PKN
Protestantse Gemeente Bovensmilde
 
Dat we voor elkaar zorgen! Een berichtje van de Diaconie PKN Bovensmilde       Dat we voor elkaar zorgen! Een berichtje van de Diaconie PKN Bovensmilde      

Afgelopen week kon de Voedselbank geen pakketten leveren. Voor de adressen in Bovensmilde heeft (onder in achtneming van AVG) de diaconie, via Joop Kant, gezorgd dat er op deze adressen wél een pakket is bezorgd. Komende weken gaat de Voedselbank ‘gewoon’ weer pakketten verzorgen, maar… toch het volgende.
Voor velen is bekend dat er op de eerste zondag van de maand, goederen worden meegenomen naar de kerkdienst in de Waterstaatskerk. Deze artikelen worden vervolgens naar de voedselbank in Smilde gebracht. Omdat er geen diensten worden gehouden en wij iedereen wel de gelegenheid willen geven om levensmiddelen/artikelen te brengen voor hen voor wie dat broodnodig is:
Op de zondagen 5 april en 3 mei kunnen etenswaren/goederen t.b.v. de Voedselbank gebracht worden:
- bij Joop Kant, Wollegras 21. (tel. 412943) Eventueel wil hij de goederen ook komen halen, wanneer u/jij niet kunt brengen.
- de garage staat dan open van 10.30 - 15.00 uur.
- er zijn bananendozen waarin de goederen gelegd kunnen worden.

       We hopen op veel respons. Groet voor u allen, Donna Appelo (voorzitter)

 
terug
 
 

Koffie drinken 1/2 uur voor aanvang van de eredienst
datum en tijdstip 16-08-2020 om
meer details

Eredienst, aanmelding via kerkbovensmilde@gmail.com of 06-30125900
datum en tijdstip 16-08-2020 om 9.30 uur
1e rondg. collecte        : Kerk in Actie-Zomerzending
2e rondg. collecte        : Pastoraat
Uitg. collecte               : Eredienst
Kindernevendienst      : Rosalie Smit
Oppasdienst               : Indien nodig aanwezig


Rwanda - Kerk als plek van hoop, hulp en verzoening
De Presbyteriaanse kerk in Rwanda heeft bijzondere aandacht voor jongeren, armen en slachtoffers van de genocide. De kerk betrekt jongeren actief bij het gemeenteleven en geeft hen een eigen plek in de kerk. Ook krijgen zij begeleiding bij de uitdagingen in hun dagelijks leven, zoals werkloosheid, armoede en geweld, en krijgen ze training om hun talenten te versterken. De kerk biedt ook trainingen aan de veelal arme gemeenteleden. Zij leren nieuwe landbouwmethoden aan om hun levensomstandigheden te kunnen verbeteren. Voor daders en slachtoffers van de genocide organiseert de kerk zogenaamde 'Lichtgroepen' waarin zij leren om met elkaar te kunnen samenleven. Collecteer mee voor hoop, hulp en verzoening in Rwanda.

Beide zondagen is de tweede collecte voor: Pastoraat en de derde voor Eredienst.
Bij het uitgaan van de dienst kunt u de gaven geven, er staan 3 schalen gereed.
Voor diegenen die niet in de kerk zijn: zie onderstaande mogelijkheid:
Uw giften voor de 1e collecte graag overmaken op rekening: NL43RABO0373736401 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Bovensmilde.
Uw giften voor de tweede en derde collecte graag overmaken naar het College van Kerkrentmeesters.
Rekeningnr.: NL48 RABO 0373 7171 05 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Bovensmilde
Het heeft onze voorkeur om het bedrag voor een aantal weken in één keer over te maken, dit om de bankkosten laag te houden. Onze hartelijke dank namens de Diaconie en de Kerkrentmeesters.
  meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 16-08-2020 om zomertijd 9.30 wintertijd 10.00 uur
meer details

Voedselbank
datum en tijdstip 06-09-2020 om
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.