PKN
Protestantse Gemeente Bovensmilde
 
Even bijpraten……stand van zaken vacatures kerkenraad en pastoraal medewerkers Even bijpraten……stand van zaken vacatures kerkenraad en pastoraal medewerkers
College van diakenen:
Wij zijn erg blij dat de vacature van voorzitter is opgevuld. Donna Appelo heeft contact met ons opgenomen en na een gesprek met de diaconie heeft zij toegezegd.Voorzitter Kerkenraad:
Eigenlijk hebben we dat nog niet met u gedeeld. De periode van 4 jaar zitten er weer op. Karin Kappen heeft aangegeven dat zij nog een periode van 4 jaar wil doorgaan.

Pastoraat:
Er heeft zich nog niet een ouderling gemeld.

Wel zijn n.a.v. de extra gemeenteavond 2 pastoraal medewerkers bij ons geweest…zij willen graag wat extra mensen bezoeken. En ook hebben twee nieuwe pastoraal medewerkers zich gemeld. Goed nieuws dus. Dit zijn Gerda Breukelaar en Jeroen Meilof. Gerda is al van start gegaan in delen van wijk 3a. Samen met de tips die u gegeven heeft zijn de ouderlingen bezig om te kijken naar de invulling van het pastoraat.

College van Kerkrentmeesters:
Het college is wel in gesprek geweest met een aantal mensen. Er is 1 persoon die zich er verder in gaat verdiepen. Daarna neemt hij een beslissing.

We zijn nog steeds op zoek naar een voorzitter, secretaris en penningmeester.


We willen u nog wat extra informatie geven over het college. Het bestaat uit 3 ouderling-Kerkrentmeesters en die zijn samen verantwoordelijk voor de taken die zijn opgedragen door de kerkenraad en welke door de verschillende personen van het College worden uitgevoerd. 
Tevens zijn er 4 kerkrentmeesters, ook wel leden van het College van Kerkrentmeesters genoemd.
De taken worden als volgt verdeeld binnen het College:
 
Voorzitter(vacature)
De voorzitter zit de maandelijkse vergadering van het College voor.
Neemt deel aan de maandelijkse kerkenraadsvergadering.
Draait mee in het roulatieschema voor het collecteren tijdens de verschillende kerkdiensten.
Neemt deel aan het overleg met de beheerder van de kerk aan de Hoofdweg.
Gaat jaarlijks naar de regionale vergaderingen van Kerkrentmeesters.
Gemiddeld 10 uur in de maand.
 
Secretaris (vacature)
Is contactpersoon voor alle communicatie van en naar het College.
Maakt de agenda voor de maandelijkse vergadering en nodigt de leden uit.
Schrijft korte stukken in kerkblad.
Vervangt de voorzitter bij zijn afwezigheid.
Neemt deel aan de maandelijkse kerkenraadsvergadering.
Draait mee in het roulatieschema voor het collecteren tijdens de verschillende kerkdiensten.
Neemt deel aan het overleg met de beheerder van de kerk aan de Hoofdweg.
Gaat jaarlijks naar de regionale vergaderingen van Kerkrentmeesters.
Gemiddeld 10 uur in de maand.
 
Penningmeester (vacature)
Is verantwoordelijk voor de financiële administratie en controleert de uitgaven, welke door een kerkrentmeester wordt uitgevoerd.
Zorgt voor begeleiding van actie kerkbalans.
Verzorgt samen met kerkrentmeester de begroting en jaarstukken.
Neemt deel aan de maandelijkse kerkenraadsvergadering.
Draait mee in het roulatieschema voor het collecteren tijdens de verschillende kerkdiensten.
Neemt deel aan het overleg met de beheerder van de kerk aan de Hoofdweg.
Gaat jaarlijks naar de regionale vergaderingen van Kerkrentmeesters.
Gemiddeld 10 uur in de maand.
 
Kerkrentmeesters (4 personen)
Verzorgen de ledenadministratie.
Verzorgen de planning van de kosters.
Helpen mee met de jaarstukken en begroting.
Voeren betalingen uit en plaatsen dit in het boekhoudprogramma.
Maken notulen van de maandelijkse vergaderingen van het College.
Nemen deel aan de maandelijkse vergadering van het College.
Helpen met actie Kerkbalans.
Gemiddeld 12 uur voor al deze activiteiten in de week.
 
Nou……dat was het voor nu. Wordt zeer zeker vervolgd.
Groet van Piet Boer, Lammie Snippe, Jakob en Karin Kappen
 
 
terug
 
 

Koffie drinken 1/2 uur voor aanvang van de eredienst
datum en tijdstip 16-08-2020 om
meer details

Eredienst, aanmelding via kerkbovensmilde@gmail.com of 06-30125900
datum en tijdstip 16-08-2020 om 9.30 uur
1e rondg. collecte        : Kerk in Actie-Zomerzending
2e rondg. collecte        : Pastoraat
Uitg. collecte               : Eredienst
Kindernevendienst      : Rosalie Smit
Oppasdienst               : Indien nodig aanwezig


Rwanda - Kerk als plek van hoop, hulp en verzoening
De Presbyteriaanse kerk in Rwanda heeft bijzondere aandacht voor jongeren, armen en slachtoffers van de genocide. De kerk betrekt jongeren actief bij het gemeenteleven en geeft hen een eigen plek in de kerk. Ook krijgen zij begeleiding bij de uitdagingen in hun dagelijks leven, zoals werkloosheid, armoede en geweld, en krijgen ze training om hun talenten te versterken. De kerk biedt ook trainingen aan de veelal arme gemeenteleden. Zij leren nieuwe landbouwmethoden aan om hun levensomstandigheden te kunnen verbeteren. Voor daders en slachtoffers van de genocide organiseert de kerk zogenaamde 'Lichtgroepen' waarin zij leren om met elkaar te kunnen samenleven. Collecteer mee voor hoop, hulp en verzoening in Rwanda.

Beide zondagen is de tweede collecte voor: Pastoraat en de derde voor Eredienst.
Bij het uitgaan van de dienst kunt u de gaven geven, er staan 3 schalen gereed.
Voor diegenen die niet in de kerk zijn: zie onderstaande mogelijkheid:
Uw giften voor de 1e collecte graag overmaken op rekening: NL43RABO0373736401 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Bovensmilde.
Uw giften voor de tweede en derde collecte graag overmaken naar het College van Kerkrentmeesters.
Rekeningnr.: NL48 RABO 0373 7171 05 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Bovensmilde
Het heeft onze voorkeur om het bedrag voor een aantal weken in één keer over te maken, dit om de bankkosten laag te houden. Onze hartelijke dank namens de Diaconie en de Kerkrentmeesters.
  meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 16-08-2020 om zomertijd 9.30 wintertijd 10.00 uur
meer details

Voedselbank
datum en tijdstip 06-09-2020 om
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.