PKN
Protestantse Gemeente Bovensmilde
 
Het einde van de Youtube-kerkdiensten Het einde van de Youtube-kerkdiensten

Beste gemeenteleden,
De afgelopen 2 maanden hebben jullie de kerkdiensten op een andere manier kunnen volgen dan normaal. Het leuke van Youtube is dat je ook kan zien hoe goed video’s worden bekeken. En dat levert mooie statistieken op. Nu we weer naar ‘normale’ kerkdiensten overgaan is het goed om even terug te blikken. 
 
-       Tussen 5 april en 28 juni zijn 17 kerkdiensten uitgezonden. Er hebben 9 verschillende                                                                                                             voorgangers voor de camera gestaan. 
-       De diensten zijn in totaal zo’n 1000 uur bekeken. 
-       27% van alle kijkers klikte op Facebook naar de kerkdienst. 
-       In totaal hebben mensen 5500 keer naar de diensten gekeken. De een heeft een hele dienst bekeken, de ander een aantal minuten, en weer een ander maar een aantal seconden. 
-       De best bekeken dienst is de afscheidsdienst van ds. Gert Wybe van der Werff. Deze dienst is vanaf 393 beeldschermen bekeken (en daar kunnen dus meerdere mensen achter zitten). 
 
En dan nog wat informatie over ‘achter de schermen’. Wist u dat… 
-       De kerkdiensten 2 dagen voor uitzending zijn opgenomen. Zo begon voor een aantal mensen Pasen al op vrijdag! En Goede Vrijdag op Woensdag.
-       Het opnemen van de dienst uit 2 blokken bestond. Het eerste uur werden de gesproken teksten (opening, lezing, overdenking, gebeden) opgenomen. Het tweede uur werden de liederen opgenomen. Vervolgens werden alle fragmenten op de juiste plek gemonteerd. 
-       De tijd om de dienst te ‘monteren’ door handigheid is teruggelopen van 6 uur voor de eerste    dienst tot 2 uur voor de laatste dienst. 
                                                                                  
Vriendelijke groet, Michiel Hasslacher
 
terug
 
 

Koffie drinken 1/2 uur voor aanvang van de eredienst
datum en tijdstip 16-08-2020 om
meer details

Eredienst, aanmelding via kerkbovensmilde@gmail.com of 06-30125900
datum en tijdstip 16-08-2020 om 9.30 uur
1e rondg. collecte        : Kerk in Actie-Zomerzending
2e rondg. collecte        : Pastoraat
Uitg. collecte               : Eredienst
Kindernevendienst      : Rosalie Smit
Oppasdienst               : Indien nodig aanwezig


Rwanda - Kerk als plek van hoop, hulp en verzoening
De Presbyteriaanse kerk in Rwanda heeft bijzondere aandacht voor jongeren, armen en slachtoffers van de genocide. De kerk betrekt jongeren actief bij het gemeenteleven en geeft hen een eigen plek in de kerk. Ook krijgen zij begeleiding bij de uitdagingen in hun dagelijks leven, zoals werkloosheid, armoede en geweld, en krijgen ze training om hun talenten te versterken. De kerk biedt ook trainingen aan de veelal arme gemeenteleden. Zij leren nieuwe landbouwmethoden aan om hun levensomstandigheden te kunnen verbeteren. Voor daders en slachtoffers van de genocide organiseert de kerk zogenaamde 'Lichtgroepen' waarin zij leren om met elkaar te kunnen samenleven. Collecteer mee voor hoop, hulp en verzoening in Rwanda.

Beide zondagen is de tweede collecte voor: Pastoraat en de derde voor Eredienst.
Bij het uitgaan van de dienst kunt u de gaven geven, er staan 3 schalen gereed.
Voor diegenen die niet in de kerk zijn: zie onderstaande mogelijkheid:
Uw giften voor de 1e collecte graag overmaken op rekening: NL43RABO0373736401 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Bovensmilde.
Uw giften voor de tweede en derde collecte graag overmaken naar het College van Kerkrentmeesters.
Rekeningnr.: NL48 RABO 0373 7171 05 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Bovensmilde
Het heeft onze voorkeur om het bedrag voor een aantal weken in één keer over te maken, dit om de bankkosten laag te houden. Onze hartelijke dank namens de Diaconie en de Kerkrentmeesters.
  meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 16-08-2020 om zomertijd 9.30 wintertijd 10.00 uur
meer details

Voedselbank
datum en tijdstip 06-09-2020 om
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.