PKN
Protestantse Gemeente Bovensmilde
 
Verslag van de kerkenraad juli 2016 Verslag van de kerkenraad juli 2016
Kort verslag kerkenraadsvergadering van 5 juli
De vergadering wordt geopend met het lied van Paul van Vliet: De oude droom. Ook wij hebben allemaal onze eigen droom als persoon en als kerkgemeenschap. Na de opening doet de voorzitter kort verslag van het overleg dat door de drie ‘Smildes’ is gehouden. Het was alweer een tijdje geleden dat we elkaar gezien hadden en iedereen spreekt uit dat het goed is om op de hoogte te zijn van het reilen en zeilen van de buurgemeenten.
Naar aanleiding van een ingekomen brief wordt de viering van het avondmaal nogmaals besproken. De kerkenraad besluit om voorlopig geen veranderingen aan te brengen in de vorm van de viering. Na de overgang naar de Hoofdweg zal dit onderwerp op een gemeenteavond worden behandeld. De werkgroep erediensten meldt dat we in september een belijdenisdienst hebben met zo het nu lijkt vijf gemeenteleden die hun geloof willen belijden. Een mooi bericht. Het is bijna vakantietijd, maar we moeten uiteraard vooruit kijken en denken aan de voorbereidingen voor de startzondag ook in september. Een aantal kerkenraadsleden zal dit voorbereiden en waar nodig gemeenteleden hierbij betrekken. U merkt wel als er een beroep op u gedaan wordt. September wordt een drukke maand, want we beginnen met het afscheid en bevestiging van de ambtsdragers en de pastoraal medewerkers. De diaconie is inmiddels bijna weer op sterkte en met een wijziging in de diaconale organisatie zal deze taak weer met enthousiasme worden uitgevoerd. Er zijn nog wel te weinig pastoraal medewerkers om alle wijken te kunnen bedienen. Pastoraat geeft een korte uiteenzetting hoe de pastorale zorg de komende jaren vorm zal gaan krijgen. De voorstellen worden door de kerkenraad goedgekeurd en u zult hier in het nieuwe kerkelijke jaar uitgebreid over geïnformeerd worden door de werkgroep pastoraat. Dit jaar zal dat allemaal nog vanuit Het Kruispunt georganiseerd worden, want de voorbereidingen voor de nieuwbouw aan de Hoofdweg zijn inmiddels zover dat na de vakantie begonnen kan worden met de sloop en de nieuwe (aan)bouw. Dat betekent dat we in het voorjaar van 2017 naar de Hoofdweg zullen gaan. Daar zijn de kerkrentmeesters druk mee om alles goed voor te bereiden en diverse projectgroepjes te vormen die gaan helpen bij de uitvoering.
Dit was de laatste vergadering voor de vakantie, iets minder formeel, gehouden in een huiskamer en we sluiten af met een proost op de komende vakantieperiode.
Scriba’s Taaytje en Bert Daling
 
terug
 
 

Koffie drinken 1/2 uur voor aanvang van de eredienst
datum en tijdstip 16-08-2020 om
meer details

Eredienst, aanmelding via kerkbovensmilde@gmail.com of 06-30125900
datum en tijdstip 16-08-2020 om 9.30 uur
1e rondg. collecte        : Kerk in Actie-Zomerzending
2e rondg. collecte        : Pastoraat
Uitg. collecte               : Eredienst
Kindernevendienst      : Rosalie Smit
Oppasdienst               : Indien nodig aanwezig


Rwanda - Kerk als plek van hoop, hulp en verzoening
De Presbyteriaanse kerk in Rwanda heeft bijzondere aandacht voor jongeren, armen en slachtoffers van de genocide. De kerk betrekt jongeren actief bij het gemeenteleven en geeft hen een eigen plek in de kerk. Ook krijgen zij begeleiding bij de uitdagingen in hun dagelijks leven, zoals werkloosheid, armoede en geweld, en krijgen ze training om hun talenten te versterken. De kerk biedt ook trainingen aan de veelal arme gemeenteleden. Zij leren nieuwe landbouwmethoden aan om hun levensomstandigheden te kunnen verbeteren. Voor daders en slachtoffers van de genocide organiseert de kerk zogenaamde 'Lichtgroepen' waarin zij leren om met elkaar te kunnen samenleven. Collecteer mee voor hoop, hulp en verzoening in Rwanda.

Beide zondagen is de tweede collecte voor: Pastoraat en de derde voor Eredienst.
Bij het uitgaan van de dienst kunt u de gaven geven, er staan 3 schalen gereed.
Voor diegenen die niet in de kerk zijn: zie onderstaande mogelijkheid:
Uw giften voor de 1e collecte graag overmaken op rekening: NL43RABO0373736401 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Bovensmilde.
Uw giften voor de tweede en derde collecte graag overmaken naar het College van Kerkrentmeesters.
Rekeningnr.: NL48 RABO 0373 7171 05 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Bovensmilde
Het heeft onze voorkeur om het bedrag voor een aantal weken in één keer over te maken, dit om de bankkosten laag te houden. Onze hartelijke dank namens de Diaconie en de Kerkrentmeesters.
  meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 16-08-2020 om zomertijd 9.30 wintertijd 10.00 uur
meer details

Voedselbank
datum en tijdstip 06-09-2020 om
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.