PKN
Protestantse Gemeente Bovensmilde
 

zo 24 juni 2018

Kaarsen estafette Inlia

Locatie: 
 Martinikerk Groningen
Tijdstip: 
 11.30 uur

INLIA is 30 jaar geleden ontstaan uit acties ten behoeve van vluchtelingen in schrijnende omstandigheden door kerken in Groningen. Ik was destijds zelf betrokken bij een kerkasiel-actie in de Doopsgezinde Kerk. Twee gezinnen uit Syrië, Syrisch-orthodoxe Christenen zouden worden teruggestuurd naar het (toen al) gevaarlijke land van Assad. De moeders en één kind waren al teruggestuurd (!) en leefden er onder erbarmelijke omstandigheden. Met de vaders en de vier overige kinderen dreigde hetzelfde te gebeuren. De zaak trok landelijk belangstelling en onder grote druk van de publieke opinie moest de staatssecretaris van justitie de moeders terug laten komen. 
Ondanks wetgeving en internationale verdragen komen nog steeds veel vluchtelingen in Nederland terecht in situaties van onrecht en dreigende schending van mensenrechten. Ook in andere Europese landen liepen kerkelijke gemeenschappen hier tegen aan en door hierover met elkaar in gesprek te gaan ontstond een internationaal verbond van plaatselijke geloofsgemeenschappen. Met als uitgangspunten de bijbelse opdracht zich in te zetten voor hulp aan “hen die geen helper hebben” en een ruimhartige naleving van de internationale verdragen voor vluchtelingen en mensenrechten, werd de tekst van het Charter van Groningen vastgesteld. Om de kerken die dit charter tekenden bij het werk te ondersteunen, werd besloten een coördinerend en dienstverlenend bureau op te zetten in Groningen. Zo werd in 1988 de Stichting INLIA opgericht.
Dertig jaar later geeft de actuele situatie geen reden om de geboorte van het Charter van Groningen te vieren. Het klimaat jegens vluchtelingen is harder geworden. Overheden doen alle moeite de grenzen te sluiten, óók voor vluchtelingen die alle reden hebben een veilig heenkomen te zoeken. Geen feestje dus, maar wel een moment om te gedenken, te bezinnen, elkaar te ontmoeten en te bemoedigen.
Zaterdag 7 april is in de Doopsgezinde Kerk te Groningen de Kaarsenestafette van start gegaan om van daaruit in het hele land te worden doorgegeven. De estafette symboliseert de geschiedenis van het Charter én de betrokkenheid van zovele plaatselijke geloofsgemeenschappen: de ene kerkgemeenschap draagt het licht over aan de andere. Het licht dat niet te doven is en een teken is van hoop, van redding voor allen. Op 8 april werd het licht naar de Grote Kerk in Emmen gebracht, waar als eerste kerk in Drenthe het licht voor deze provincie werd ontstoken. De zondagen erna zal het licht in andere Drentse kerken worden ontstoken. Wij zijn ook gevraagd aan deze estafette mee te doen, waarmee de kerkenraad van harte in stemde.
Op zondagmorgen 24 juni brengen delegaties van de kerken in de provincies waar het licht als eerste werd ontstoken, de kaarsen samen in Groningen. Daar is om 11.30 uur in de Martinikerk in Groningen een internationale, oecumenische viering met gasten en voorgangers uit het hele land en uit het buitenland. Daar dragen alle provincies een brandende kaars binnen. Al deze kaarsen naast elkaar gezet vormen samen "het licht dat niet voor de duisternis zal wijken”. Ook wij zijn daar uitgenodigd onze kaars bij te zetten.
Zo dragen we dit voorjaar een bijzonder licht over van kerk naar kerk!
Voor meer informatie over INLIA en het jubileumweekend zie: www.inlia.nl
Ds. Gert Wybe van der Werff
 

terug
 


 

Koffie drinken 1/2 uur voor aanvang van de eredienst
datum en tijdstip 16-08-2020 om
meer details

Eredienst, aanmelding via kerkbovensmilde@gmail.com of 06-30125900
datum en tijdstip 16-08-2020 om 9.30 uur
1e rondg. collecte        : Kerk in Actie-Zomerzending
2e rondg. collecte        : Pastoraat
Uitg. collecte               : Eredienst
Kindernevendienst      : Rosalie Smit
Oppasdienst               : Indien nodig aanwezig


Rwanda - Kerk als plek van hoop, hulp en verzoening
De Presbyteriaanse kerk in Rwanda heeft bijzondere aandacht voor jongeren, armen en slachtoffers van de genocide. De kerk betrekt jongeren actief bij het gemeenteleven en geeft hen een eigen plek in de kerk. Ook krijgen zij begeleiding bij de uitdagingen in hun dagelijks leven, zoals werkloosheid, armoede en geweld, en krijgen ze training om hun talenten te versterken. De kerk biedt ook trainingen aan de veelal arme gemeenteleden. Zij leren nieuwe landbouwmethoden aan om hun levensomstandigheden te kunnen verbeteren. Voor daders en slachtoffers van de genocide organiseert de kerk zogenaamde 'Lichtgroepen' waarin zij leren om met elkaar te kunnen samenleven. Collecteer mee voor hoop, hulp en verzoening in Rwanda.

Beide zondagen is de tweede collecte voor: Pastoraat en de derde voor Eredienst.
Bij het uitgaan van de dienst kunt u de gaven geven, er staan 3 schalen gereed.
Voor diegenen die niet in de kerk zijn: zie onderstaande mogelijkheid:
Uw giften voor de 1e collecte graag overmaken op rekening: NL43RABO0373736401 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Bovensmilde.
Uw giften voor de tweede en derde collecte graag overmaken naar het College van Kerkrentmeesters.
Rekeningnr.: NL48 RABO 0373 7171 05 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Bovensmilde
Het heeft onze voorkeur om het bedrag voor een aantal weken in één keer over te maken, dit om de bankkosten laag te houden. Onze hartelijke dank namens de Diaconie en de Kerkrentmeesters.
  meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 16-08-2020 om zomertijd 9.30 wintertijd 10.00 uur
meer details

Voedselbank
datum en tijdstip 06-09-2020 om
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.