PKN
Protestantse Gemeente Bovensmilde
 
Verslag van de kerkenraad juni 2016 Verslag van de kerkenraad juni 2016
Kort verslag van de kerkenraadsvergadering 7 juni 2016
Opening door ds. Gert Wybe v.d. Werff met een korte overdenking over inspiratie en volharding. Dit al vast als aanloop richting de startzondag.
In het rondje wel en wee mogen/kunnen we lief en leed met elkaar delen. Het is altijd weer prettig te merken dat we als kerkenraad zo vertrouwd met elkaar kunnen omgaan. Onderdeel van het wel en wee is de overdracht van de stoof, deze keer door Harry aan Annet Huizing. Warme woorden van Harry richting Annet over haar inzet in de kerk, maar ook voor haar doorzettingsvermogen in haar werk.
Mededelingen vanuit de werkgroepen:
De werkgroep erediensten heeft nog altijd een onderbezetting, maar met de inzet van de huidige leden lukt toch steeds de reguliere diensten in te vullen. Ook het rooster en de bezetting van de organisten is voor de komende tijd weer ingevuld. De diaconie zoekt nog naar opvulling van de vacature. Zo het nu lijkt zal het gaan lukken om de organisatie weer op orde te krijgen. Bij beheer is topdrukte met de voorbereidingen voor de overgang naar de Hoofdweg. Er is inmiddels een groep van 15 vrijwilligers om de vijf sub--werkgroepen te bemensen. Er kunnen nog wel een paar gemeenteleden bij die het leuk vinden om actief mee te werken om de verhuizing vlekkeloos te laten verlopen.
Werkgroep pastoraat heeft nog moeite met het vervullen van de vacatures voor pastoraal medewerker. Jammer natuurlijk.
De jeugd heeft een leuk kampeerweekend gehad.
Henk doet tenslotte verslag van de inspirerende classisvergadering, met als onderwerp een andere kijk op de digitale wereld. We gaan proberen deze spreker naar Bovensmilde te krijgen.
We blikken nog even terug op de bezinningsavond van 26 mei, met als thema: back to basics. Marcus 6:7-9. Hij riep de 12 leerlingen bij zich. Hij stuurde hen er 2 op 2 op uit en gaf hun macht over de onreine geesten. Neem voor onderweg niets mee behalve een reisstaf, droeg Hij hen op. Geen brood, geen tas, geen beurs met geld, doe wel sandalen aan je voeten, maar neem geen extra stel kleren mee.

Tijdens de maaltijd zijn we steeds in 2-tallen in gesprek over de tekst: Wat heb jij nodig? Wat doet deze tekst met jou. Wat kunnen we met elkaar betekenen voor de ander? MME werd enthousiast ontvangen, ook door de gemeente. Er is veel gebeurd, maar is de groep die geraakt is groot genoeg? Wat kunnen we extra doen? Wat is de volgende stap? Moeten we iets doen? Zullen we ons niet op de kerntaken (aandacht) gaan richten. Ons verantwoordelijkheidsgevoel is groot als kerkenraad. Te groot? Is het onze verantwoordelijkheid om alle ‘vacatures’ in te vullen? Of is dat ook de verantwoordelijkheid van de gemeenteleden? (ja)
Hoe nu verder? We willen graag met onze gemeente in gesprek over ‘back to basics’.            
De bevestigingsdienst en afscheidsdienst van pastoraal medewerkers en ambtsdragers is dit jaar op  4 september.
Startzondag voor het nieuwe kerkelijk jaar is18 september. Landelijk thema ‘Deel je leven’. Binnen de kerkenraad zijn een aantal vrijwilligers die willen meewerken met de voorbereiding. Wie uit de gemeente wil helpen met voorbereidingen te treffen?
De vergadering wordt afgesloten door Jan Bos.

 
terug
 
 

Koffie drinken 1/2 uur voor aanvang van de eredienst
datum en tijdstip 16-08-2020 om
meer details

Eredienst, aanmelding via kerkbovensmilde@gmail.com of 06-30125900
datum en tijdstip 16-08-2020 om 9.30 uur
1e rondg. collecte        : Kerk in Actie-Zomerzending
2e rondg. collecte        : Pastoraat
Uitg. collecte               : Eredienst
Kindernevendienst      : Rosalie Smit
Oppasdienst               : Indien nodig aanwezig


Rwanda - Kerk als plek van hoop, hulp en verzoening
De Presbyteriaanse kerk in Rwanda heeft bijzondere aandacht voor jongeren, armen en slachtoffers van de genocide. De kerk betrekt jongeren actief bij het gemeenteleven en geeft hen een eigen plek in de kerk. Ook krijgen zij begeleiding bij de uitdagingen in hun dagelijks leven, zoals werkloosheid, armoede en geweld, en krijgen ze training om hun talenten te versterken. De kerk biedt ook trainingen aan de veelal arme gemeenteleden. Zij leren nieuwe landbouwmethoden aan om hun levensomstandigheden te kunnen verbeteren. Voor daders en slachtoffers van de genocide organiseert de kerk zogenaamde 'Lichtgroepen' waarin zij leren om met elkaar te kunnen samenleven. Collecteer mee voor hoop, hulp en verzoening in Rwanda.

Beide zondagen is de tweede collecte voor: Pastoraat en de derde voor Eredienst.
Bij het uitgaan van de dienst kunt u de gaven geven, er staan 3 schalen gereed.
Voor diegenen die niet in de kerk zijn: zie onderstaande mogelijkheid:
Uw giften voor de 1e collecte graag overmaken op rekening: NL43RABO0373736401 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Bovensmilde.
Uw giften voor de tweede en derde collecte graag overmaken naar het College van Kerkrentmeesters.
Rekeningnr.: NL48 RABO 0373 7171 05 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Bovensmilde
Het heeft onze voorkeur om het bedrag voor een aantal weken in één keer over te maken, dit om de bankkosten laag te houden. Onze hartelijke dank namens de Diaconie en de Kerkrentmeesters.
  meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 16-08-2020 om zomertijd 9.30 wintertijd 10.00 uur
meer details

Voedselbank
datum en tijdstip 06-09-2020 om
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.