PKN
Protestantse Gemeente Bovensmilde
 
Kort verslag van de kerkenraadsvergadering van mei 2017 Kort verslag van de kerkenraadsvergadering van mei 2017
Kort verslag van de kerkenraadsvergadering van 2 mei 2017
Deze week staat in het teken van 4 en 5 mei. Ds. Gert Wybe van der Werff leest een deel van een artikel uit Het Nieuw Israëlitisch Weekblad en een gedicht om ons er aan te herinneren dat we stil mogen staan bij de gebeurtenissen in WOII. Daarna gaat hij voor in gebed. Na het gebruikelijke rondje wel en wee  bespreken we de vacatures die nog steeds niet zijn opgevuld binnen de kerkenraad en het pastoraat. We spreken onze zorgen hierover uit. Op zondag 11 juni nemen we afscheid van een aantal PM-ers en ambtsdragers en worden twee ambtsdragers en een pastoraal medewerker bevestigd. De Paaskaars is bij de familie Karssen gebracht. Willemijn Piksen krijgt een half uur om inzicht te krijgen in ons (als kerkenraad) en de gemeente voor haar stageopdracht/scriptie. Zij doet dit aan de hand van een aantal vragen zoals; Wat is voor jou/jullie een belangrijk moment geweest in de historie van de gemeente of waar zijn we trots op, maar ook hoe zien jullie God en waarom is er kwaad in de wereld. Moeilijke vragen waar we met elkaar over hebben gesproken. Daarna worden de jaarrekeningen besproken. Op 18 mei worden de jaarrekeningen op de gemeenteavond gepresenteerd en de werkgroepen die zich bezighouden met de overgang naar de Hoofdweg hun plannen en voorstellen. De agenda treft u als inlegvel aan in dit kerkblad.
                                                                       Hartelijke groet, Bert en Taaytje Daling scriba
 
terug
 
 

Koffie drinken 1/2 uur voor aanvang van de eredienst
datum en tijdstip 16-08-2020 om
meer details

Eredienst, aanmelding via kerkbovensmilde@gmail.com of 06-30125900
datum en tijdstip 16-08-2020 om 9.30 uur
1e rondg. collecte        : Kerk in Actie-Zomerzending
2e rondg. collecte        : Pastoraat
Uitg. collecte               : Eredienst
Kindernevendienst      : Rosalie Smit
Oppasdienst               : Indien nodig aanwezig


Rwanda - Kerk als plek van hoop, hulp en verzoening
De Presbyteriaanse kerk in Rwanda heeft bijzondere aandacht voor jongeren, armen en slachtoffers van de genocide. De kerk betrekt jongeren actief bij het gemeenteleven en geeft hen een eigen plek in de kerk. Ook krijgen zij begeleiding bij de uitdagingen in hun dagelijks leven, zoals werkloosheid, armoede en geweld, en krijgen ze training om hun talenten te versterken. De kerk biedt ook trainingen aan de veelal arme gemeenteleden. Zij leren nieuwe landbouwmethoden aan om hun levensomstandigheden te kunnen verbeteren. Voor daders en slachtoffers van de genocide organiseert de kerk zogenaamde 'Lichtgroepen' waarin zij leren om met elkaar te kunnen samenleven. Collecteer mee voor hoop, hulp en verzoening in Rwanda.

Beide zondagen is de tweede collecte voor: Pastoraat en de derde voor Eredienst.
Bij het uitgaan van de dienst kunt u de gaven geven, er staan 3 schalen gereed.
Voor diegenen die niet in de kerk zijn: zie onderstaande mogelijkheid:
Uw giften voor de 1e collecte graag overmaken op rekening: NL43RABO0373736401 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Bovensmilde.
Uw giften voor de tweede en derde collecte graag overmaken naar het College van Kerkrentmeesters.
Rekeningnr.: NL48 RABO 0373 7171 05 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Bovensmilde
Het heeft onze voorkeur om het bedrag voor een aantal weken in één keer over te maken, dit om de bankkosten laag te houden. Onze hartelijke dank namens de Diaconie en de Kerkrentmeesters.
  meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 16-08-2020 om zomertijd 9.30 wintertijd 10.00 uur
meer details

Voedselbank
datum en tijdstip 06-09-2020 om
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.