PKN
Protestantse Gemeente Bovensmilde
 
GBP Hieke Herben GBP Hieke Herben
Beste mensen.
 
Mijn naam is Hieke Herben en ik heb de GBP gekregen van Ina Postma Groenink.
 
Ik ben geboren in Sneek en ben de oudste van 4 kinderen.
In 1964 zijn we verhuisd eerst een half jaar op witterzomer voor we naar Assen konden.
Hier heb ik op de Morgenster school gezeten. Daarna de huishoudschool en de INAS.
Helaas heb ik met deze opleidingen niks gedaan, door omstandigheden moest ik een jaar wachten voor ik verder kon met de INAS en ben toen gaan werken en dat ben ik blijven doen.
Eerst bij de C1000 in Assen en later bij Stichting Bodemziekten, hier onderzochten we grondmonsters op aardappelmoeheid.
In 1978 ben ik getrouwd met Siebe en ben blijven werken tot Jeroen geboren werd.
Daarna kwamen Edwin en Renate. We zijn in 1994 in Bovensmilde komen wonen.
Toen we hier net woonden is mij gevraagd of ik kinderneven dienst wilde doen en dat doe ik nog steeds.
Nu 21 jaar later vindt ik het nog steeds fijn om hier te wonen.
In 2004 sloeg het noodlot toe door het plotseling overlijden van Siebe maar ik moet zeggen dat we ons er goed doorheen hebben geslagen met elkaar, ook het meeleven van gemeente leden heeft hier aan bijgedragen.
Een aantal jaren geleden heb ik een opleiding gedaan voor helpende in de zorg.
Dit heeft me een leuke baan opgeleverd waardoor ik parttime nog een aantal uren in de week werk.
Ook ben ik sinds anderhalf jaar oma van een kleinzoon waar ik regelmatig op pas.
Naast de kindernevendienst ben ik ook pastoraal medewerker en werk mee aan de jeugdkerk dus binnen de gemeente ben ik ook nog steeds actief.
 
Dit was mijn verhaal en ik ga nu bedenken aan wie ik de pen door ga geven.
 
Voor u allen een hartelijke groet  Hieke Herben.
 
 
 
 
 
 

 
terug
 
 

Koffie drinken 1/2 uur voor aanvang van de eredienst
datum en tijdstip 16-08-2020 om
meer details

Eredienst, aanmelding via kerkbovensmilde@gmail.com of 06-30125900
datum en tijdstip 16-08-2020 om 9.30 uur
1e rondg. collecte        : Kerk in Actie-Zomerzending
2e rondg. collecte        : Pastoraat
Uitg. collecte               : Eredienst
Kindernevendienst      : Rosalie Smit
Oppasdienst               : Indien nodig aanwezig


Rwanda - Kerk als plek van hoop, hulp en verzoening
De Presbyteriaanse kerk in Rwanda heeft bijzondere aandacht voor jongeren, armen en slachtoffers van de genocide. De kerk betrekt jongeren actief bij het gemeenteleven en geeft hen een eigen plek in de kerk. Ook krijgen zij begeleiding bij de uitdagingen in hun dagelijks leven, zoals werkloosheid, armoede en geweld, en krijgen ze training om hun talenten te versterken. De kerk biedt ook trainingen aan de veelal arme gemeenteleden. Zij leren nieuwe landbouwmethoden aan om hun levensomstandigheden te kunnen verbeteren. Voor daders en slachtoffers van de genocide organiseert de kerk zogenaamde 'Lichtgroepen' waarin zij leren om met elkaar te kunnen samenleven. Collecteer mee voor hoop, hulp en verzoening in Rwanda.

Beide zondagen is de tweede collecte voor: Pastoraat en de derde voor Eredienst.
Bij het uitgaan van de dienst kunt u de gaven geven, er staan 3 schalen gereed.
Voor diegenen die niet in de kerk zijn: zie onderstaande mogelijkheid:
Uw giften voor de 1e collecte graag overmaken op rekening: NL43RABO0373736401 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Bovensmilde.
Uw giften voor de tweede en derde collecte graag overmaken naar het College van Kerkrentmeesters.
Rekeningnr.: NL48 RABO 0373 7171 05 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Bovensmilde
Het heeft onze voorkeur om het bedrag voor een aantal weken in één keer over te maken, dit om de bankkosten laag te houden. Onze hartelijke dank namens de Diaconie en de Kerkrentmeesters.
  meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 16-08-2020 om zomertijd 9.30 wintertijd 10.00 uur
meer details

Voedselbank
datum en tijdstip 06-09-2020 om
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.