PKN
Protestantse Gemeente Bovensmilde
 
Info over de startzondag 2019 “Een goed verhaal”: uw hulp gevraagd! Info over de startzondag 2019 “Een goed verhaal”: uw hulp gevraagd!
Hadden we vorig jaar het thema ‘Een goed gesprek’ nu richten we onze blik op het evangelie dat letterlijk een goed verhaal betekent. Het Woord van God, de Bijbel, het evangelie van Jezus Christus, het vormt de kern van waaruit wij geloven. Wij hebben het geloof immers van horen zeggen, niet rechtstreeks maar via bijbelschrijvers die hun geloofservaringen en geloofsgetuigenissen hebben verteld en doorverteld en op schrift hebben gesteld. Wij staan in een lange lijn van de geloofstraditie van eeuwen.
Het is goed om daar tijdens de startzondag (22 september) specifiek bij stil te staan. Hoe willen we dat doen? Natuurlijk door u erbij te betrekken. We hebben nl. allemaal iets met de bijbel. Dat is heel algemeen gezegd en graag zouden we dat specifieker willen maken, door bijvoorbeeld te focussen op een speciaal verhaal of een bepaalde tekst. De vraag daarbij is: Welk bijbels verhaal inspireert jou en waarom? Wat maakt dat verhaal of die tekst zo waardevol en waar of wanneer heb je dat echt zo ervaren? En vervolgens zouden we u willen vragen: wat voor beeld roept dat op? Wat voor beeld past daarbij? Eerst dachten we: we vragen mensen erover te vertellen. Dat doen we ook, maar daarnaast dagen we u uit om het te verbeelden, bijvoorbeeld in een schilderij of tekening of een gedicht, of door iets van klei te maken, of van steen, of met afbeeldingen een PowerPointpresentatie te maken die we kunnen laten zien via de schermen in de kerkzaal. Een fotoreportage kan ook. Of een enkele foto, mag ook. Als we maar van u horen om welk bijbelverhaal het gaat en waarom het u inspireert. Waarschijnlijk gaat een van ons ook een ander interviewen over zijn of haar favoriete bijbelverhaal. En zo zijn er vast nog meer creatieve uitingen te bedenken (misschien een lied?) waarin u de betekenis van uw persoonlijke bijbelverhaal tot uitdrukking brengt. Wat we hopen is dat we zo elkaar (opnieuw) inspireren en van elkaar horen waarom de bijbel zo waardevol voor ons is.
Horen wij van u? Ja toch?
De startdienstcie, Gerda Breukelaar, Boele Siepel, Renate Nagelhout, Gert Wybe van der Werff, Andries Snippe en Diete Kits.


Eerste bericht
Begin juli kwamen we als voorbereidingscie. bij elkaar om te brainstormen over de startzondag in september. We haken aan bij het landelijke thema “Een goed verhaal”. Hadden we vorig jaar het thema ‘een goed gesprek’ nu richten we onze blik op het evangelie dat letterlijk een goed verhaal betekent. Het Woord van God, de Bijbel, het evangelie van Jezus Christus, het vormt de kern van waaruit wij geloven. Wij hebben het geloof immers van horen zeggen, niet rechtstreeks maar via bijbelschrijvers die hun geloofservaringen en geloofsgetuigenissen hebben verteld en doorverteld en op schrift hebben gesteld. Wij staan in een lange lijn van de geloofstraditie van eeuwen.
Het is goed om daar tijdens de startzondag (22 september) specifiek bij stil te staan. Hoe willen we dat doen? Natuurlijk door u erbij te betrekken. We hebben nl. allemaal iets met de bijbel. Dat is heel algemeen gezegd en graag zouden we dat specifieker willen maken, door bijvoorbeeld te focussen op een speciaal verhaal of een bepaalde tekst. De vraag daarbij is: Welk bijbels verhaal inspireert jou en waarom? Wat maakt dat verhaal of die tekst zo waardevol en waar of wanneer heb je dat echt zo ervaren? En vervolgens zouden we u willen vragen: wat voor beeld roept dat op? Wat voor beeld past daarbij? Eerst dachten we: we vragen mensen erover te vertellen. Dat doen we ook, maar daarnaast dagen we u uit om het te verbeelden, bijvoorbeeld in een schilderij of tekening of een gedicht, of door iets van klei te maken, of van steen, of met afbeeldingen een PowerPointpresentatie te maken die we kunnen laten zien via de schermen in de kerkzaal. Een fotoreportage kan ook. Of een enkele foto, mag ook. Als we maar van u horen om welk bijbelverhaal het gaat en waarom het u inspireert. Waarschijnlijk gaat een van ons ook een ander interviewen over zijn of haar favoriete bijbelverhaal. En zo zijn er vast nog meer creatieve uitingen te bedenken (misschien een lied?) waarin u de betekenis van uw persoonlijke bijbelverhaal tot uitdrukking brengt. Wat we hopen is dat we zo elkaar (opnieuw) inspireren en van elkaar horen waarom de bijbel zo waardevol voor ons is.
Horen wij van u? Ja toch?

De startdienstcie, Gerda Breukelaar, Boele Siepel , Renate Nagelhout, Gert Wybe van der Werff, Andries Snippe en Diete Kits.
 
terug
 
 

Koffie drinken 1/2 uur voor aanvang van de eredienst
datum en tijdstip 16-08-2020 om
meer details

Eredienst, aanmelding via kerkbovensmilde@gmail.com of 06-30125900
datum en tijdstip 16-08-2020 om 9.30 uur
1e rondg. collecte        : Kerk in Actie-Zomerzending
2e rondg. collecte        : Pastoraat
Uitg. collecte               : Eredienst
Kindernevendienst      : Rosalie Smit
Oppasdienst               : Indien nodig aanwezig


Rwanda - Kerk als plek van hoop, hulp en verzoening
De Presbyteriaanse kerk in Rwanda heeft bijzondere aandacht voor jongeren, armen en slachtoffers van de genocide. De kerk betrekt jongeren actief bij het gemeenteleven en geeft hen een eigen plek in de kerk. Ook krijgen zij begeleiding bij de uitdagingen in hun dagelijks leven, zoals werkloosheid, armoede en geweld, en krijgen ze training om hun talenten te versterken. De kerk biedt ook trainingen aan de veelal arme gemeenteleden. Zij leren nieuwe landbouwmethoden aan om hun levensomstandigheden te kunnen verbeteren. Voor daders en slachtoffers van de genocide organiseert de kerk zogenaamde 'Lichtgroepen' waarin zij leren om met elkaar te kunnen samenleven. Collecteer mee voor hoop, hulp en verzoening in Rwanda.

Beide zondagen is de tweede collecte voor: Pastoraat en de derde voor Eredienst.
Bij het uitgaan van de dienst kunt u de gaven geven, er staan 3 schalen gereed.
Voor diegenen die niet in de kerk zijn: zie onderstaande mogelijkheid:
Uw giften voor de 1e collecte graag overmaken op rekening: NL43RABO0373736401 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Bovensmilde.
Uw giften voor de tweede en derde collecte graag overmaken naar het College van Kerkrentmeesters.
Rekeningnr.: NL48 RABO 0373 7171 05 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Bovensmilde
Het heeft onze voorkeur om het bedrag voor een aantal weken in één keer over te maken, dit om de bankkosten laag te houden. Onze hartelijke dank namens de Diaconie en de Kerkrentmeesters.
  meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 16-08-2020 om zomertijd 9.30 wintertijd 10.00 uur
meer details

Voedselbank
datum en tijdstip 06-09-2020 om
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.