PKN
Protestantse Gemeente Bovensmilde
 
Einde project KOP (Kiandutu Outreach Project), start project 'Een Druppel' Einde project KOP (Kiandutu Outreach Project), start project 'Een Druppel'
ZWO-Jeugdkerkdienst 3 november
In deze dienst hebben we ons project KOP (Kiandutu Outreach Project) beëindigd.
We mochten de afgevaardigde Mevr. Jannie Meijer en Margriet van Waveren een cheque overhandigen van € 2.846,25 (In 2018 hebben we reeds € 2.338,13 overgemaakt).
Wat het totaalbedag brengt op € 5.184,38.
De dames bedankten ieder voor dit hele mooie bedrag en wenste ons succes met ons nieuwe project.
Namens het bestuur van de ZWO, IEDEREEN die heeft meegewerkt dit prachtige bedrag bij elkaar te brengen HARTELIJK DANK.
Ons nieuwe project:
“Stichting Een Druppel” die tot doel heeft kleinschalige hulp te verlenen op de Molukken en andere gebieden in Indonesië aan de kansarmen.
Dhr. Jan Hazenberg gaat daar zeer regelmatig naar toe en elke euro geschonken wordt geheel voor dit doel gebruikt.
Wilt U een financiële bijdrage geven dan kan dat op:
Rekening  NL43 RABO 0373 7364 01. Diaconie Protestantse gemeente t.a.v. Een Druppel.
Deze giften zijn aftrekbaar voor de belasting.                                                                

Groeten namens de ZWO-commissie, Joop Kant


Bedankbrief namens KOP
Ik heb het ontzettend gewaardeerd dat jullie KOP deze gelegenheid hebben gegeven om KOP kenbaar te maken.
Samen met Margriet Wijnveen en Alie Valk (ambassadeurs van KOP) hebben we de diensten de afgelopen keren bijgewoond. Jullie oprechte interesse en steun hebben ons geraakt. Met dit fantastische bedrag kunnen we weer heel veel betekenen voor hen die het niet zo hebben getroffen.
Jullie zijn voor mij een warme gemeente, waar ik met veel plezier ben geweest.
Dank jullie wel, hartelijke groet namens KOP.
                                                                                                         
Jannie Meijer-Martens

 
terug
 
 

Koffie drinken 1/2 uur voor aanvang van de eredienst
datum en tijdstip 16-08-2020 om
meer details

Eredienst, aanmelding via kerkbovensmilde@gmail.com of 06-30125900
datum en tijdstip 16-08-2020 om 9.30 uur
1e rondg. collecte        : Kerk in Actie-Zomerzending
2e rondg. collecte        : Pastoraat
Uitg. collecte               : Eredienst
Kindernevendienst      : Rosalie Smit
Oppasdienst               : Indien nodig aanwezig


Rwanda - Kerk als plek van hoop, hulp en verzoening
De Presbyteriaanse kerk in Rwanda heeft bijzondere aandacht voor jongeren, armen en slachtoffers van de genocide. De kerk betrekt jongeren actief bij het gemeenteleven en geeft hen een eigen plek in de kerk. Ook krijgen zij begeleiding bij de uitdagingen in hun dagelijks leven, zoals werkloosheid, armoede en geweld, en krijgen ze training om hun talenten te versterken. De kerk biedt ook trainingen aan de veelal arme gemeenteleden. Zij leren nieuwe landbouwmethoden aan om hun levensomstandigheden te kunnen verbeteren. Voor daders en slachtoffers van de genocide organiseert de kerk zogenaamde 'Lichtgroepen' waarin zij leren om met elkaar te kunnen samenleven. Collecteer mee voor hoop, hulp en verzoening in Rwanda.

Beide zondagen is de tweede collecte voor: Pastoraat en de derde voor Eredienst.
Bij het uitgaan van de dienst kunt u de gaven geven, er staan 3 schalen gereed.
Voor diegenen die niet in de kerk zijn: zie onderstaande mogelijkheid:
Uw giften voor de 1e collecte graag overmaken op rekening: NL43RABO0373736401 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Bovensmilde.
Uw giften voor de tweede en derde collecte graag overmaken naar het College van Kerkrentmeesters.
Rekeningnr.: NL48 RABO 0373 7171 05 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Bovensmilde
Het heeft onze voorkeur om het bedrag voor een aantal weken in één keer over te maken, dit om de bankkosten laag te houden. Onze hartelijke dank namens de Diaconie en de Kerkrentmeesters.
  meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 16-08-2020 om zomertijd 9.30 wintertijd 10.00 uur
meer details

Voedselbank
datum en tijdstip 06-09-2020 om
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.