PKN
Protestantse Gemeente Bovensmilde
 
Flessenactie 2018 - groot succes Flessenactie 2018 - groot succes
Flessenactie 2018 groot succes
Zaterdag 6 januari 2018 was weer de jaarlijkse flessenactie. Ook dit jaar hebben we samengewerkt met 'Wij zijn Bovensmilde', jeugdwerk Bovensmilde. Dat doen we nu voor het tweede jaar en dat is erg fijn. Zo ontmoeten we tijdens een leuke activiteit elkaar en zetten we ons in voor het dorp. De opbrengst en de kosten worden 50/50 verdeeld. Het jeugdwerk heeft van alle kinderen die meegeholpen VIP's gemaakt. Dat betekent dat zij alle activiteiten gratis mogen bezoeken. Wat ontzettend leuk of niet dan. De opbrengst van de kerk gaat dit jaar naar de diabetes classis. Martijn Verschoor (ex-prof wielrenner in de ploeg met alleen maar sporters met diabetes) is daar het gezicht van. Op de website en Facebook is te zien hoe blij Martijn met dit bedrag is. 

En dan nu de opbrengst.......€ 1.228,50  (!!!!!!!)

Dank aan alle vrijwilligers (van de kerk en uit het dorp) => jong en oud. 

Met een warme groet van Karin Kappen en Jorn Hordijk (van 'Wij zijn Bovensmilde'-jeugdwerk Bovensmilde) 
 
terug
 
 

Koffie drinken 1/2 uur voor aanvang van de eredienst
datum en tijdstip 16-08-2020 om
meer details

Eredienst, aanmelding via kerkbovensmilde@gmail.com of 06-30125900
datum en tijdstip 16-08-2020 om 9.30 uur
1e rondg. collecte        : Kerk in Actie-Zomerzending
2e rondg. collecte        : Pastoraat
Uitg. collecte               : Eredienst
Kindernevendienst      : Rosalie Smit
Oppasdienst               : Indien nodig aanwezig


Rwanda - Kerk als plek van hoop, hulp en verzoening
De Presbyteriaanse kerk in Rwanda heeft bijzondere aandacht voor jongeren, armen en slachtoffers van de genocide. De kerk betrekt jongeren actief bij het gemeenteleven en geeft hen een eigen plek in de kerk. Ook krijgen zij begeleiding bij de uitdagingen in hun dagelijks leven, zoals werkloosheid, armoede en geweld, en krijgen ze training om hun talenten te versterken. De kerk biedt ook trainingen aan de veelal arme gemeenteleden. Zij leren nieuwe landbouwmethoden aan om hun levensomstandigheden te kunnen verbeteren. Voor daders en slachtoffers van de genocide organiseert de kerk zogenaamde 'Lichtgroepen' waarin zij leren om met elkaar te kunnen samenleven. Collecteer mee voor hoop, hulp en verzoening in Rwanda.

Beide zondagen is de tweede collecte voor: Pastoraat en de derde voor Eredienst.
Bij het uitgaan van de dienst kunt u de gaven geven, er staan 3 schalen gereed.
Voor diegenen die niet in de kerk zijn: zie onderstaande mogelijkheid:
Uw giften voor de 1e collecte graag overmaken op rekening: NL43RABO0373736401 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Bovensmilde.
Uw giften voor de tweede en derde collecte graag overmaken naar het College van Kerkrentmeesters.
Rekeningnr.: NL48 RABO 0373 7171 05 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Bovensmilde
Het heeft onze voorkeur om het bedrag voor een aantal weken in één keer over te maken, dit om de bankkosten laag te houden. Onze hartelijke dank namens de Diaconie en de Kerkrentmeesters.
  meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 16-08-2020 om zomertijd 9.30 wintertijd 10.00 uur
meer details

Voedselbank
datum en tijdstip 06-09-2020 om
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.