PKN
Protestantse Gemeente Bovensmilde
 

za 6 januari 2018

Flessenactie 2018

Locatie: 
 Kruispunt en gehele dorp
Tijdstip: 
 9.00 uur  - 12.00 uur

Flessenactie 2018
Net zoals vorig jaar zal de jaarlijkse flessenactie georganiseerd en uitgevoerd worden door onze kerk en Jeugdwerk Bovensmilde. De samenwerking is vorig jaar goed bevallen....en wat goed is mag je gewoon weer opnieuw doen. De datum is zaterdag 6 januari 2018.                       
We komen 's ochtends bij u langs. Dus u mag nu al beginnen met sparen. Ik weet van mensen die het hele jaar de flessen opsparen. Want vele flessen maken een hoop geld.
Geld wat gebruikt wordt voor het Jeugdwerk in Bovensmilde (doen altijd ontzettend veel kinderen aan mee) en voor een goed doel.

Wij willen u vragen waar u het geld aan zou willen schenken. Dat mag een doel dichtbij zijn of een doel waar u zelf bij betrokken bent of vrijwilligerswerk voor doet, een doel ver weg. Wij horen het graag van u. Graag voor de kerstdagen (06-30125900).
Tenslotte: wij hebben ook nog handjes nodig....van volwassenen en kinderen. We rekenen eigenlijk op veel kinderen. Want......de opbrengst is immers ook voor een belangrijk deel voor hen. En als tegenprestatie krijgen ze gratis toegang tot de activiteiten van het Jeugdwerk Bovensmilde.
Dus, samenvattend:
- geef door welk doel u wilt steunen.

- geef u op als vrijwilliger....grote en kleine handen. 
                                                
Bedankt en een groet van Karin Kappen (namens de kerkenraad)

terug
 


 

Koffie drinken 1/2 uur voor aanvang van de eredienst
datum en tijdstip 16-08-2020 om
meer details

Eredienst, aanmelding via kerkbovensmilde@gmail.com of 06-30125900
datum en tijdstip 16-08-2020 om 9.30 uur
1e rondg. collecte        : Kerk in Actie-Zomerzending
2e rondg. collecte        : Pastoraat
Uitg. collecte               : Eredienst
Kindernevendienst      : Rosalie Smit
Oppasdienst               : Indien nodig aanwezig


Rwanda - Kerk als plek van hoop, hulp en verzoening
De Presbyteriaanse kerk in Rwanda heeft bijzondere aandacht voor jongeren, armen en slachtoffers van de genocide. De kerk betrekt jongeren actief bij het gemeenteleven en geeft hen een eigen plek in de kerk. Ook krijgen zij begeleiding bij de uitdagingen in hun dagelijks leven, zoals werkloosheid, armoede en geweld, en krijgen ze training om hun talenten te versterken. De kerk biedt ook trainingen aan de veelal arme gemeenteleden. Zij leren nieuwe landbouwmethoden aan om hun levensomstandigheden te kunnen verbeteren. Voor daders en slachtoffers van de genocide organiseert de kerk zogenaamde 'Lichtgroepen' waarin zij leren om met elkaar te kunnen samenleven. Collecteer mee voor hoop, hulp en verzoening in Rwanda.

Beide zondagen is de tweede collecte voor: Pastoraat en de derde voor Eredienst.
Bij het uitgaan van de dienst kunt u de gaven geven, er staan 3 schalen gereed.
Voor diegenen die niet in de kerk zijn: zie onderstaande mogelijkheid:
Uw giften voor de 1e collecte graag overmaken op rekening: NL43RABO0373736401 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Bovensmilde.
Uw giften voor de tweede en derde collecte graag overmaken naar het College van Kerkrentmeesters.
Rekeningnr.: NL48 RABO 0373 7171 05 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Bovensmilde
Het heeft onze voorkeur om het bedrag voor een aantal weken in één keer over te maken, dit om de bankkosten laag te houden. Onze hartelijke dank namens de Diaconie en de Kerkrentmeesters.
  meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 16-08-2020 om zomertijd 9.30 wintertijd 10.00 uur
meer details

Voedselbank
datum en tijdstip 06-09-2020 om
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.