PKN
Protestantse Gemeente Bovensmilde
 
Actie Kerkbalans Actie Kerkbalans

De voorbereidende werkzaamheden voor de komende Actie Kerkbalans zijn alweer gestart. Om te beginnen volgen we in oktober een workshop. Het thema zal zijn: “Geef vandaag voor de kerk van morgen”. De actieperiode van Kerkbalans 2021 is van 16 t/m 30 januari.
                                                                         
Hartelijke groet van uw Kerkrentmeesters
 
 
Afscheid lid CvK Afscheid lid CvK

In onze vergadering van 26 augustus 2020 hebben we afscheid genomen van ons lid Roel Vording. De eerste vergadering van het college van kerkrentmeesters die hij heeft bijgewoond was op 15 december 2015. Roel was met name verantwoordelijk voor de techniek. Bij deze willen we Roel nogmaals hartelijk bedanken voor de bijna 5 jaren dat hij zich heeft ingezet voor de fysieke instandhouding van onze gemeente.
 
 
nieuws juni 2020 nieuws juni 2020
Beste gemeenteleden,
Het is alweer een tijdje geleden dat u van ons informatie heeft ontvangen met betrekking tot de verkoop van de kerk aan de Ds. L. Dijkstrastraat.
Wij kunnen ons voorstellen dat u denkt dat het stil ligt door de huidige situatie, maar dat is absoluut niet zo. Er zijn gesprekken met verschillende partijen van projectontwikkelaars tot en met particulieren die de kerk willen behouden. Het behouden van de kerk lijkt ons voor Bovensmilde het mooiste, maar dat is nog afwachten. Wel zien wij dat door het niet meer verwarmen en onvoldoende ventileren het kerkgebouw en de pastorie hard achteruit gaan.
Aan de buitenkant is dat zeker niet te zien, want de tuin wordt daar uitstekend onderhouden, wat ook best eens gezegd mag worden.
Dus we zijn nog volop bezig met de verkoop en hebben er vertrouwen in.
Uiteraard gaan wij u informeren bij ontwikkelingen, maar het is wel een kwestie van “een lange adem hebben”.
                                                          
Met vriendelijke groet van uw College van Kerkrentmeesters

 
 
Schoonmaak Waterstaatskerk 26-02-2020 Schoonmaak Waterstaatskerk 26-02-2020

Op woensdag 26 februari hebben we met 16 personen de Waterstaatskerk en het gebouw een grote schoonmaakbeurt gegeven in het kader van NL Doet. Dit met mensen uit onze gemeente en het Cultuur Podium Bovensmilde. Deze datum kwam ons beter uit. Het bleek nodig, zeker als de zon schijnt. Het is tevens een gezellig gebeuren als je met zoveel mensen aan de slag bent. Het verzoek is ook nu weer om na elk gebeuren in kerk of gebouw het schoon achter te laten. Wat dit betekent is inmiddels wel duidelijk maar toch wordt het netjes achter laten wel eens vergeten. Iedereen is er verantwoordelijk voor, zowel op zondag als door de week.
Harde werkers: bedankt voor jullie hulp. We kunnen weer genieten van een schone kerk en een schoon gebouw, laten we dit zo houden.
Hartelijke groet, Géke van Sleen

 
 
Parkeerplaats Waterstaatskerk en verder nieuws maart 2020 Parkeerplaats Waterstaatskerk en verder nieuws maart 2020

 

Zoals u al heeft gemerkt is het parkeerterrein bij de kerk nog niet bestraat. Dit is een gevolg van de vele regenbuien de laatste tijd. Na overleg door Cultuurpodium Bovensmilde met een vertegenwoordiger van Stichting Drents Landschap is aangegeven dat het bestraten mogelijk nog wel een paar weken gaat duren. De weersverwachtingen zijn nog steeds dat er veel regen gaat vallen.
De vertegenwoordiger van SDL heeft wel aangegeven dat we op het parkeerterrein mogen parkeren, maar dan geheel op eigen risico.
De toegang tot het parkeerterrein is wat afgevlakt en op het terrein staan enkele
waterafvoerputjes vrij hoog. Die zijn met een pion zichtbaar gemaakt. Het is dus wel zaak om goed op te letten tijdens het parkeren en houd er rekening mee dat het terrein hobbelig en nat is.


Rondom de verkoop van het kerkgebouw en de kosterswoning aan de Ds. L. Dijkstrastraat zijn op dit moment geen nieuwe ontwikkelingen te melden.
                                                                                   Hartelijke groet van uw kerkrentmeesters
 
 
Actie Kerkbalans 2020 Actie Kerkbalans 2020

Dit jaar zijn we samen met de kerkenraad en diaconie op 18 januari gestart met een gezellige middag voor alle gemeenteleden welke zeer goed bezocht is. Deze middag is mede mogelijk gemaakt door een substantiële financiële bijdrage van OPA. Aansluitend aan deze middag vond de Grote Startmaaltijd, in de vorm van een stamppotbuffet plaats. Dit was het startmoment van de Actie Kerkbalans. Ook hier waren bijna zestig gemeenteleden aanwezig. Tijdens de middag en ook daarvoor zijn er opnames gemaakt door een team van de KRO-NCRV voor het programma “Met Hart en Ziel”. Het resultaat van deze opnames, met daarin een uitgebreid interview met Lammy Snippe – Feijen, was te zien op donderdag 23 januari om 16.10 uur op NPO2. Via Uitzending gemist is het programma alsnog te zien.

De afgelopen weken hebben vele vrijwilligers zich ingezet voor de Actie Kerkbalans.
Allen heel hartelijk bedankt daarvoor. De Actie Kerkbalans heeft voor in totaal € 84.680,= aan toezeggingen ontvangen. Alle gevers willen we bedanken voor dit geweldige resultaat!
 
 
Help Aktie Kerkbalans Help Aktie Kerkbalans

Het College van Kerkrentmeesters is begonnen met de voorbereiding van de jaarlijks in januari te houden Aktie Kerkbalans. Na het volgen van een workshop “Door de ogen van de gever” kwamen we op het idee om samen met u, de gever, een folder te maken. Onze vraag aan u is: Waarom geeft u voor de Protestantse Gemeente Bovensmilde? Is er een specifiek iets waarvan u zegt: dat spreekt me zo aan, daar geef ik graag voor. Is dat onze Paasviering, is dat de Kindernevendienst, de kerstbroodmaaltijd, vul maar in? Een antwoord in een of twee zinnen is voldoende. Een aantal antwoorden willen we met een passende foto presenteren in de folder om de Aktie Kerkbalans 2020 te ondersteunen. Helpt u mee? Uw antwoorden kunt u schriftelijk voor en na de kerkdienst inleveren in de kerk, mailen naar Renate Nagelhout, renateherben@hotmail.com of inleveren bij Jeanet Hasslacher, Dopheide 59. Graag vermelden of u uw naam erbij wilt hebben of liever niet. Alvast bedankt voor uw medewerking!
                                                                                  
Een hartelijke groet van uw kerkrentmeesters
 
 
Appelboom Appelboom

Het is gelukt.
De appelboom bij de kerk aan de ds. Dijkstrastraat is verplaatst naar de kerk aan de Hoofdweg.

Het heeft wat voeten in de aarde gehad om te onderzoeken of er geen leidingen en/of kabels ons in de weg zaten. Ru Bijlsma heeft als Wichelroede deskundig onderzoek gedaan en kwam tot de conclusie dat er bij de boom aan de ds. Dijkstrastraat geen leidingen en/of kabels lagen.
Voor alle zekerheid is er toch nog een geul om de boom gegraven om zeker te weten dat er geen leidingen lagen. De appelboom is ook nog gekortwiekt om verantwoord te kunnen vervoeren.

Woensdag 6 november is Kees Smit met zijn graafmachine gekomen. De grondtroepen stonden hem al op te wachten. Dat zijn Bernhard Arends, Ru Bijlsma, Jans Vrieling, Harrie Nieman en Henk Molema.
Kees heeft eerst een gat gegraven bij de kerk aan de Hoofdweg. Daarna heeft hij de boom bij de ds. Dijkstrastraat opgehaald en door het dorp vervoerd naar de kerk aan de Hoofdweg en daar geplaatst.
Harrie heeft nog een appeltaart gebakken van de appels van die boom. Die taart is genuttigd tijdens de koffie. Het was een spannende en inspannende activiteit.
Nog een bijzonderheid: de appelboom is 24 jaar oud en er zijn twee appelbomen op één onderstam geënt. Een handappel en een moesappel.
Namens het bestuur van Cultuurpodium Bovensmilde wordt iedereen heel erg bedankt voor de inzet.
                                                                                                         
Henk Molema
 
 
 

Oud Papier Actie
datum en tijdstip 03-10-2020 om vanaf 9.00 uur
meer details

Koffie drinken 1/2 uur voor aanvang van de eredienst
datum en tijdstip 04-10-2020 om
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 04-10-2020 om zomertijd 9.30 wintertijd 10.00 uur
meer details

activiteiten
datum en tijdstip 05-10-2020 om
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.