PKN
Protestantse Gemeente Bovensmilde
 
Zomaar een week uit het leven van een koster Zomaar een week uit het leven van een koster
Zomaar een week uit het leven van een koster
Sinds een aantal jaren ben ik één van de kosters. Aan het begin van het jaar hebben we de taken verdeeld en we hebben een mooi team.
Vorige week was er iemand die me vroeg of het beroep van koster druk is. Tja, wat is druk? Ik vertelde hoe mijn week eruit gezien had. Op zaterdag was er een begrafenis en daarna moest het podium in de kerk geplaatst worden voor de musical “ Spiegels”. Op zondagmorgen de gebruikelijke dienst en ’s avonds opvoering van “Spiegels” en daarna voor iedereen koffie drinken. Op maandagmiddag koersbal en ‘s avonds kwam er een familie die de zaal wil gebruiken om er een feestje te houden en moest dat besproken worden. Op dinsdagmorgen ontmoetingsmorgen en ’s avonds gemeentevergadering. Elke donderdagmiddag de schoonmaak van de kerkruimte en alle bijzalen en ’s avonds vergadering i.v.m. de overgang naar onze nieuwe kerk. Op vrijdag dorpsdiner en op zaterdag vanaf 12.00 uur feest van onze Molukkers en die om 21.30 uur belden dat het feest afgelopen was. Daarna de zaal weer klaar zetten voor de volgende dag: koffie drinken i.v.m. de voleindingszondag. Tussendoor afwassen, nog een keer dweilen, stofzuigen, zaal klaar zetten enz. 
Maar of u dit druk vindt? Mevrouw was onder de indruk en bood spontaan haar hulp aan, mochten we haar nodig hebben. En daar gaan we zeker gebruik van maken omdat er rond Kerst weer een hele drukke periode aan zit te komen.
Dus een koster doet meer dan de deuren openen, water op de preekstoel zetten, de lichten aandoen en zorgen voor het geluid.
En… zoals gezegd, ik doe dit samen met de andere vrijwillige kosters en gemeenteleden die ad hoc meehelpen.
Maar het is prachtig om te doen, dorpelwachter van de Protestantse Gemeente Bovensmilde.
Hartelijke groet, Géke van Sleen

 
terug
 
 

Koffie drinken 1/2 uur voor aanvang van de eredienst
datum en tijdstip 16-08-2020 om
meer details

Eredienst, aanmelding via kerkbovensmilde@gmail.com of 06-30125900
datum en tijdstip 16-08-2020 om 9.30 uur
1e rondg. collecte        : Kerk in Actie-Zomerzending
2e rondg. collecte        : Pastoraat
Uitg. collecte               : Eredienst
Kindernevendienst      : Rosalie Smit
Oppasdienst               : Indien nodig aanwezig


Rwanda - Kerk als plek van hoop, hulp en verzoening
De Presbyteriaanse kerk in Rwanda heeft bijzondere aandacht voor jongeren, armen en slachtoffers van de genocide. De kerk betrekt jongeren actief bij het gemeenteleven en geeft hen een eigen plek in de kerk. Ook krijgen zij begeleiding bij de uitdagingen in hun dagelijks leven, zoals werkloosheid, armoede en geweld, en krijgen ze training om hun talenten te versterken. De kerk biedt ook trainingen aan de veelal arme gemeenteleden. Zij leren nieuwe landbouwmethoden aan om hun levensomstandigheden te kunnen verbeteren. Voor daders en slachtoffers van de genocide organiseert de kerk zogenaamde 'Lichtgroepen' waarin zij leren om met elkaar te kunnen samenleven. Collecteer mee voor hoop, hulp en verzoening in Rwanda.

Beide zondagen is de tweede collecte voor: Pastoraat en de derde voor Eredienst.
Bij het uitgaan van de dienst kunt u de gaven geven, er staan 3 schalen gereed.
Voor diegenen die niet in de kerk zijn: zie onderstaande mogelijkheid:
Uw giften voor de 1e collecte graag overmaken op rekening: NL43RABO0373736401 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Bovensmilde.
Uw giften voor de tweede en derde collecte graag overmaken naar het College van Kerkrentmeesters.
Rekeningnr.: NL48 RABO 0373 7171 05 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Bovensmilde
Het heeft onze voorkeur om het bedrag voor een aantal weken in één keer over te maken, dit om de bankkosten laag te houden. Onze hartelijke dank namens de Diaconie en de Kerkrentmeesters.
  meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 16-08-2020 om zomertijd 9.30 wintertijd 10.00 uur
meer details

Voedselbank
datum en tijdstip 06-09-2020 om
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.