PKN
Protestantse Gemeente Bovensmilde
 

di 3 april 2018

Extra gemeenteavond ivm opvolging kerkenraad

Locatie: 
 Kerk aan de Hoofdweg
Tijdstip: 
 vanaf 19.15 uur inloop, start om 19.30 uur  - rond de klok van 8 uur

Extra gemeenteavond
Zoals u weet is uw kerkenraad op zoek naar nieuwe ambtsdragers en pastoraal medewerkers. U heeft daarover onlangs een persoonlijke brief van ons gehad. Wij zijn verheugd dat naar aanleiding daarvan iemand zich gemeld heeft voor de diaconie. Daarnaast zijn er gesprekken met 2 mensen over een andere functie.

Maar............dat is lang niet voldoende om blijvend invulling te geven aan het 'SAMEN ZIJN WE KERK'.

Even concreet:
Er zijn nog open plekken bij de kerkrentmeesters, een ouderling heeft zich nog niet gemeld en dat geldt ook voor de pastoraal medewerkers. 


Omdat we SAMEN KERK ZIJN, nodigen wij u van harte uit voor een extra gemeenteavond op 3 april 2018. Inloop vanaf 19.15 uur. Start om 19.30 uur. Wij zullen dan samen met u kijken hoe we nu verder moeten gaan. 

Met een groet uit ons hart namens de gehele kerkenraad, Piet Boer, Jakob Kappen, Lammy Snippe en Karin Kappen
 

terug
 


 

Koffie drinken 1/2 uur voor aanvang van de eredienst
datum en tijdstip 16-08-2020 om
meer details

Eredienst, aanmelding via kerkbovensmilde@gmail.com of 06-30125900
datum en tijdstip 16-08-2020 om 9.30 uur
1e rondg. collecte        : Kerk in Actie-Zomerzending
2e rondg. collecte        : Pastoraat
Uitg. collecte               : Eredienst
Kindernevendienst      : Rosalie Smit
Oppasdienst               : Indien nodig aanwezig


Rwanda - Kerk als plek van hoop, hulp en verzoening
De Presbyteriaanse kerk in Rwanda heeft bijzondere aandacht voor jongeren, armen en slachtoffers van de genocide. De kerk betrekt jongeren actief bij het gemeenteleven en geeft hen een eigen plek in de kerk. Ook krijgen zij begeleiding bij de uitdagingen in hun dagelijks leven, zoals werkloosheid, armoede en geweld, en krijgen ze training om hun talenten te versterken. De kerk biedt ook trainingen aan de veelal arme gemeenteleden. Zij leren nieuwe landbouwmethoden aan om hun levensomstandigheden te kunnen verbeteren. Voor daders en slachtoffers van de genocide organiseert de kerk zogenaamde 'Lichtgroepen' waarin zij leren om met elkaar te kunnen samenleven. Collecteer mee voor hoop, hulp en verzoening in Rwanda.

Beide zondagen is de tweede collecte voor: Pastoraat en de derde voor Eredienst.
Bij het uitgaan van de dienst kunt u de gaven geven, er staan 3 schalen gereed.
Voor diegenen die niet in de kerk zijn: zie onderstaande mogelijkheid:
Uw giften voor de 1e collecte graag overmaken op rekening: NL43RABO0373736401 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Bovensmilde.
Uw giften voor de tweede en derde collecte graag overmaken naar het College van Kerkrentmeesters.
Rekeningnr.: NL48 RABO 0373 7171 05 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Bovensmilde
Het heeft onze voorkeur om het bedrag voor een aantal weken in één keer over te maken, dit om de bankkosten laag te houden. Onze hartelijke dank namens de Diaconie en de Kerkrentmeesters.
  meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 16-08-2020 om zomertijd 9.30 wintertijd 10.00 uur
meer details

Voedselbank
datum en tijdstip 06-09-2020 om
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.