PKN
Protestantse Gemeente Bovensmilde
 
Help Aktie Kerkbalans Help Aktie Kerkbalans

Het College van Kerkrentmeesters is begonnen met de voorbereiding van de jaarlijks in januari te houden Aktie Kerkbalans. Na het volgen van een workshop “Door de ogen van de gever” kwamen we op het idee om samen met u, de gever, een folder te maken. Onze vraag aan u is: Waarom geeft u voor de Protestantse Gemeente Bovensmilde? Is er een specifiek iets waarvan u zegt: dat spreekt me zo aan, daar geef ik graag voor. Is dat onze Paasviering, is dat de Kindernevendienst, de kerstbroodmaaltijd, vul maar in? Een antwoord in een of twee zinnen is voldoende. Een aantal antwoorden willen we met een passende foto presenteren in de folder om de Aktie Kerkbalans 2020 te ondersteunen. Helpt u mee? Uw antwoorden kunt u schriftelijk voor en na de kerkdienst inleveren in de kerk, mailen naar Renate Nagelhout, renateherben@hotmail.com of inleveren bij Jeanet Hasslacher, Dopheide 59. Graag vermelden of u uw naam erbij wilt hebben of liever niet. Alvast bedankt voor uw medewerking!
                                                                                  
Een hartelijke groet van uw kerkrentmeesters
 
terug
 
 

Koffie drinken 1/2 uur voor aanvang van de eredienst
datum en tijdstip 16-08-2020 om
meer details

Eredienst, aanmelding via kerkbovensmilde@gmail.com of 06-30125900
datum en tijdstip 16-08-2020 om 9.30 uur
1e rondg. collecte        : Kerk in Actie-Zomerzending
2e rondg. collecte        : Pastoraat
Uitg. collecte               : Eredienst
Kindernevendienst      : Rosalie Smit
Oppasdienst               : Indien nodig aanwezig


Rwanda - Kerk als plek van hoop, hulp en verzoening
De Presbyteriaanse kerk in Rwanda heeft bijzondere aandacht voor jongeren, armen en slachtoffers van de genocide. De kerk betrekt jongeren actief bij het gemeenteleven en geeft hen een eigen plek in de kerk. Ook krijgen zij begeleiding bij de uitdagingen in hun dagelijks leven, zoals werkloosheid, armoede en geweld, en krijgen ze training om hun talenten te versterken. De kerk biedt ook trainingen aan de veelal arme gemeenteleden. Zij leren nieuwe landbouwmethoden aan om hun levensomstandigheden te kunnen verbeteren. Voor daders en slachtoffers van de genocide organiseert de kerk zogenaamde 'Lichtgroepen' waarin zij leren om met elkaar te kunnen samenleven. Collecteer mee voor hoop, hulp en verzoening in Rwanda.

Beide zondagen is de tweede collecte voor: Pastoraat en de derde voor Eredienst.
Bij het uitgaan van de dienst kunt u de gaven geven, er staan 3 schalen gereed.
Voor diegenen die niet in de kerk zijn: zie onderstaande mogelijkheid:
Uw giften voor de 1e collecte graag overmaken op rekening: NL43RABO0373736401 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Bovensmilde.
Uw giften voor de tweede en derde collecte graag overmaken naar het College van Kerkrentmeesters.
Rekeningnr.: NL48 RABO 0373 7171 05 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Bovensmilde
Het heeft onze voorkeur om het bedrag voor een aantal weken in één keer over te maken, dit om de bankkosten laag te houden. Onze hartelijke dank namens de Diaconie en de Kerkrentmeesters.
  meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 16-08-2020 om zomertijd 9.30 wintertijd 10.00 uur
meer details

Voedselbank
datum en tijdstip 06-09-2020 om
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.