PKN
Protestantse Gemeente Bovensmilde
 
Kerkbalans Kerkbalans

         2018

Begroot bedrag 2018 €  90.000
Toegezegd per: 10-02-2018 €  88.072
Ontvangen per: 01-11-2018 €  76.367
 

Actie kerkbalans 2018   “Geef voor je kerk” 

 Een mooie start is het halve werk kun je zeggen nadat we van de Ds. Dijkstrastraat naar de Hoofdweg zijn verhuist en  daar de start van het nieuwe kerkelijk seizoen  zijn begonnen. De reacties zijn positief en elke zondag kunnen we als gemeente  bij elkaar komen  om ons geloof met elkaar te beleven en uit te dragen. Om dit voor de toekomst ook te kunnen blijven doen , vragen wij u om de kerk ook  financieel te steunen met actie kerkbalans met als thema dit jaar “Geef voor je Kerk”
De kerkrentmeesters hopen dat u uw bijdrage met de vaste overtuiging zult geven voor het jaar 2018  met als thema “ Geef voor je kerk ” 
 
Voorzitter: P.H. Boer         Secretaris:      Joh  Pinkster 
Geef 

 

Diverse informatie en formulieren kerkbalans 2018
Kerkrentmeesters:
IBAN: NL60RABO3373717083
t.n.v.: CVK Protestantse gemeente Bovensmilde
RSIN/fiscaal nummer: 006721977

Folder Kerkrentmeesters
Toezeggingsformulier kerkrentmeesters

Diaconie
IBAN: NL62FVLB0635817799
t.n.v.: Diaconie Protestantse Gemeente Bovensmilde
RSIN/fiscaal nummer: 824131691

Informatie en toezeggingsformulier Diaconie

Toezeggen via internet.
U kunt uw toezegging zelf verzorgen via internet. Stuur ons uw E-mail adres aan: onder vermelding van "kerkbalans". U ontvangt dan via de mail een beveiligde link. Via deze link kunt u zelf uw toegezegde bedrag invullen.
Wij gaan zeer zorgvuldig met uw mailadres om.

Papieren toezegging
Alle informatie wordt door vrijwilligers bezorgd en de antwoord envelop wordt weer bij u opgehaald. 

Automatische incasso
Betaling d.m.v. automatische incasso heeft onze grote voorkeur.
De kosten blijven dan laag. Ook voor de verwerking heeft het grote voordelen. Dus overweeg om automatisch te betalen.
Een misverstand is dat automatische incasso hetzelfde is als een periodieke  overschrijving. Dat is echter niet het geval, ook als er periodiek een vast bedrag wordt overgemaakt. Nadere informatie kunt u krijgen bij de administratie van kerkbalans dhr. L. Boer (06-13491718)

terug
 
 

Koffie drinken 1/2 uur voor aanvang van de eredienst
datum en tijdstip 16-12-2018 om
meer details

Eredienst
datum en tijdstip 16-12-2018 om 10.00 uur
16 december, derde Advent
Lucas 1: 39 – 46. De twee vrouwen , Maria en Elisabeth, ontmoeten elkaar en zijn verheugd! Deze zondag heet ook “Gaudete”, Verheug je, want de Heer is nabij (Filippenzen 4: 4). De ongeboren kinderen hebben nog geen naam. In dit verhaal gaat het om de beide aanstaande moeders: Elisabeth, degene die niet meer meetelde, geeft toekomst en Maria, degene die haar waardigheid verloor door zwanger te raken ziet weer toekomst. Als ze elkaar ontmoeten barst Maria uit in een loflied en verzetslied tegelijk! Een lied dat door de eeuwen heen nog steeds klinkt en gezongen moet worden: Mijn ziel maakt groot de Heer!
Ds. Diete Kits en ds. Gert Wybe van der Werff
  meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 16-12-2018 om zomertijd 9.30 wintertijd 10.00 uur
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.