PKN
Protestantse Gemeente Bovensmilde
 
Even bijpraten Even bijpraten

U heeft dat gevoel vast ook wel eens….wat vliegt de tijd.
Hoe anders beleef ik dat tegenwoordig! Het is helemaal nog niet zo lang geleden dat wij de opdracht kregen om elkaar geen hand meer te geven. Dat was op Biddag, 11 maart. Het lijkt een eeuwigheid geleden. En toch is dat maar iets meer dan 1 maand geleden. Het lijkt vele malen langer.

Ik ben benieuwd hoe lang het duurt dat we terug kunnen naar ‘normaal’. En wat is ‘normaal’ na dit virus? Geen idee.

En wat is er veel gebeurd! Ook in onze gemeente. Gelukkig is niemand uit onze gemeente besmet met dit virus. Tenminste, die berichten hebben mij niet bereikt.
Het raakt ons allen wel natuurlijk. We kunnen bijna de deur niet uit, elkaar niet ontmoeten en de activiteiten zijn afgezegd. Dit is allemaal zo tegen onze natuur in!
Maar genoeg over wat niet allemaal kan.
Er is ook veel WEL gebeurd. Zo maar even een opsomming zonder compleet te zijn:
  • De erediensten worden weer gehouden. Virtueel via YouTube. Ik weet dat velen van u hebben meegekeken en het hebben gewaardeerd. Voorlopig gaan we hier mee door.
    Pasen 2020 was daardoor heel bijzonder dit jaar. We hebben met toch met elkaar kunnen beleven en vieren.
  • Zoals bekend neemt Ds. Gert Wybe van der Werff afscheid op 26-04-2020. We zullen hier wel bij stil staan. Maar op een ander moment nemen we echt afscheid van hem en Aart.
  • De diaconie heeft een actie rondom de voedselbank opgezet.
  • Het pastoraat heeft veel gemeenteleden gebeld om te vragen hoe het is.
  • Ik weet dat er kaartjes zijn verstuurd door gemeenteleden naar ouderen.
  • Ook zag ik veel bloemen die op de stoep werden gelegd.
  • De paasattenties zijn ook dit jaar bezorgd.

Geweldig om te zien dat we ook in een moeilijke tijd SAMEN een gemeenschap zijn.
Het is onmogelijk om iedereen te bedanken. We zijn immers met velen die iets extra’s doen. Ook zonder dat wij als kerkenraad dat weten. En dat is goed. Heel goed.
En toch wil ik 1 naam noemen. Die van onze ouderling Michiel Hasslacher. Zonder hem was het niet mogelijk geweest dat wij elke week ‘bij elkaar komen’ rond het Woord. Hij is degene die alles filmt en in elkaar zet. Een enorme klus waar heel veel tijd in zit en daarom ben ik (en met mij velen) blij dat Michiel dit allemaal voor ons doet.
                       
Met een warme groet vanuit het hart, Karin Kappen (ook namens de kerkenraad)
 
terug
 
 

Koffie drinken 1/2 uur voor aanvang van de eredienst
datum en tijdstip 16-08-2020 om
meer details

Eredienst, aanmelding via kerkbovensmilde@gmail.com of 06-30125900
datum en tijdstip 16-08-2020 om 9.30 uur
1e rondg. collecte        : Kerk in Actie-Zomerzending
2e rondg. collecte        : Pastoraat
Uitg. collecte               : Eredienst
Kindernevendienst      : Rosalie Smit
Oppasdienst               : Indien nodig aanwezig


Rwanda - Kerk als plek van hoop, hulp en verzoening
De Presbyteriaanse kerk in Rwanda heeft bijzondere aandacht voor jongeren, armen en slachtoffers van de genocide. De kerk betrekt jongeren actief bij het gemeenteleven en geeft hen een eigen plek in de kerk. Ook krijgen zij begeleiding bij de uitdagingen in hun dagelijks leven, zoals werkloosheid, armoede en geweld, en krijgen ze training om hun talenten te versterken. De kerk biedt ook trainingen aan de veelal arme gemeenteleden. Zij leren nieuwe landbouwmethoden aan om hun levensomstandigheden te kunnen verbeteren. Voor daders en slachtoffers van de genocide organiseert de kerk zogenaamde 'Lichtgroepen' waarin zij leren om met elkaar te kunnen samenleven. Collecteer mee voor hoop, hulp en verzoening in Rwanda.

Beide zondagen is de tweede collecte voor: Pastoraat en de derde voor Eredienst.
Bij het uitgaan van de dienst kunt u de gaven geven, er staan 3 schalen gereed.
Voor diegenen die niet in de kerk zijn: zie onderstaande mogelijkheid:
Uw giften voor de 1e collecte graag overmaken op rekening: NL43RABO0373736401 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Bovensmilde.
Uw giften voor de tweede en derde collecte graag overmaken naar het College van Kerkrentmeesters.
Rekeningnr.: NL48 RABO 0373 7171 05 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Bovensmilde
Het heeft onze voorkeur om het bedrag voor een aantal weken in één keer over te maken, dit om de bankkosten laag te houden. Onze hartelijke dank namens de Diaconie en de Kerkrentmeesters.
  meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 16-08-2020 om zomertijd 9.30 wintertijd 10.00 uur
meer details

Voedselbank
datum en tijdstip 06-09-2020 om
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.