PKN
Protestantse Gemeente Bovensmilde
 
Derde wandeling zondag 22 november 2015 Derde wandeling zondag 22 november 2015
De Wandeling 
De derde wandeling ging zondag 22 november van start vanaf de familie Daling aan de Norgervaart. 
Het weer was op de starttijd van 14.30 uur nog behoorlijk nat, zodat we pas een kwartier later, toen het inmiddels droog geworden was, met twee auto's richting het Tonckensbos gingen. 
Op de parkeerplaats werd door Taaytje de bergrede voorgelezen, waarna  de 9 gemeenteleden, in stilte, het Tonkensbos ingingen, ieder met zijn/haar eigen gedachten. 
Bij een open stuk in het bos werd halt gehouden en door Taaytje een aantal stellingen voorgelezen ter overdenking. 
De rust in het bos werd verder niet verstoord, we hadden alle tijd om het gesprokene te overdenken.  
Pas toen we op het brede pad niet al te ver van de weg af waren en de geluiden van de voorbij rijdende auto's al weer hoorbaar waren, stopten we weer. Er werd een stuk papier uitgedeeld waarop een aantal steekwoorden stonden. Twee aan twee bespraken we deze woorden, die gebaseerd waren op de bergrede en de praktijk van deze tijd. We mochten daar een goed soepje van maken en extra toevoegingen van ingrediënten waren welkom. 
Al pratende moesten we wel rekening houden met de grond waarop we liepen, want het was op veel plaatsen slecht begaanbaar. Uiteraard niet voor familie Arends, want die hadden, heel verstandig, laarsen aangetrokken! 
Bij de parkeerplaats aangekomen gingen we met de auto's weer naar het huis van de familie Daling. 
Daar werd, onder het genot van koffie en thee en een heerlijk vers plakje cake of koek, nagepraat over het in het bos besproken steekwoorden. 
De vierde wandeling hebben we vastgelegd voor zondag 24 januari om 14.30 uur, beginnende bij de familie Arends aan Kanaalweg 170. We hopen dat het weer dan wat droger zal zijn, u bent welkom! 
terug
 
 

Koffie drinken 1/2 uur voor aanvang van de eredienst
datum en tijdstip 16-08-2020 om
meer details

Eredienst, aanmelding via kerkbovensmilde@gmail.com of 06-30125900
datum en tijdstip 16-08-2020 om 9.30 uur
1e rondg. collecte        : Kerk in Actie-Zomerzending
2e rondg. collecte        : Pastoraat
Uitg. collecte               : Eredienst
Kindernevendienst      : Rosalie Smit
Oppasdienst               : Indien nodig aanwezig


Rwanda - Kerk als plek van hoop, hulp en verzoening
De Presbyteriaanse kerk in Rwanda heeft bijzondere aandacht voor jongeren, armen en slachtoffers van de genocide. De kerk betrekt jongeren actief bij het gemeenteleven en geeft hen een eigen plek in de kerk. Ook krijgen zij begeleiding bij de uitdagingen in hun dagelijks leven, zoals werkloosheid, armoede en geweld, en krijgen ze training om hun talenten te versterken. De kerk biedt ook trainingen aan de veelal arme gemeenteleden. Zij leren nieuwe landbouwmethoden aan om hun levensomstandigheden te kunnen verbeteren. Voor daders en slachtoffers van de genocide organiseert de kerk zogenaamde 'Lichtgroepen' waarin zij leren om met elkaar te kunnen samenleven. Collecteer mee voor hoop, hulp en verzoening in Rwanda.

Beide zondagen is de tweede collecte voor: Pastoraat en de derde voor Eredienst.
Bij het uitgaan van de dienst kunt u de gaven geven, er staan 3 schalen gereed.
Voor diegenen die niet in de kerk zijn: zie onderstaande mogelijkheid:
Uw giften voor de 1e collecte graag overmaken op rekening: NL43RABO0373736401 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Bovensmilde.
Uw giften voor de tweede en derde collecte graag overmaken naar het College van Kerkrentmeesters.
Rekeningnr.: NL48 RABO 0373 7171 05 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Bovensmilde
Het heeft onze voorkeur om het bedrag voor een aantal weken in één keer over te maken, dit om de bankkosten laag te houden. Onze hartelijke dank namens de Diaconie en de Kerkrentmeesters.
  meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 16-08-2020 om zomertijd 9.30 wintertijd 10.00 uur
meer details

Voedselbank
datum en tijdstip 06-09-2020 om
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.