PKN
Protestantse Gemeente Bovensmilde
 
Even bijpraten.....juli 2020 Even bijpraten.....juli 2020

Er is veel gebeurd de afgelopen periode. Ook in deze tijd waarop wij op een andere manier in contact moesten zijn. Wat lastig is, is dat wij geen gemeenteavond konden hebben waarop we enkele belangrijke dingen met elkaar wilden bespreken. Met de nadruk op MET ELKAAR. Daarom hebben we met regelmaat onderwerpen in het kerkblad of via een inlegvel moeten communiceren met daarbij een oproep voor reactie. 
En nu? Nu is de zomer aangebroken. Traditioneel een periode dat we het rustiger aan doen. Ook met kerkenwerk. Dit jaar is dat wel wat anders. En dat komt niet alleen door de gevolgen van Corona. Dat komt ook doordat we met de voorbereiding bezig zijn om vervanging te gaan zoeken voor ds. van der Werff. We zijn juist nu bezig om een aantal dingen op te zetten. Daar kunnen we niet mee wachten tot september. 

Waar zijn we mee bezig? Met 5 grote onderwerpen (erediensten, vergaderen in Corona-tijd, visie van de gemeente, vertrek ds. van der Werff en een gemeentedag)
Natuurlijk zijn we bezig met de erediensten. Op moment van schrijven is zondag 5 juli achter de rug. Dat was weer de eerste dienst sinds Biddag waarop we echt bij elkaar konden zijn. Dat was een bijzonder moment. Jammer dat we niet konden zingen. Dat doen we immers graag en dat is een belangrijk onderdeel van vieren. We hebben complimenten gekregen over de andere manier van vieren. En ja, dat vinden sommigen minder fijn dan de oude manier. Maar we moeten ons aan de regels houden. We willen een veilige plek creëren voor iedereen. Ook voor de gemeenteleden die het nu nog niet aan durven om wat voor reden dan ook. Als we die veiligheid hanteren dan wordt de drempel misschien lager. 
Inmiddels is het zingen onder voorwaarden wel mogelijk. We zijn nu aan het uitzoeken of het mogelijk is in het kerkgebouw en hoe dat dan moet gaan. Wordt vervolgd dus. 

We (kosters en het cultuurpodium) gaan aan de slag met een plan voor vergaderingen en bijeenkomsten in Corona-tijd. Dat gaat natuurlijk ook anders dan vroeger. We komen daarop terug.

We hebben een aantal reacties van gemeenteleden ontvangen op de visie zoals die gemaakt was. Dank daarvoor. We gaan die reacties verwerken en willen graag samen met u daar verder over praten. 

De voorbereidingsgroep rondom het vertrek van ds. van der Werff heeft meerdere keren dit onderwerp op de kerkenraad besproken. Op de laatste kerkenraad is besloten dat wij op zoek gaan naar een kerkelijk werker. Dat past goed bij onze gemeente. Kijkend naar het aantal leden nu, krijgen wij geen toestemming om een predikant te benoemen. We zijn gewoonweg een te kleine gemeente. We hebben immers een predikant. En als we een predikant erbij zouden willen dan moet dat voldoen aan een aantal uren. En dat kan dus niet. 
Is een kerkelijk werker dan minder dan een predikant, een tweede keus? Nee, zeker niet. We gaan natuurlijk voor het beste, het meest passende bij ons. Heel veel gemeentes hebben naast predikanten een kerkelijk werker. En dat gaat heel goed. Weet u nog? Wij hebben ook een tijd een kerkelijk werker bij ons gehad. Mevrouw Tina Kerssies. 
Er is een profielschets gemaakt en die willen wij graag met u bespreken. 

Samen praten
Zoals ik al schreef hebben wij geen gemeenteavond kunnen houden. Maar we willen graag met u in gesprek. Over de visie en over de opvolging van ds. van der Werff. Het idee is om dat eind augustus te gaan doen. Hoe dan? Dat wordt nu uitgewerkt. Er zal sprake zijn elkaar ontmoeten, samen eten, samen praten, samen ontspannen. Anders dan anders, maar dat zijn we inmiddels wel gewend. Gelukkig zijn wij mensen in staat om ons aan te passen. 
Ik wens u allen, ook namens iedereen van de kerkenraad, een fijne en ontspannen en gezonde zomer toe. 
                                                                                  
Met een groet uit het hart, Karin Kappen

 
terug
 
 

Koffie drinken 1/2 uur voor aanvang van de eredienst
datum en tijdstip 16-08-2020 om
meer details

Eredienst, aanmelding via kerkbovensmilde@gmail.com of 06-30125900
datum en tijdstip 16-08-2020 om 9.30 uur
1e rondg. collecte        : Kerk in Actie-Zomerzending
2e rondg. collecte        : Pastoraat
Uitg. collecte               : Eredienst
Kindernevendienst      : Rosalie Smit
Oppasdienst               : Indien nodig aanwezig


Rwanda - Kerk als plek van hoop, hulp en verzoening
De Presbyteriaanse kerk in Rwanda heeft bijzondere aandacht voor jongeren, armen en slachtoffers van de genocide. De kerk betrekt jongeren actief bij het gemeenteleven en geeft hen een eigen plek in de kerk. Ook krijgen zij begeleiding bij de uitdagingen in hun dagelijks leven, zoals werkloosheid, armoede en geweld, en krijgen ze training om hun talenten te versterken. De kerk biedt ook trainingen aan de veelal arme gemeenteleden. Zij leren nieuwe landbouwmethoden aan om hun levensomstandigheden te kunnen verbeteren. Voor daders en slachtoffers van de genocide organiseert de kerk zogenaamde 'Lichtgroepen' waarin zij leren om met elkaar te kunnen samenleven. Collecteer mee voor hoop, hulp en verzoening in Rwanda.

Beide zondagen is de tweede collecte voor: Pastoraat en de derde voor Eredienst.
Bij het uitgaan van de dienst kunt u de gaven geven, er staan 3 schalen gereed.
Voor diegenen die niet in de kerk zijn: zie onderstaande mogelijkheid:
Uw giften voor de 1e collecte graag overmaken op rekening: NL43RABO0373736401 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Bovensmilde.
Uw giften voor de tweede en derde collecte graag overmaken naar het College van Kerkrentmeesters.
Rekeningnr.: NL48 RABO 0373 7171 05 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Bovensmilde
Het heeft onze voorkeur om het bedrag voor een aantal weken in één keer over te maken, dit om de bankkosten laag te houden. Onze hartelijke dank namens de Diaconie en de Kerkrentmeesters.
  meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 16-08-2020 om zomertijd 9.30 wintertijd 10.00 uur
meer details

Voedselbank
datum en tijdstip 06-09-2020 om
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.