PKN
Protestantse Gemeente Bovensmilde
 
GBP Gerke Bijlsma GBP Gerke Bijlsma
Gerke Bijlsma
 
Ik  ben Gerke Bijlsma, 31 jaar oud en woon aan de Bremstraat.
Ik werk in Drachten bij een adviesbureau in de Bouw als constructeur/projectleider. Mijn werkzaamheden bestaan hier vooral uit het ontwerpen en berekenen van constructies voor de nieuw- en verbouw. Dit kan gaan om een kleine verbouwing of een nieuw te bouwen appartementengebouw. Het is de kunst om zo slim en licht mogelijk te construeren zonder dat de veiligheid van de gebruikers hierbij in gevaar komt. Daarnaast moet rekening worden gehouden met de uitvoerbaarheid en duurzaamheid. Het is leuk om mee te denken in het ontwerp om zo tot de beste oplossingen te komen en hier een sluitende berekening bij te maken. Nadelen zijn dat er meestal te weinig tijd beschikbaar is en de controlerende gemeentelijke instanties die hier ook vaak nog iets van willen/kunnen vinden.
Mijn vrije tijd besteed ik grotendeels aan het klussen in en om huis. Thuis en bij vrienden en/of familie. Ik vind het leuk om bezig te zijn en iets moois te creëren.

 
terug
 
 

Koffie drinken 1/2 uur voor aanvang van de eredienst
datum en tijdstip 16-08-2020 om
meer details

Eredienst, aanmelding via kerkbovensmilde@gmail.com of 06-30125900
datum en tijdstip 16-08-2020 om 9.30 uur
1e rondg. collecte        : Kerk in Actie-Zomerzending
2e rondg. collecte        : Pastoraat
Uitg. collecte               : Eredienst
Kindernevendienst      : Rosalie Smit
Oppasdienst               : Indien nodig aanwezig


Rwanda - Kerk als plek van hoop, hulp en verzoening
De Presbyteriaanse kerk in Rwanda heeft bijzondere aandacht voor jongeren, armen en slachtoffers van de genocide. De kerk betrekt jongeren actief bij het gemeenteleven en geeft hen een eigen plek in de kerk. Ook krijgen zij begeleiding bij de uitdagingen in hun dagelijks leven, zoals werkloosheid, armoede en geweld, en krijgen ze training om hun talenten te versterken. De kerk biedt ook trainingen aan de veelal arme gemeenteleden. Zij leren nieuwe landbouwmethoden aan om hun levensomstandigheden te kunnen verbeteren. Voor daders en slachtoffers van de genocide organiseert de kerk zogenaamde 'Lichtgroepen' waarin zij leren om met elkaar te kunnen samenleven. Collecteer mee voor hoop, hulp en verzoening in Rwanda.

Beide zondagen is de tweede collecte voor: Pastoraat en de derde voor Eredienst.
Bij het uitgaan van de dienst kunt u de gaven geven, er staan 3 schalen gereed.
Voor diegenen die niet in de kerk zijn: zie onderstaande mogelijkheid:
Uw giften voor de 1e collecte graag overmaken op rekening: NL43RABO0373736401 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Bovensmilde.
Uw giften voor de tweede en derde collecte graag overmaken naar het College van Kerkrentmeesters.
Rekeningnr.: NL48 RABO 0373 7171 05 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Bovensmilde
Het heeft onze voorkeur om het bedrag voor een aantal weken in één keer over te maken, dit om de bankkosten laag te houden. Onze hartelijke dank namens de Diaconie en de Kerkrentmeesters.
  meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 16-08-2020 om zomertijd 9.30 wintertijd 10.00 uur
meer details

Voedselbank
datum en tijdstip 06-09-2020 om
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.