PKN
Protestantse Gemeente Bovensmilde
 
Jubileumviering Molukse wijk Jubileumviering Molukse wijk

Op zondag 27 oktober werd het vijftigjarig jubileum gevierd van de Molukse wijk in ons dorp.
Als zusterkerk waren wij uitgenodigd en samen met mijn partner Aart woonde ik de feestelijke dienst bij in de Moluks Evangelische kerk. Na de “eigen dienst” voegden Jakob en Karin Kappen zich bij ons in Molo Oeko voor het vervolg van het programma.
Van oktober 1969 tot juli 1970 verhuisden honderd gezinnen van het voormalige kamp Schattenberg naar de Molukse wijk in Bovensmilde. Er werden tijdens de dienst 5 kaarsen aangestoken als symbolisering van de vijf generaties die sindsdien de wijk hebben bevolkt.
Ds. Mella Halussy legde in haar overweging met het getal 50 een verbinding met het Jubeljaar, waar de Israëlieten volgens het boek Leviticus aan gehouden waren elke vijftig jaar te vieren. Een jaar om het land braak te laten liggen en te leven van wat dit vanzelf voortbracht; een jaar waarin ieder zijn of haar financiële schulden werden kwijtgescholden; een jaar vooral om stil te staan bij wat de Heer de mensen allemaal heeft gegeven. Zo benadrukte ds. Halussy de dankbaarheid die op dit moment mag worden geuit. Er is in die vijftig jaar veel gebeurd dat pijn heeft gedaan: de komst naar Nederland destijds was niet gewild en velen voelden en voelen het nog als ballingschap. Er was de pijn van de acties in de jaren 70 van de vorige eeuw en er is het verdriet om het langzamerhand wegvallen van de eerste generatie. Maar bij en in dit alles heeft de gemeente altijd de nabijheid van God ervaren en dat is reden voor dankbaarheid.

Omdat wij waren uitgenodigd en het een moment van herdenken en ook vieren was is het gebruikelijk dat je niet met lege handen komt. En wat geef je dan iemand/iets die 50 jaar geworden is en vele gezinnen betreft. Iets voor de kerk? Iets voor de wijk? Wij, met dank aan de diaconie en de kerkrentmeesters, hebben besloten iets te doen voor de gevolgen van de verschrikkelijke aardbeving(en) in de Molukken. Veel mensen in de Molukse wijk hebben familiebanden in die regio. Daarom hebben wij € 250 aangeboden voor noodhulp. Het is in grote dankbaarheid aanvaard.

Daarna zijn wij met velen door de Molukse wijk gewandeld. Langs borden met verhalen. En wat zijn er een verhalen. Verhalen met een lach en een traan. De borden zijn een blijvend monument en ze zijn zeer zeker de moeite waarde om te lezen. Dus we moedigen u aan eens langs de verhalenroute te gaan en stil te staan om de verhalen te lezen. U zult vast dingen herkennen vanuit eigen ervaring.

Omdat de Molukse wijk dus 50 jaar bestaat zijn er lespakketten voor de basisscholen ontwikkeld. Wat een mooi initiatief.


De tentoonstelling over 50 jaar Molukse wijk is te zien in Molo Oekoe. Als u snel bent kunt u ook tot en met komende zondag 17 november de mooie tentoonstelling in de bibliotheek in de Nieuwe Kolk te Assen over de Molukse kerken in Nederland zien, “de Molukse kerk in de polder” genaamd. Er volgen in dit herdenkingsjaar, dat in 2020 verder doorloopt, nog meerdere activiteiten van het Comité 50 jaar Molukse wijk Bovensmilde.
Met een groet van Karin Kappen en ds. Gert Wybe van der Werff
 
terug
 
 

Koffie drinken 1/2 uur voor aanvang van de eredienst
datum en tijdstip 16-08-2020 om
meer details

Eredienst, aanmelding via kerkbovensmilde@gmail.com of 06-30125900
datum en tijdstip 16-08-2020 om 9.30 uur
1e rondg. collecte        : Kerk in Actie-Zomerzending
2e rondg. collecte        : Pastoraat
Uitg. collecte               : Eredienst
Kindernevendienst      : Rosalie Smit
Oppasdienst               : Indien nodig aanwezig


Rwanda - Kerk als plek van hoop, hulp en verzoening
De Presbyteriaanse kerk in Rwanda heeft bijzondere aandacht voor jongeren, armen en slachtoffers van de genocide. De kerk betrekt jongeren actief bij het gemeenteleven en geeft hen een eigen plek in de kerk. Ook krijgen zij begeleiding bij de uitdagingen in hun dagelijks leven, zoals werkloosheid, armoede en geweld, en krijgen ze training om hun talenten te versterken. De kerk biedt ook trainingen aan de veelal arme gemeenteleden. Zij leren nieuwe landbouwmethoden aan om hun levensomstandigheden te kunnen verbeteren. Voor daders en slachtoffers van de genocide organiseert de kerk zogenaamde 'Lichtgroepen' waarin zij leren om met elkaar te kunnen samenleven. Collecteer mee voor hoop, hulp en verzoening in Rwanda.

Beide zondagen is de tweede collecte voor: Pastoraat en de derde voor Eredienst.
Bij het uitgaan van de dienst kunt u de gaven geven, er staan 3 schalen gereed.
Voor diegenen die niet in de kerk zijn: zie onderstaande mogelijkheid:
Uw giften voor de 1e collecte graag overmaken op rekening: NL43RABO0373736401 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Bovensmilde.
Uw giften voor de tweede en derde collecte graag overmaken naar het College van Kerkrentmeesters.
Rekeningnr.: NL48 RABO 0373 7171 05 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Bovensmilde
Het heeft onze voorkeur om het bedrag voor een aantal weken in één keer over te maken, dit om de bankkosten laag te houden. Onze hartelijke dank namens de Diaconie en de Kerkrentmeesters.
  meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 16-08-2020 om zomertijd 9.30 wintertijd 10.00 uur
meer details

Voedselbank
datum en tijdstip 06-09-2020 om
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.