers, zover dat we aan het einde van de middag hiermee klaar waren. Onvoorstelbaar. We moesten zelfs mensen afzeggen omdat dit alles zo vlot verlopen was. Sommigen waren teleurgesteld maar ze kunnen eventueel helpen met de fancy fair op 23 september a.s. Daarna was er de opening, de bezichtiging met ongeveer 1000 personen en op zondag de broodmaaltijd, kerkdienst en na afloop het koffie drinken. Ook op deze dagen kregen we de helpende hand van veel vrijwilligers. We kijken terug op een ontzettend drukke week maar met een geweldig resultaat. Al die mensen die wij benaderd hebben: geweldig en enorm bedankt voor jullie hulp. Mensen bij naam noemen kan natuurlijk niet maar iedereen die dit leest weet wel om wie het gaat. Nogmaals: hartelijk dank.
Namens de kosters: Géke van Sleen
 
 

 
nieuws van de Kerkrentmeesters september 2017 nieuws van de Kerkrentmeesters september 2017

Beste gemeenteleden
Het is al weer een tijd geleden dat u wat van de kerkrentmeesters heeft gelezen in het kerkblad.
Ook wij zijn, net zoals velen van u, druk bezig geweest met de voorbereidingen en uitvoering van de verhuizing naar de kerk aan de Hoofdweg.
Het eindresultaat heeft u vast al gezien en dat is iets waar we trots op mogen zijn met elkaar.
Maar de kerk aan de Ds. Dijkstrastraat, wat gaat daar nu mee gebeuren?
U heeft vast het stuk gelezen in de Smildeger Neiskrant waarin de Gemeente Midden Drenthe plannen heeft geplaatst over uitbreidingen in Bovensmilde, waar deze kerk ook in werd betrokken.
Dit was voor ons geen verrassing, want wij zijn van te voren netjes op de hoogte gebracht dat dit zou worden geplaatst.
Het betekent niet dat de kerk nu is of wordt verkocht aan de Gemeente Midden Drenthe, want de makelaar van het KKG (Kantoor Kerkelijke Goederen te Utrecht) is in gesprek met mogelijke kopers van de kerk. Wel hebben wij de Gemeente verwezen naar onze makelaar indien ze belangstelling hebben. Hierover hebben wij tot op heden nog niets van gehoord.
                                                           Met vriendelijke groet, het College van Kerkrentmeesters

 
nieuws maart 2017 nieuws maart 2017

Gemeenteleden,
Donderdag 16 maart is om 14:00 de bezichtiging geweest van kerk en woonhuis aan de Ds. Dijkstrastraat. Er zijn twee belangstellenden geweest, die gebruik gemaakt hebben van de mogelijkheid om de panden te bekijken.
We zullen nu moeten wachten tot donderdag 11 mei of ze een bieding willen doen, afwachten dus.
Mogelijk dat door de twee advertenties, welke nog geplaatst worden, er nog meer belangstellenden komen.
Deze week wordt de gebruikersovereenkomst getekend met de Stichting Het Drentse Landschap voor de kerk aan de Hoofdweg.
Wij hebben er vertrouwen in, want we zijn ook aan het kijken wat de taken gaan worden van het College van Kerkrentmeesters als er geen gebouwen meer te beheren zijn.
Dat betekent een “vereenvoudiging” van ons takenpakket. Wij zullen u op de hoogte houden hoe het er straks uit komt te zien.
Met vriendelijke groet, Het College van Kerkrentmeesters
 

 
nieuws februari 2017 nieuws februari 2017

Beste gemeenteleden,
Vanuit het College van Kerkrentmeesters kunnen wij u berichten dat er een extra microfoon is geplaatst in de kerk aan de Ds. Dijkstrastraat, zodat de samenzang tijdens de kerkdienst via Kerkdienst Gemist ook gehoord kan worden.
Verder hebben wij een gesprek gehad met het KKG over het verdere verloop van de verkoop van de kerk via de openbare inschrijving.
U kunt binnenkort een brief van ons verwachten waarin u verdere uitleg krijgt.
Het verjaardagsfonds is voor ons wel een zorg, want de gemeenteleden die hier voor op pad gaan hebben besloten om te stoppen.
Een reden is dat er onvoldoende gemeenteleden zijn die mee willen helpen om iedereen te bereiken van onze gemeente.
Want laten we eerlijk zijn, we mogen dankbaar zijn dat we een jaar ouder worden. Maar goed, we zijn nu aan het kijken naar andere mogelijkheden en hopen dat u ons kunt helpen.
Als laatste actie Kerkbalans, er is toegezegd een bedrag van € 89.423. Dit bedrag is iets hoger dan vorig jaar. Alle vrijwilligers erg bedankt voor de inzet.
Met vriendelijke groet van het College van Kerkrentmeesters
 

 
nieuws januari 2017 nieuws januari 2017

Beste gemeenteleden,
Het is alweer 2017 en als de weersomstandigheden het toelaten is de aannemer bezig met de fundering voor het bijgebouw van de kerk aan de Hoofdweg.
Op dit moment hebben wij verder geen berichtgeving over de gebouwen.
Zoals de meesten van u weten zijn er problemen geweest met de geluidsinstallatie in de kerk.
Wij hebben hier naar laten kijken door een bedrijf waar een aantal punten zijn uitgekomen die verbeterd kunnen worden.
Er was een microfoon verkeerd aangesloten en de draadloze hoofdmicrofoons werken niet goed meer en moeten worden vervangen.
Het geluid voor de internetuitzending kan helaas op dit moment niet worden verbeterd, want deze moet anders worden aangesloten, wat niet mogelijk is met de huidige geluidsinstallatie.
Positief is dat de ringleiding voor de gehoorapparaten goed is en zelfs meegenomen kan worden naar de Hoofdweg.De installatie werkt nu weer correct.
                                                           Met vriendelijke groet van het College van Kerkrentmeesters
 

 
terugblik 2016 terugblik 2016

Het jaar 2016 is bijna voorbij
Wij, als college, kijken terug op een voldaan jaar, waarin naar onze tevredenheid veel zaken zijn besproken, afgehandeld en verder vorm zijn gegeven.
Kerkbalans 2016 is iets waar we trots op mogen zijn, want dat is goed verlopen.
Onze kosters hebben onze diensten en activiteiten weer perfect geregeld.
Over de gebouwen is veel gesproken en er zijn acties uitgezet. Eén van de acties gaat over het kerkgebouw aan de Ds. Dijkstrastraat.
Daar hebben we u een tijdje geleden over geïnformeerd en de openbare inschrijving zal het nieuwe jaar worden opgestart.
Hopelijk kunnen wij u eind mei 2017 vertellen hoe het is afgelopen.
 
Ten aanzien van het kerkgebouw aan de Hoofdweg is er ook voldoende gebeurd. De pastorie en de grond zijn overgedragen aan de Stichting het Drentse Landschap.
De Stichting heeft de vergunning verkregen, waarna in november is gestart met de sloop van de bijgebouwen. De fundering is uitgegraven en inmiddels is er een start gemaakt met de nieuwe fundering. Stichting het Drentse Landschap verwacht dat in week 2 de fundering gereed zal zijn.
 
De werkgroepen, die zich bezig houden met de overgang naar de Hoofdweg, zijn afgelopen donderdag 15 december in gesprek geweest met de Stichting het Drentse Landschap.
Daar zijn verschillende ideeën besproken, welke door de groepen positief zijn ontvangen. Onze werkgroepen gaan dit verder met elkaar uitwerken.
Het gesprek met de Stichting is van beide zijde als zeer positief ervaren en wij zien met elkaar uit naar het volgende gesprek.
In januari zal gestart worden met een regelmatige communicatie op de verschillende media, waarbij u ook wordt uitgedaagd om mee te denken.
Wel willen wij u meegeven dat er geen besluiten zijn genomen over wat dan ook. Zoals u van ons gewend bent zullen wij de besluiten communiceren.
Eerder zal er dus niets definitief zijn. Wat kan gebeuren is dat u wat hoort dat mogelijk niet klopt of nog niet zover is. We doen namelijk niet geheimzinnig over dingen waar we mee bezig zijn. Openheid en transparantie….dat is wat wij nastreven. Het gaat ons allemaal immers aan?
Dus…..over zaken die concreet zijn zullen wij u informeren.
Rest ons u fijne dagen te wensen en een goed begin van 2017.
Met vriendelijke groet, het College van Kerkrentmeesters
 

 
Openbare inschrijving Openbare inschrijving

Openbare inschrijving

Beste gemeenteleden,

Wij willen u graag op de hoogte brengen van ontwikkelingen die zich de laatste tijd hebben afgespeeld met betrekking tot de kerk aan de Ds. Dijkstrastraat.
 
Voor de vakantie zijn wij benaderd door een mogelijke koper van de kerk. Deze wilde graag een bezichtiging. De koper was positief over de ruimte en maakte gelijk een afspraak voor een tweede bezoek. Met een architect.
Dit bezoek is geweest en de afspraak werd gemaakt dat wij een taxatie zouden laten uitvoeren en de koper bekeek met de architect de mogelijkheden met de kerk.
Door het College is de KKG (Kantoor der Kerkelijke Goederen) ingeschakeld om de taxatie uit te voeren en dit is na de vakantie afgerond. Na de vakantie is er contact gezocht met de mogelijke koper, maar deze heeft een ander pand gevonden in Assen en verwacht daar nog meer mogelijkheden te hebben.
 
Dit betekende voor ons dat we u helaas niet konden mededelen dat er een koper was voor de kerk. Wij zijn op zoek gegaan naar andere mogelijkheden voor de kerk.
In overleg met het KKG en kerkenraad is besloten om te proberen om de kerk via een openbare inschrijving te verkopen. Dit betekent dat er een advertentie in bepaalde bladen en websites geplaatst wordt met de mededeling dat de kerk te koop is via een openbare inschrijving.
De belangstellenden worden uitgenodigd voor een bezichtiging en krijgen dan enige tijd om na te denken over een bod wat ze willen doen. Dit bod wordt in een gesloten envelop op een bepaalde dag aangeboden. Daarna wordt het bod door het KKG en College van kerkrentmeesters bekeken. Ook wordt beoordeeld wat de koper voor plannen heeft met het gebouw.
Vervolgens is het aan het College van Kerkrentmeesters en Kerkenraad om te kijken of ze de kerk aan een bieder gunnen.
Indien er te laag wordt geboden, kan worden besloten om de kerk nog niet te verkopen.
 
Ik hoor u denken: ‘wat is dan die taxatiewaarde?’
Deze kunnen en willen wij niet openbaar maken. Dit i.v.m. de openbare inschrijving. Het zal duidelijk zijn dat wij van te voren geen richting willen geven aan een mogelijke verkoopprijs en het bod dat ingeleverd wordt.
 
Als u vragen heeft over deze werkwijze, dan willen wij graag met u in gesprek. Op 10 november zijn wij in Het Kruispunt aanwezig van 19:00 tot 20:30 uur. Voor andere vragen bent u natuurlijk ook welkom.

Met vriendelijke groet, het College van Kerkrentmeesters
 

 

 
nieuws september 2016 nieuws september 2016

Beste gemeenteleden,

De goedkeuring van de gemeente is er voor de verbouwing van de kerk aan de Hoofdweg.
Stichting het Drentse Landschap heeft de aannemer opdracht gegeven tot het bestellen van de materialen en op dit moment is het wachten op de vloerdelen.
Hier wordt op gewacht om te voorkomen dat er halverwege gestopt moet worden met de werkzaamheden.
Zodra de planning bekend is van sloop en bouw kunnen ook wij onze planning gaan maken.
Ten aanzien van de voorbereidingen van de overgang naar de Hoofdweg willen wij 13 oktober met de werkgroepen gaan starten.
De werkgroep leden zijn of worden hiervoor nog benaderd.

Het is altijd goed om te kijken of acties die gedaan zijn nog steeds de interesse hebben van vele van ons. Hiermee doelen wij op het kunnen meekijken naar onze kerkdiensten.
Het blijkt dat er sinds augustus 2015, gemiddeld 63 mensen per maand onze diensten live volgen. Het aantal personen welke de diensten later hebben bekeken zijn er gemiddeld 176 per maand. In de maanden januari en februari 2016 is er elke maand door 280 personen een dienst opnieuw bekeken. Wij mogen concluderen dat het zeker nog de interesse van u heeft.

Met vriendelijke groet, Het College van Kerkrentmeesters

 
koster koster

Actief in kerkelijk centrum “Het  Kruispunt”
Misschien is het u al opgevallen, er is veel actie in de kerk. Waarschijnlijk denkt u nu aan de zondagen maar dat bedoelen we niet. Elke donderdagmiddag wordt er gesopt en gezogen in de kerk, zodat binnen een maand de kerk een grote beurt gekregen heeft. Maar er is zoveel houtworm actief in onze kerk dat er soms geen poetsen aan is. Het kan gebeuren dat een rij banken donderdags de grote beurt heeft gehad en zondags zie je het in straaltjes over de banken lopen. Daar is echter niets aan te doen. Dus mocht u denken: ze mogen de kerk ook wel eens schoonmaken (wat wij natuurlijk niet verwachten): dit gebeurt dus elke week maar tegen dit gegeven is niet te werken. We doen wat we kunnen maar meestal zijn deze houtwormen ons voor.
                                                                                   Groet, Gré Suurd, coördinator kosters
 

 
Nieuws juni 2016 Nieuws juni 2016

Beste gemeenteleden,
Het thema van de Solidariteitskas 2016 is dit jaar “Gemeenten helpen elkaar”.
Als lid van de protestantse kerk heeft u een dezer dagen de envelop voor de actie solidariteitskas ontvangen.
Als gemeente vragen wij een bijdrage van € 10,--. Voor elk belijdend lid wordt € 5,-- afgedragen aan de Solidariteitskas.
Het bedrag dat over blijft is bestemd voor onze eigen gemeente. Mogen wij rekenen op uw solidariteit en uw bijdrage?
Zo helpt ook u mee aan de opbouw en het voortbestaan van de gemeenten en het bovenplaatselijk werk binnen de Protestantse Kerk.
Verder is ontvangen voor Kerkbalans 2016 € 41.535,-- terwijl is toegezegd € 92.986,--, we zijn dus goed op weg.
Op onze oproep om ons te helpen met het voorbereiden van de overgang naar de Hoofdweg hebben 15 personen zich opgegeven.
Hier zijn we blij mee en hopen dat nog meer personen zich opgeven.
In het volgend kerkblad wordt een overzicht gegeven van de verschillende werkgroepen met de taken.
Zondag 19 juni zal de Stichting het Drentse Landschap van 12:00 tot 17:00 de verbouwde pastorie openstellen voor het publiek.
                                                           Met vriendelijke groet, het college van Kerkrentmeesters

 

 
nieuws mei 2016 deel 2 nieuws mei 2016 deel 2

Beste gemeenteleden,
Donderdagavond 19 mei is de gemeenteavond geweest en na de uitleg van Annet over de jaarrekening, is gepresenteerd hoe wij als gemeente ons kunnen voorbereiden op de overgang naar de Hoofdweg.
Wij hopen dat als u dit leest u zich al heeft aangemeld bij ons om te helpen met het bedenken van de verschillende taken en/of als deelnemer in een werkgroep.
Wij willen hier snel mee starten, want 13 juni zal de omgevingsvergunning definitief zijn en zal de Stichting het Drentse Landschap komen met een planning van sloop en bouw.
De presentatie staat op de website, http://bovensmilde.protestantsekerk.net/migratiehoofdweg.
De bloemendienst wordt overgenomen van Berta Rispens door Gré Suurd en Géke van Sleen.

Met vriendelijke groet, College van Kerkrentmeesters

 

 
nieuws mei 2016 nieuws mei 2016

Het nieuws van mei 2016.

 

lees meer »
 
nieuws januari 2016 nieuws januari 2016

Gemeenteleden,
2015 was een jaar met verdriet en pijn, verlies, bezorgdheid en eenzaamheid.
Ook was het een jaar van liefde, vriendschap, geluk en gezondheid.
In welk opzicht dan ook, het afgelopen jaar heeft ons kracht gegeven voor 2016.
Wij wensen u het allerbeste voor 2016, waarin Gods woord en Heilige Geest u kracht mogen geven.
 
In 2016 willen wij u verder blijven informeren over de ontwikkelingen, waar het College van Kerkrentmeesters mee te maken heeft.
Wij denken aan de kerkbalans, waar de nodige mensen al weer druk mee bezig zijn.
Natuurlijk zal dit een belangrijk jaar worden ten aanzien van de gebouwen, want 24 december 2015 is de overdrachtsakte getekend bij de notaris.
Samen met de Stichting het Drentse Landschap zullen wij hier de komende tijd aandacht aan gaan geven. De bedoeling is om op de website een aparte pagina te maken, waar we u willen informeren over het gehele traject.
Ondertussen wordt ook onderzocht wat de mogelijkheden zijn met de huidige kerk, waarover u ook zeker wordt geïnformeerd. Wij begrijpen dat deze veranderingen in de gebouwen voor sommige van u emoties of vragen oproept, wilt u deze alstublieft met ons delen! Dat kan rechtstreeks of via een ander gemeentelid, het maakt ons niet uit zolang u er maar niet mee blijft zitten.
Wij hopen dat het college in 2016 een beroep op u mag doen op welke gebied dan ook en dat u met ons mee wil werken om er een geweldig jaar van te maken, voor nu en de toekomst.
Met vriendelijke groet, het College van Kerkrentmeesters

 

 
nieuws december nieuws december

Beste gemeenteleden,
Voor het laatste kerkblad in 2015 vinden wij het toch wederom dat wij u moeten informeren over een aantal zaken. A

ls eerste zal onze werkgroepnaam vanaf volgend jaar geen Beheer meer zijn maar College van Kerkrentmeesters. Dit had eigenlijk al gemoeten met de overgang naar de PKN.

Helaas is er niemand geweest die zich heeft aangemeld als EHBO'er of BHV'er, behalve dan Harrie Nieman. Het is niet anders!

Jaap de Vries heeft na vele jaren besloten om te stoppen als werkgroeplid, wat wij erg jammer vinden maar zijn besluit wel respecteren. We zullen zeker zijn inzet missen, want neem bijvoorbeeld het onderhoud van de tuin bij de kerk aan de Hoofdweg, dat is niet iets wat men even in een half uurtje doet. Jaap, nogmaals namens ons allen bedankt.

Roel Vording heeft aangegeven ons te willen versterken binnen het college. Wij zijn hier verheugd over en hopen dat we met elkaar een goede tijd mogen hebben.

Dan de gebouwen, want er is voor De Stichting Het Drentse Landschap een behoorlijke financiële tegenslag gekomen omdat er een groot bedrag aan overdrachtsbelasting betaald moet gaan worden. Wij zullen hierover met elkaar in overleg gaan om te bekijken wat dit betekent. Op het moment van schrijven is er nog geen datum bekend voor de overdrachtsakte.

Rest ons u allen te bedanken voor het vertrouwen in ons dit kalenderjaar en wensen u fijne feestdagen en een goed begin van 2016, waarbij toch wel de opmerking: 'vergeet uw noaber niet tijdens de feestdagen'.
         Met vriendelijke groet, Het college van kerkrentmeesters

 

 
nieuws november nieuws november

Beste gemeenteleden,
Als eerste willen wij u bedanken voor de positieve geluiden die we hebben ontvangen naar aanleiding van de gemeenteavond. Met name de presentaties van de heer van der Velden en de heer van der Bilt van de Stichting Het Drentse Landschap.
Wij zijn nu met elkaar op de hoogte van de situatie van de kerk aan de Hoofdweg.
Tijdens de gemeenteavond heeft Harry Nieman zich opgegeven als EHBO’er naar aanleiding van het stukje in het vorige kerkblad.
Tijdens het koffiedrinken na de dienst van zondag 15 november spraken mensen ons aan om ook te vragen naar BHV’ers, want ook zij kunnen in geval van een calamiteit prima eerste hulp verlenen.
Dus als u BHV hebt, meld u aan bij Johan Pinkster of iemand van de kerkenraad.
Met vriendelijke groet, werkgroep Beheer
 

 
Oproep voor vrijwilligers Oproep voor vrijwilligers

Redactie Website: iets voor jou/U?

lees meer »
 
oktober oktober

Informatie over de gebouwen en EHBO tijdens kerkdiensten/bijeenkomsten.
lees meer >>

lees meer »
 
september september

verslag van vergadering 29-09-2015

lees meer »
 
 

Koffie drinken 1/2 uur voor aanvang van de eredienst
datum en tijdstip 16-12-2018 om
meer details

Eredienst
datum en tijdstip 16-12-2018 om 10.00 uur
16 december, derde Advent
Lucas 1: 39 – 46. De twee vrouwen , Maria en Elisabeth, ontmoeten elkaar en zijn verheugd! Deze zondag heet ook “Gaudete”, Verheug je, want de Heer is nabij (Filippenzen 4: 4). De ongeboren kinderen hebben nog geen naam. In dit verhaal gaat het om de beide aanstaande moeders: Elisabeth, degene die niet meer meetelde, geeft toekomst en Maria, degene die haar waardigheid verloor door zwanger te raken ziet weer toekomst. Als ze elkaar ontmoeten barst Maria uit in een loflied en verzetslied tegelijk! Een lied dat door de eeuwen heen nog steeds klinkt en gezongen moet worden: Mijn ziel maakt groot de Heer!
Ds. Diete Kits en ds. Gert Wybe van der Werff
  meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 16-12-2018 om zomertijd 9.30 wintertijd 10.00 uur
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.