PKN
Protestantse Gemeente Bovensmilde
 
Diensten op afstand en toch nabij (corona) Diensten op afstand en toch nabij (corona)
Sinds Palmzondag zijn we begonnen kerkdiensten op te nemen en uit te zenden via Youtube. Ons werd de vraag gesteld: ‘Waarom niet gewoon via de camera in de kerk de diensten uitzenden, zoals anders? Het bleek dat er opeens zoveel werd uitgezonden via kerkdienstgemist.nl dat dit kanaal herhaaldelijk ‘vastliep’. Verder is het op deze manier gemakkelijker om de dienst op te nemen en nadien te bewerken.
De vieringen in de Stille Week en met Pasen konden zo door vele gemeenteleden en andere belangstellenden gevolgd worden. Uit vele reacties blijkt dat dit erg gewaardeerd werd en dat men op deze wijze zich toch enigszins met elkaar verbonden blijft voelen. 
Voor de totstandkoming van de digitale vieringen in deze vorm komt veel dank toe aan Michiel Hasslacher, die er het initiatief toe nam. Hij besteedde zeer veel tijd aan het maken van alle opnames en het monteren van de beelden en geluid. Als een ware regisseur ontwierp hij de opnameschema’s en adviseerde ons bij de uitvoering.
We mochten ook genieten van de liturgische schikkingen door Johanna Vos, Harry Nieman en Janny Raaphorst. Nu het beeld zo’n grote rol speelt zijn deze nog belangrijker ter ondersteuning van wat verteld moest worden. Nico was even de vaste organist en begeleidde op fijne wijze een wisselend groepje van zangers. Ru Bijlsma leverde de powerpoints van de liederen aan. Instrumentaal droegen Fransiska ’t Lam, Marianne Karssen en Jan Huizing bij aan de muzikale beleving. Ook dank aan de lezers die in deze vieringen een rol speelden. En tenslotte aan Jakob en Karin Kappen dank voor het “kosteren”: het zorgen voor alles rondom de opnames, zoals het inrichten van de ruimte en de catering. Omdat één en ander voor allen een nieuw terrein was, werd er een groot beroep gedaan op hun improvisatietalent. Voor ons als predikanten was het een nieuwe ervaring, waar we veel van hebben geleerd. Het betekent vooral veel weg moeten laten van wat in de gewone diensten gebruikelijk is. Maar zo kom je ook dichter bij wat in de diensten en vieringen wezenlijk belangrijk is. Ook in deze kleine kring was de beleving van het paasgebeuren heel intens en blijkens de reacties van kijkers is dat ook zo over gekomen. We verlangen er daarom natuurlijk niet minder naar fysiek bij elkaar te kunnen komen. Zolang dat niet mogelijk is, zetten we de diensten op deze wijze online voort. Dit geldt ook voor de diensten met gastpredikanten, die allen aangaven hier graag aan mee te willen werken.
Ds. Diete Kits en ds. Gert Wybe van der Werff
 
terug
 
 

Koffie drinken 1/2 uur voor aanvang van de eredienst
datum en tijdstip 16-08-2020 om
meer details

Eredienst, aanmelding via kerkbovensmilde@gmail.com of 06-30125900
datum en tijdstip 16-08-2020 om 9.30 uur
1e rondg. collecte        : Kerk in Actie-Zomerzending
2e rondg. collecte        : Pastoraat
Uitg. collecte               : Eredienst
Kindernevendienst      : Rosalie Smit
Oppasdienst               : Indien nodig aanwezig


Rwanda - Kerk als plek van hoop, hulp en verzoening
De Presbyteriaanse kerk in Rwanda heeft bijzondere aandacht voor jongeren, armen en slachtoffers van de genocide. De kerk betrekt jongeren actief bij het gemeenteleven en geeft hen een eigen plek in de kerk. Ook krijgen zij begeleiding bij de uitdagingen in hun dagelijks leven, zoals werkloosheid, armoede en geweld, en krijgen ze training om hun talenten te versterken. De kerk biedt ook trainingen aan de veelal arme gemeenteleden. Zij leren nieuwe landbouwmethoden aan om hun levensomstandigheden te kunnen verbeteren. Voor daders en slachtoffers van de genocide organiseert de kerk zogenaamde 'Lichtgroepen' waarin zij leren om met elkaar te kunnen samenleven. Collecteer mee voor hoop, hulp en verzoening in Rwanda.

Beide zondagen is de tweede collecte voor: Pastoraat en de derde voor Eredienst.
Bij het uitgaan van de dienst kunt u de gaven geven, er staan 3 schalen gereed.
Voor diegenen die niet in de kerk zijn: zie onderstaande mogelijkheid:
Uw giften voor de 1e collecte graag overmaken op rekening: NL43RABO0373736401 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Bovensmilde.
Uw giften voor de tweede en derde collecte graag overmaken naar het College van Kerkrentmeesters.
Rekeningnr.: NL48 RABO 0373 7171 05 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Bovensmilde
Het heeft onze voorkeur om het bedrag voor een aantal weken in één keer over te maken, dit om de bankkosten laag te houden. Onze hartelijke dank namens de Diaconie en de Kerkrentmeesters.
  meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 16-08-2020 om zomertijd 9.30 wintertijd 10.00 uur
meer details

Voedselbank
datum en tijdstip 06-09-2020 om
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.