PKN
Protestantse Gemeente Bovensmilde
 
GPB Hillie van de Bult GPB Hillie van de Bult
Hallo,
 
Ik ben Hillie van de Bult- Hoeks.
Hoogersmilde is de plaats waar ik ter wereld kwam op 9 febr. 1964.
Mijn ouders zijn Jan hoeks en Maria Zantinge, ik heb 1 jongere broer Henk.
Thuis hadden wij een klein gemengd boeren bedrijf.
Na de Mavo ( waar ik al verkering met Kelly kreeg) ben ik de 1 jarige INTAS gaan doen.
Dit was ter overbrugging omdat ik nog te jong was om de verpleging in te gaan.
Nov. 1982 ben ik als leerling verpleegkundige begonnen in het diaconessenhuis te Groningen.
Nadat het ziekenhuis is samengegaan met het RKZ is het onder de naam Martiniziekenhuis verder gegaan. Dit is waar ik nu nog steeds werk.
Ik werk meestal s ’nachts op de spoedeisende hulp waar ik mensen naar de afdeling breng als ze opgenomen moeten worden. Verder ga ik mee met de onderzoeken die ze moeten ondergaan.
Als de verpleegafdelingen hulp nodig hebben kunnen ze mij ook bellen om bv. medicijnen te halen die missen of andere apparatuur te halen als iets stuk is. Dus een soort manusje van alles.
Verder werk ik af en toe op de kraamafdeling.
Nadat ik een paar jaar in Groningen had gewoond ben ik In februari 1987 met Kelly getrouwd. We hebben samen 3 kinderen gekregen en wonen aan de kanaalweg op het ouderlijk bedrijf van Kelly.
Marjan is onze oudste dochter, daarna kregen we Linda en tenslotte kwam Martin onze zoon.
In 2012 heb ik een grote wens van mij in vervulling zien gaan en heb ik een maand ontwikkelingswerk gedaan in Malawi.
Het was geweldig om dit samen met mijn twee dochters te kunnen doen.
Inmiddels zijn de kinderen uit gevlogen en zijn we weer grotendeels met z’n tweeën.
Geregeld passen we met plezier op onze kleinkinderen Jarne en Romeé en af en toe op onze bonus kleinkinderen Esmeé en Mike.
Mijn grootste hobby is zingen, ik heb bijna mijn hele leven in een koor gezongen.
Op dit moment zing ik bij “Onze Opdracht” uit Dwingeloo dit is een koor die musicals opvoert en af en toe een keer gewoon in een kerkdienst zingt.
Verder mag ik graag tekenen, lezen, koken en bakken.
Binnen onze kerk zit ik al jaren in het jeugdwerk eerst als clubleider en in de jeugdraad, nu alleen nog in de jeugdraad, jammer genoeg is er geen club meer.
Ook probeer ik als pastoraal medewerkster mijn steentje bij te dragen.
Ik hoop dat u een beetje een indruk heeft gekregen van mij.
 
Groeten van Hillie
 
 
 
 
terug
 
 

Koffie drinken 1/2 uur voor aanvang van de eredienst
datum en tijdstip 16-08-2020 om
meer details

Eredienst, aanmelding via kerkbovensmilde@gmail.com of 06-30125900
datum en tijdstip 16-08-2020 om 9.30 uur
1e rondg. collecte        : Kerk in Actie-Zomerzending
2e rondg. collecte        : Pastoraat
Uitg. collecte               : Eredienst
Kindernevendienst      : Rosalie Smit
Oppasdienst               : Indien nodig aanwezig


Rwanda - Kerk als plek van hoop, hulp en verzoening
De Presbyteriaanse kerk in Rwanda heeft bijzondere aandacht voor jongeren, armen en slachtoffers van de genocide. De kerk betrekt jongeren actief bij het gemeenteleven en geeft hen een eigen plek in de kerk. Ook krijgen zij begeleiding bij de uitdagingen in hun dagelijks leven, zoals werkloosheid, armoede en geweld, en krijgen ze training om hun talenten te versterken. De kerk biedt ook trainingen aan de veelal arme gemeenteleden. Zij leren nieuwe landbouwmethoden aan om hun levensomstandigheden te kunnen verbeteren. Voor daders en slachtoffers van de genocide organiseert de kerk zogenaamde 'Lichtgroepen' waarin zij leren om met elkaar te kunnen samenleven. Collecteer mee voor hoop, hulp en verzoening in Rwanda.

Beide zondagen is de tweede collecte voor: Pastoraat en de derde voor Eredienst.
Bij het uitgaan van de dienst kunt u de gaven geven, er staan 3 schalen gereed.
Voor diegenen die niet in de kerk zijn: zie onderstaande mogelijkheid:
Uw giften voor de 1e collecte graag overmaken op rekening: NL43RABO0373736401 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Bovensmilde.
Uw giften voor de tweede en derde collecte graag overmaken naar het College van Kerkrentmeesters.
Rekeningnr.: NL48 RABO 0373 7171 05 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Bovensmilde
Het heeft onze voorkeur om het bedrag voor een aantal weken in één keer over te maken, dit om de bankkosten laag te houden. Onze hartelijke dank namens de Diaconie en de Kerkrentmeesters.
  meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 16-08-2020 om zomertijd 9.30 wintertijd 10.00 uur
meer details

Voedselbank
datum en tijdstip 06-09-2020 om
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.