PKN
Protestantse Gemeente Bovensmilde
 

za 23 september 2017

Fancy Fair

Locatie: 
 Het Kruispunt
Tijdstip: 
 10.30 uur  - 15.00 uur

Fancy Fair komende zaterdag
Nog één keer pakken we flink uit in Het Kruispunt met een aantal gezellige activiteiten op zaterdag 23 september van 10.30 tot 15.00 uur. Komt u/jij ook om een spel te doen, het Rad van Avontuur het juiste nummer te zien aanwijzen, een boek of anderszins te kopen, dan wel om elkaar te ontmoeten onder het genot van een hapje en een drankje?! Graag tot ziens!
De fancy fair-commissie: Marion Alferink, Joop Kant, ds. Diete Kits, Géke van Sleen, Gré Suurd, ds. Gert Wybe van der Werff, Ger Wieringa en nog vele vrijwilligers.


Fancy Fair
De datum voor de Fancy Fair is nu definitief vastgesteld op zaterdag 23 september, van 10.30 – 15.00 uur  in “Het Kruispunt”.
Deze vindt dus plaats ná de verhuizing, wat in sommige opzichten (de catering met name) wat improvisatie vraagt. Maar de verhuizing vraagt ook een behoorlijke inzet van vrijwilligers, zodat de Fancy Fair beter even later kan gebeuren. Om het gebouw aantrekkelijker te houden voor de verkoop zal bovendien niets van de inventaris meteen worden verkocht.
Voor alle activiteiten, aanmelding van spullen, informatie over de kofferbakverkoop en wat hieronder maar verder wordt genoemd, wendt men zich tot:
Joop Kant, Wollegras 21, tel.412943 / j.kant@live.nl
U kunt boeken aanleveren voor de boekenmarkt en goede spullen die kunnen dienen als prijs voor het Rad van Fortuin of bij spelletjes. U kunt uw eigen spullen aanbieden – min een bijdrage van 12,50 voor het goede doel - via een kofferbakverkoop (aanmelden verplicht).
Er zijn die dag diverse activiteiten voor de jeugd en er is soep en brood te verkrijgen.
Er zijn al heel wat vrijwilligers bij de organisatie betrokken, maar meer handen kunnen we zeker nog gebruiken! Alle informatie en voorwaarden over deze Fancy Fair kunt u ook lezen op http://bovensmilde.protestantsekerk.net

Rectificatie bericht boekenmarkt
In de gegevens voor de boekenmarkt op de Fancy Fair 23 september zijn een paar fouten geslopen. Nogmaals:
U kunt boeken en/of kaarten brengen naar:
Marian Kleefman (Snavelbies 15, Telefoon: 415521) of Jannie Tamming (Boerheem 42,Telefoon: 414631). Met excuus aan de dames.
Ds. Gert Wybe van der Werff

We zien uw/jouw spullen graag tegemoet en graag tot ziens op die mooie dag in september!
 
De fancy fair-commissie: Marion Alferink, Joop Kant, ds. Diete Kits, Géke van Sleen, Gré Suurd, ds. Gert Wybe van der Werff en Ger Wieringa


x
 

terug
 


 

Koffie drinken 1/2 uur voor aanvang van de eredienst
datum en tijdstip 16-08-2020 om
meer details

Eredienst, aanmelding via kerkbovensmilde@gmail.com of 06-30125900
datum en tijdstip 16-08-2020 om 9.30 uur
1e rondg. collecte        : Kerk in Actie-Zomerzending
2e rondg. collecte        : Pastoraat
Uitg. collecte               : Eredienst
Kindernevendienst      : Rosalie Smit
Oppasdienst               : Indien nodig aanwezig


Rwanda - Kerk als plek van hoop, hulp en verzoening
De Presbyteriaanse kerk in Rwanda heeft bijzondere aandacht voor jongeren, armen en slachtoffers van de genocide. De kerk betrekt jongeren actief bij het gemeenteleven en geeft hen een eigen plek in de kerk. Ook krijgen zij begeleiding bij de uitdagingen in hun dagelijks leven, zoals werkloosheid, armoede en geweld, en krijgen ze training om hun talenten te versterken. De kerk biedt ook trainingen aan de veelal arme gemeenteleden. Zij leren nieuwe landbouwmethoden aan om hun levensomstandigheden te kunnen verbeteren. Voor daders en slachtoffers van de genocide organiseert de kerk zogenaamde 'Lichtgroepen' waarin zij leren om met elkaar te kunnen samenleven. Collecteer mee voor hoop, hulp en verzoening in Rwanda.

Beide zondagen is de tweede collecte voor: Pastoraat en de derde voor Eredienst.
Bij het uitgaan van de dienst kunt u de gaven geven, er staan 3 schalen gereed.
Voor diegenen die niet in de kerk zijn: zie onderstaande mogelijkheid:
Uw giften voor de 1e collecte graag overmaken op rekening: NL43RABO0373736401 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Bovensmilde.
Uw giften voor de tweede en derde collecte graag overmaken naar het College van Kerkrentmeesters.
Rekeningnr.: NL48 RABO 0373 7171 05 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Bovensmilde
Het heeft onze voorkeur om het bedrag voor een aantal weken in één keer over te maken, dit om de bankkosten laag te houden. Onze hartelijke dank namens de Diaconie en de Kerkrentmeesters.
  meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 16-08-2020 om zomertijd 9.30 wintertijd 10.00 uur
meer details

Voedselbank
datum en tijdstip 06-09-2020 om
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.