PKN
Protestantse Gemeente Bovensmilde
 
Flessenactie 2019 groot succes     Flessenactie 2019 groot succes    

Zaterdag 05-01-2019 was de flessenactie. Meer dan 27 volwassenen en 25 kinderen hebben meegeholpen met de actie. Het is een actie die door de kerk en Wij zijn Bovensmilde wordt georganiseerd en uitgevoerd. De opbrengst is dan ook voor de helft bestemd voor Wij zijn Bovensmilde. De andere helft is bestemd voor de doelen van onze kerk. Wij hebben een oproep voor een goed doel gedaan aan u allen...... Daarop is 1 reactie binnen gekomen: De Diabetes Classic waar Piet Verschoor aan verbonden is. Hij ontvangt de helft van onze opbrengst. De andere helft gaat naar KOP (Kiandutu outreach project).
En de kinderen mogen het komende jaar weer alle kinderactiviteiten in het dorp gratis bezoeken.....ze zijn VIP geworden. 
De totaal opbrengst is maar liefst....€ 1.269,00. Een enorm goed resultaat. En dat hadden we niet kunnen doen zonder de flessengevers en alle vrijwilligers. Het was een topdag waar veel mensen uit het dorp weer met elkaar hebben samengewerkt....geweldig. 
Karin Kappen
terug
 
 

Koffie drinken 1/2 uur voor aanvang van de eredienst
datum en tijdstip 16-08-2020 om
meer details

Eredienst, aanmelding via kerkbovensmilde@gmail.com of 06-30125900
datum en tijdstip 16-08-2020 om 9.30 uur
1e rondg. collecte        : Kerk in Actie-Zomerzending
2e rondg. collecte        : Pastoraat
Uitg. collecte               : Eredienst
Kindernevendienst      : Rosalie Smit
Oppasdienst               : Indien nodig aanwezig


Rwanda - Kerk als plek van hoop, hulp en verzoening
De Presbyteriaanse kerk in Rwanda heeft bijzondere aandacht voor jongeren, armen en slachtoffers van de genocide. De kerk betrekt jongeren actief bij het gemeenteleven en geeft hen een eigen plek in de kerk. Ook krijgen zij begeleiding bij de uitdagingen in hun dagelijks leven, zoals werkloosheid, armoede en geweld, en krijgen ze training om hun talenten te versterken. De kerk biedt ook trainingen aan de veelal arme gemeenteleden. Zij leren nieuwe landbouwmethoden aan om hun levensomstandigheden te kunnen verbeteren. Voor daders en slachtoffers van de genocide organiseert de kerk zogenaamde 'Lichtgroepen' waarin zij leren om met elkaar te kunnen samenleven. Collecteer mee voor hoop, hulp en verzoening in Rwanda.

Beide zondagen is de tweede collecte voor: Pastoraat en de derde voor Eredienst.
Bij het uitgaan van de dienst kunt u de gaven geven, er staan 3 schalen gereed.
Voor diegenen die niet in de kerk zijn: zie onderstaande mogelijkheid:
Uw giften voor de 1e collecte graag overmaken op rekening: NL43RABO0373736401 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Bovensmilde.
Uw giften voor de tweede en derde collecte graag overmaken naar het College van Kerkrentmeesters.
Rekeningnr.: NL48 RABO 0373 7171 05 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Bovensmilde
Het heeft onze voorkeur om het bedrag voor een aantal weken in één keer over te maken, dit om de bankkosten laag te houden. Onze hartelijke dank namens de Diaconie en de Kerkrentmeesters.
  meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 16-08-2020 om zomertijd 9.30 wintertijd 10.00 uur
meer details

Voedselbank
datum en tijdstip 06-09-2020 om
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.