PKN
Protestantse Gemeente Bovensmilde
 
integriteit en respect integriteit en respect
Zusters en broeders,

‘Vreest niet’, zo opende een Duits dagblad de dag na de afschuwelijke terroristische aanslag op de kerstmarkt in Berlijn. Na het interview in het dagblad Trouw op oudejaarsdag heb ik veel aan deze kop moeten denken. Het interview, over mijn eerste half jaar als scriba van de Protestantse Kerk, heeft nogal wat stof doen opwaaien. Met name mijn uitspraken over de islam leidden tot discussie: getuigen deze niet van een veel te naïeve en rooskleurige interpretatie van de islam? De vele reacties laten zien dat veel mensen zich zorgen maken over de uitwerking van de islam. Deze zorgen begrijp ik.

We leven in verwarrende en angstige tijden. Wie voelt geen angst voor afschuwelijke aanslagen en voor barbaars geweld dat onze wereld teistert en vaak wordt gepleegd door mensen die een beroep doen op de islam? De vrede staat onder druk. Wereldwijd horen we, niet in de laatste plaats van medechristenen uit het Midden Oosten, van intolerantie, overheersing en vervolging door regimes en machthebbers  in naam van de islam. Velen vrezen dit ook voor Nederland.

Juist in deze wereld, waar van tijd tot tijd gitzwart geweld en verderf de kop opsteken, hoor ik van Godswege de oproep: ‘vreest niet’. Niet omdat het wel meevalt met alle geweld en kwaad in onze wereld – en in onze eigen ziel! -  maar omdat we weten van de ontferming van God over zijn wereld. ‘Zijn licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in zijn macht gekregen’ (Johannes 1:5) en zál het niet in zijn macht krijgen.
Het evangelie roept ons op om niet te vrezen omdat God in Christus in liefde naar zijn wereld omziet. Het roept ons op om de liefde van Christus te leven en te delen met anderen.  Niet naïef, maar vanuit het geloofsperspectief dat de toekomst aan God is.

De synoderapporten over de islam (2010 en 2013) typeren deze geloofshouding met de woorden ‘integriteit en respect’. Integriteit staat voor de geloofsovertuiging dat Gods liefde zich in Christus, onze Heer en Verlosser, laat kennen. Respect staat voor de bereidheid om de ander naar zijn diepste en beste overtuiging te leren kennen en te respecteren.

Vanuit deze houding roepen deze synodale documenten ons op om moslims niet uit de weg te gaan, maar om elkaar te zoeken en met elkaar in gesprek te gaan over de wederzijdse noden, zorgen en angsten. Een van de zaken die hierbij zeker aan de orde zal komen, is de relatie tussen geloof en geweld. De nota’s roepen de kerk, als gemeenschap van Christus, ook op om in dialoog met moslims te zoeken naar en zich in te zetten voor wat ‘de vrede van de stad’  dient (Jeremia 29:7). Dat dit gesprek niet overal mogelijk en niet altijd gemakkelijk zal zijn, doet niets af aan deze roeping. Naar mijn diepe overtuiging snakt onze samenleving naar dit gesprek en naar de gezamenlijke inzet voor vrede en gerechtigheid.

Van harte nodig ik u uit om, vanuit het Bijbelse ‘vreest niet’, in uw lokale situatie met de ander die God op uw weg plaatst te zoeken naar wat bindt en de vrede dient.

Met vriendelijk groet en hoogachting,
Ds. René de Reuver
terug
 
 

Koffie drinken 1/2 uur voor aanvang van de eredienst
datum en tijdstip 16-08-2020 om
meer details

Eredienst, aanmelding via kerkbovensmilde@gmail.com of 06-30125900
datum en tijdstip 16-08-2020 om 9.30 uur
1e rondg. collecte        : Kerk in Actie-Zomerzending
2e rondg. collecte        : Pastoraat
Uitg. collecte               : Eredienst
Kindernevendienst      : Rosalie Smit
Oppasdienst               : Indien nodig aanwezig


Rwanda - Kerk als plek van hoop, hulp en verzoening
De Presbyteriaanse kerk in Rwanda heeft bijzondere aandacht voor jongeren, armen en slachtoffers van de genocide. De kerk betrekt jongeren actief bij het gemeenteleven en geeft hen een eigen plek in de kerk. Ook krijgen zij begeleiding bij de uitdagingen in hun dagelijks leven, zoals werkloosheid, armoede en geweld, en krijgen ze training om hun talenten te versterken. De kerk biedt ook trainingen aan de veelal arme gemeenteleden. Zij leren nieuwe landbouwmethoden aan om hun levensomstandigheden te kunnen verbeteren. Voor daders en slachtoffers van de genocide organiseert de kerk zogenaamde 'Lichtgroepen' waarin zij leren om met elkaar te kunnen samenleven. Collecteer mee voor hoop, hulp en verzoening in Rwanda.

Beide zondagen is de tweede collecte voor: Pastoraat en de derde voor Eredienst.
Bij het uitgaan van de dienst kunt u de gaven geven, er staan 3 schalen gereed.
Voor diegenen die niet in de kerk zijn: zie onderstaande mogelijkheid:
Uw giften voor de 1e collecte graag overmaken op rekening: NL43RABO0373736401 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Bovensmilde.
Uw giften voor de tweede en derde collecte graag overmaken naar het College van Kerkrentmeesters.
Rekeningnr.: NL48 RABO 0373 7171 05 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Bovensmilde
Het heeft onze voorkeur om het bedrag voor een aantal weken in één keer over te maken, dit om de bankkosten laag te houden. Onze hartelijke dank namens de Diaconie en de Kerkrentmeesters.
  meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 16-08-2020 om zomertijd 9.30 wintertijd 10.00 uur
meer details

Voedselbank
datum en tijdstip 06-09-2020 om
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.