PKN
Protestantse Gemeente Bovensmilde
 
Gezocht……nieuwe ambtsdragers Gezocht……nieuwe ambtsdragers

Beste gemeenteleden…..ja er is al weer een jaar voorbij en zoals gebruikelijk treden er altijd wel een paar ambtsdragers af. Dat betekent dat wij weer op zoek zijn naar nieuwe enthousiaste leden voor de kerkenraad.
Aftredend zijn: Sjoerdje Vording, Olga Koning, Jakob Kappen en Harry Janssen. We zoeken daarom invulling in onderstaande vacatures:
  • Ouderling
  • College van diakenen => algemeen lid en secretaris
  • College van Kerkrentmeesters => secretaris (deze functie is nog steeds niet opgevuld en zorgt voor een te grote belasting van het huidige college

We hebben nog geen inzicht in het aantal nieuwe pastoraal medewerkers wat nodig is….dat komt een volgende keer aan de orde.
Heel concreet vragen wij nu het volgende van u:
a. Heeft u interesse? Neem contact op met de werkgroep
b. Heeft u vragen? Neem ook gerust contact op met ons
c. Kent u iemand die in uw ogen geschikt is of graag de uitdaging aangaat om iets te leren => u weet het…..neem contact met ons op.

Wij hopen graag van u te horen!! Want samen zijn we immers een gemeente!!

Groet vanuit ons hart, Boele Siepel, Lammy Snippe, Donna Appelo, Jakob en Karin Kappen

 
terug
 
 

Koffie drinken 1/2 uur voor aanvang van de eredienst
datum en tijdstip 16-08-2020 om
meer details

Eredienst, aanmelding via kerkbovensmilde@gmail.com of 06-30125900
datum en tijdstip 16-08-2020 om 9.30 uur
1e rondg. collecte        : Kerk in Actie-Zomerzending
2e rondg. collecte        : Pastoraat
Uitg. collecte               : Eredienst
Kindernevendienst      : Rosalie Smit
Oppasdienst               : Indien nodig aanwezig


Rwanda - Kerk als plek van hoop, hulp en verzoening
De Presbyteriaanse kerk in Rwanda heeft bijzondere aandacht voor jongeren, armen en slachtoffers van de genocide. De kerk betrekt jongeren actief bij het gemeenteleven en geeft hen een eigen plek in de kerk. Ook krijgen zij begeleiding bij de uitdagingen in hun dagelijks leven, zoals werkloosheid, armoede en geweld, en krijgen ze training om hun talenten te versterken. De kerk biedt ook trainingen aan de veelal arme gemeenteleden. Zij leren nieuwe landbouwmethoden aan om hun levensomstandigheden te kunnen verbeteren. Voor daders en slachtoffers van de genocide organiseert de kerk zogenaamde 'Lichtgroepen' waarin zij leren om met elkaar te kunnen samenleven. Collecteer mee voor hoop, hulp en verzoening in Rwanda.

Beide zondagen is de tweede collecte voor: Pastoraat en de derde voor Eredienst.
Bij het uitgaan van de dienst kunt u de gaven geven, er staan 3 schalen gereed.
Voor diegenen die niet in de kerk zijn: zie onderstaande mogelijkheid:
Uw giften voor de 1e collecte graag overmaken op rekening: NL43RABO0373736401 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Bovensmilde.
Uw giften voor de tweede en derde collecte graag overmaken naar het College van Kerkrentmeesters.
Rekeningnr.: NL48 RABO 0373 7171 05 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Bovensmilde
Het heeft onze voorkeur om het bedrag voor een aantal weken in één keer over te maken, dit om de bankkosten laag te houden. Onze hartelijke dank namens de Diaconie en de Kerkrentmeesters.
  meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 16-08-2020 om zomertijd 9.30 wintertijd 10.00 uur
meer details

Voedselbank
datum en tijdstip 06-09-2020 om
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.