PKN
Protestantse Gemeente Bovensmilde
 
Even bijpraten .....14 mei 2020 Even bijpraten .....14 mei 2020

Even bijpraten. Ja, want we zien elkaar niet. Dan lijkt het misschien alsof er niets gebeurt. Maar u weet wel beter.
Het is vandaag donderdag 7 mei. Ik weet niet hoe en of u 6 mei voor de tv zat om 19.00 uur ’s avonds. Ik wel. Vol spanning te kijken naar de persconferentie van dhr. Rutte en dhr. de Jonge. En natuurlijk hoopte ik het woord ‘kerken’ te horen. Grote opluchting en blijdschap bij mij. Vanaf 1 juli mogen groepen tot 100 personen weer bij elkaar komen. Dat geldt dus ook voor kerken. Dat geldt dus ook voor ons. Gelukkig….want we missen jullie.
Hoe dat precies er uit gaat zien? Dat weten we nog niet. Want we moeten ons natuurlijk wel aan de algemene gedragsregels gaan houden. Morgen (8 mei) hebben we daar een extra vitrtuele bijeenkomst voor.
En natuurlijk hoort u binnenkort van ons. Het zal iets anders gaan dan we gewend zijn, maar we kunnen in ieder geval weer bij elkaar komen, met elkaar vieren en beleven.

Een bijna vaste groep van vrijwilligers is elke vrijdag bezig om een kerkdienst te verzorgen. Dat doen we met veel plezier. Zo blijven we ook met en via het Woord aan elkaar verbonden.

De klokken van Hoop en Troost die elke woensdagavond hebben geluid hebben voor het laatst geluid op 5 mei om 12.00 uur. We danken alle klokkenluiders voor het luiden. Eén keer heeft de klok niet 15 maar 7 minuten geluid. Tijdens het luiden stond Jakob Kappen plotseling met het touw in zijn handen.  Dat was een grappig moment. Wij keken elkaar beduusd aan. Samen met Ger Wieringa is de klok de volgende dag weer voorzien van een touw. Fijn dat we zulke handige mensen aan boord hebben.

Ondertussen hebben we ook afscheid genomen van onze predikant Gert Wybe van der Werff. U heeft het wellicht gezien. Aan het eind van de dienst heb ik hem en Aart de paaskaars aangeboden namens de gemeente.
Is dat alles? Laten we hen zo gaan? Nee. Ergens in september zullen we afscheid van hen gaan nemen. Wordt vervolgd dus.

We zijn ook bezig met de voorbereidingen voor de vervanging van Ds. Gert Wybe van der Werff. De visie is klaar om met u allen te bespreken. We werken aan een profielschets en denken na over invulling. We hopen in juni of juli met de kerkenraad dit te bespreken en dan komen we bij u. Want SAMEN zijn we gemeente, dus dit willen en kunnen we niet alleen doen. En dan hopen we zo rond de zomer klaar te zijn voor de volgende stap. Op zoek naar vervanging.

Ik zei het al….we zijn nog druk bezig met elkaar. Persoonlijk kijk ik ook erg uit om aan de slag te gaan met onze projecten.

Nou….dat was het voor nu. Rest mij nog u allen te groeten met een warme groet vanuit het hart,
                                                                      
Karin Kappen (namens de kerkenraad)

 
terug
 
 

Koffie drinken 1/2 uur voor aanvang van de eredienst
datum en tijdstip 16-08-2020 om
meer details

Eredienst, aanmelding via kerkbovensmilde@gmail.com of 06-30125900
datum en tijdstip 16-08-2020 om 9.30 uur
1e rondg. collecte        : Kerk in Actie-Zomerzending
2e rondg. collecte        : Pastoraat
Uitg. collecte               : Eredienst
Kindernevendienst      : Rosalie Smit
Oppasdienst               : Indien nodig aanwezig


Rwanda - Kerk als plek van hoop, hulp en verzoening
De Presbyteriaanse kerk in Rwanda heeft bijzondere aandacht voor jongeren, armen en slachtoffers van de genocide. De kerk betrekt jongeren actief bij het gemeenteleven en geeft hen een eigen plek in de kerk. Ook krijgen zij begeleiding bij de uitdagingen in hun dagelijks leven, zoals werkloosheid, armoede en geweld, en krijgen ze training om hun talenten te versterken. De kerk biedt ook trainingen aan de veelal arme gemeenteleden. Zij leren nieuwe landbouwmethoden aan om hun levensomstandigheden te kunnen verbeteren. Voor daders en slachtoffers van de genocide organiseert de kerk zogenaamde 'Lichtgroepen' waarin zij leren om met elkaar te kunnen samenleven. Collecteer mee voor hoop, hulp en verzoening in Rwanda.

Beide zondagen is de tweede collecte voor: Pastoraat en de derde voor Eredienst.
Bij het uitgaan van de dienst kunt u de gaven geven, er staan 3 schalen gereed.
Voor diegenen die niet in de kerk zijn: zie onderstaande mogelijkheid:
Uw giften voor de 1e collecte graag overmaken op rekening: NL43RABO0373736401 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Bovensmilde.
Uw giften voor de tweede en derde collecte graag overmaken naar het College van Kerkrentmeesters.
Rekeningnr.: NL48 RABO 0373 7171 05 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Bovensmilde
Het heeft onze voorkeur om het bedrag voor een aantal weken in één keer over te maken, dit om de bankkosten laag te houden. Onze hartelijke dank namens de Diaconie en de Kerkrentmeesters.
  meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 16-08-2020 om zomertijd 9.30 wintertijd 10.00 uur
meer details

Voedselbank
datum en tijdstip 06-09-2020 om
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.