PKN
Protestantse Gemeente Bovensmilde
 
Kerkdiensten na 1 juli 2020 Kerkdiensten na 1 juli 2020

INLEGVEL


Goedendag,
Vanaf 5 juli wordt de eredienst weer gehouden op zondag.
U bent dan van harte welkom en wij hopen u allen dan ook weer met regelmaat te ontmoeten op de zondag. We hebben u allemaal gemist. Maar niet alles zal zijn zoals het was en gaan zoals het ging. We leven immers nog steeds in de corona-tijd.
Als kerkenraad dienen wij er voor te zorgen dat uw bezoek aan de eredienst verloopt conform de richtlijnen rondom het corona-virus. Daarom hebben wij een aantal plannen gemaakt waar zaken rondom erediensten, vergaderingen, schoonmaken en de zorg voor elkaar zijn vastgelegd. Deze staan op de website en liggen in het kerkgebouw.
Natuurlijk bent u zelf verantwoordelijk voor uw eigen gezondheid en die van uw naaste in de kerk. 

Wij (kerkenraad en kosters) hebben ‘spelregels’ gemaakt. Deze staan op de achterkant van deze brief.
En, zoals u dat van ons gewend bent, hebben we u daarbij betrokken. Met andere woorden, de spelregels zijn gemaakt door en voor u. We gaan namelijk in de maand juni een paar keer proefdraaien en luisteren dan goed naar uw suggesties. Dat doen we op vrijdagmiddag 19 en 26 juni 13.30 uur. 
Zoals ik al schreef. U kunt zich hiervoor aanmelden. Ook kan het zijn dat wij u gaan benaderen om ons te helpen.

Wij mogen officieel diensten houden tot 100 personen per keer. Maar omdat wij rekening moeten houden met de 1,5 meter, kunnen er slecht ongeveer 60 personen per keer de dienst bezoeken (inclusief kosters, predikant en 2 ambtsdragers).

Op de achterzijde van dit inlegvel kunt u zien welke spelregels we met elkaar hebben afgesproken.

Natuurlijk heeft u ook de mogelijkheid om de diensten online mee te vieren. We stoppen met YouTube. We gaan terug naar het oude systeem van ‘kerkdienst gemist’. Als u gebruik maakt van de  onderstaande link dan komt u rechtstreeks uit bij onze diensten:

  https://kerkdienstgemist.nl/stations/1394-PGBovensmilde

Het enige wat u dan nog moet doen is de juiste datum kiezen en daarna op het pijltje klikken. De dienst start dan automatisch. Als u hulp nodig heeft kunt u ons bellen (06-30125900)

Wij kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft. Dit vraagt wel wat van ons allemaal. Het is immers niet niks. Bel ons gerust op 06-30125900. We komen er samen uit.

Met een groet vanuit het hart,
Karin Kappen (namens de kerkenraad)


En dan nu de spelregels:

1. Als u de kerkdienst wilt bezoeken dan geeft u dat voor vrijdagavond 20.00 uur aan ons door op telefoonnummer (06-30125900),  mail (kerkbovensmilde@gmail.com),  whatsapp (06-30125900). U geeft uw naam, adres, telefoonnummer en het aantal bezoekers aan ons door.  Als u niets hoort dan bent u van harte welkom.
Als er meer aanmeldingen zijn dan er in de kerk mogen, wordt er contact met u opgenomen. Als u dat wilt komt u dan automatisch bovenaan de lijst van de week daarop te staan.
2. U bent welkom als u geen klachten heeft (verkoudsheidsklachten en of koorts).
3. De auto parkeert u op het grote nieuwe plein achter de kerk. De fiets wordt geplaatst bij de pastorie (waar eerder ook auto’s stonden).
4. U wacht bij de achteringang op 1,5 meter van elkaar. De 1,5 meter-regel geldt natuurlijk ook voor binnen de kerk.
5. Voordat u het gebouw betreedt maakt u gebruik van de ontsmettingsmiddelen. En er wordt gevraagd naar uw gezondheid. (Dit is verplicht van de overheid)
6. U neemt uw jas mee naar de plek en maakt alleen gebruik van het invalidentoilet bij hoge uitzondering.
7. U krijgt een plekje toegewezen door 1 van de coördinatoren. Helaas zijn er geen gereserveerde plekken meer. Mocht u om gezondheidsredenen (bv. u heeft een stoel nodig) toch iets nodig hebben, dan kunt u contact opnemen met 06-30125900.
8. Helaas is zingen niet mogelijk. Daarvoor hebben we iets anders bedacht.
9. De collecte vindt aan het einde van de dienst plaats, bij het verlaten van de kerk.
10. bij het verlaten van de kerk volgt u de aanwijzing van de coördinator op. Hij/zij begeleidt u naar een uitgang waar u ook uw gaven kunt geven.
11…..de allerlaatste spelregel is….we gaan samen weer een fijne en gezegende dienst met elkaar vieren.
U bent van harte welkom en wij hopen u snel weer te ontmoeten


 
terug
 
 

Koffie drinken 1/2 uur voor aanvang van de eredienst
datum en tijdstip 16-08-2020 om
meer details

Eredienst, aanmelding via kerkbovensmilde@gmail.com of 06-30125900
datum en tijdstip 16-08-2020 om 9.30 uur
1e rondg. collecte        : Kerk in Actie-Zomerzending
2e rondg. collecte        : Pastoraat
Uitg. collecte               : Eredienst
Kindernevendienst      : Rosalie Smit
Oppasdienst               : Indien nodig aanwezig


Rwanda - Kerk als plek van hoop, hulp en verzoening
De Presbyteriaanse kerk in Rwanda heeft bijzondere aandacht voor jongeren, armen en slachtoffers van de genocide. De kerk betrekt jongeren actief bij het gemeenteleven en geeft hen een eigen plek in de kerk. Ook krijgen zij begeleiding bij de uitdagingen in hun dagelijks leven, zoals werkloosheid, armoede en geweld, en krijgen ze training om hun talenten te versterken. De kerk biedt ook trainingen aan de veelal arme gemeenteleden. Zij leren nieuwe landbouwmethoden aan om hun levensomstandigheden te kunnen verbeteren. Voor daders en slachtoffers van de genocide organiseert de kerk zogenaamde 'Lichtgroepen' waarin zij leren om met elkaar te kunnen samenleven. Collecteer mee voor hoop, hulp en verzoening in Rwanda.

Beide zondagen is de tweede collecte voor: Pastoraat en de derde voor Eredienst.
Bij het uitgaan van de dienst kunt u de gaven geven, er staan 3 schalen gereed.
Voor diegenen die niet in de kerk zijn: zie onderstaande mogelijkheid:
Uw giften voor de 1e collecte graag overmaken op rekening: NL43RABO0373736401 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Bovensmilde.
Uw giften voor de tweede en derde collecte graag overmaken naar het College van Kerkrentmeesters.
Rekeningnr.: NL48 RABO 0373 7171 05 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Bovensmilde
Het heeft onze voorkeur om het bedrag voor een aantal weken in één keer over te maken, dit om de bankkosten laag te houden. Onze hartelijke dank namens de Diaconie en de Kerkrentmeesters.
  meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 16-08-2020 om zomertijd 9.30 wintertijd 10.00 uur
meer details

Voedselbank
datum en tijdstip 06-09-2020 om
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.